Pojemność karty Secure Digital (SD) większa niż 32 GB jest zgłaszana niepoprawnie w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Symptomy
Przykładowy scenariusz:
 • Użytkownik podłącza kartę Secure Digital (SD) o pojemności większej niż 32 GB do komputera z systemem Windows 7 lub Windows Server 2008 R2.
 • Użytkownik próbuje sformatować tę kartę lub sprawdzić jej właściwości.
W takim scenariuszu pojemność karty SD jest zgłaszana niepoprawnie.

Uwaga Ten problem występuje również na komputerach z systemem Windows Vista lub Windows Server 2008.
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
975823Pojemność karty Secure Digital (SD) większa niż 32 GB jest zgłaszana niepoprawnie w systemach Windows Vista i Windows Server 2008 (strona może być w języku angielskim)
Przyczyna
Ten problem występuje, ponieważ pojemność kart SD większa niż 32 GB jest niepoprawnie obliczana w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2.

Informacje o pojemności kart SD są udostępniane przez rejestr danych specyficznych dla karty (CSD, Card Specific Data).Jeśli pojemność karty SD nie przekracza 32 GB, pole C_SIZE (zarezerwowany rozmiar dla urządzenia) w rejestrze CSD ma długość 12 bitów (10 bitów bardziej znaczących i 2 bity mniej znaczące).Jeśli pojemność karty SD przekracza 32 GB, pole C_SIZE w rejestrze CSD ma długość 22 bity (6 bitów bardziej znaczących i 16 bitów mniej znaczących).

W systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2 jest poprawnie obliczana pojemność kart SD nieprzekraczająca 32 GB.Jeśli jednak pojemność karty SD przekracza 32 GB, bardziej znaczące bity są niepoprawnie przesuwane o 6 bitów zamiast o 16 bitów.Dlatego pojemność jest obliczana niepoprawnie.
Rozwiązanie
Dostępna jest aktualizacja umożliwiająca rozwiązanie tego problemu.

Informacje dotyczące aktualizacji

Jak uzyskać tę aktualizację

Następujące pliki zostały udostępnione do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:
System operacyjnyAktualizacja
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86PobierzPobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x64PobierzPobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64PobierzPobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64PobierzPobierz teraz pakiet aktualizacji.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów.Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku.Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę aktualizację, na komputerze musi być uruchomiony system Windows 7 lub Windows Server 2008 R2.

Informacje dotyczące rejestru

Aby skorzystać z aktualizacji w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje uprzednio wydanej aktualizacji.

Informacje o plikach

W poniższych tabelach przedstawiono atrybuty plików instalowanych przez tę aktualizację w wersji globalnej.Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC).Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego.Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.
Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2
WażneAktualizacje dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 są umieszczane we wspólnych pakietach.Jednak aktualizacje na stronie Żądanie dotyczące poprawki są wymienione na listach dotyczących obu systemów operacyjnych.Aby zażądać pakietu aktualizacji dotyczącego jednego z tych systemów operacyjnych lub obu tych systemów, należy wybrać aktualizację znajdującą się na liście „Windows 7/Windows Server 2008 R2” na tej stronie.W celu ustalenia, którego systemu operacyjnego dotyczy dana aktualizacja, należy zapoznać się z sekcją „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” w danym artykule.
 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.760 0.16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i bardzo ważne problemy.Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 R2 i Windows 7”.Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika.Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Sdbus.sys6.1.7600.1643884,99210-Oct-200902:31x86
Sdbus.sys6.1.7600.2054684,99210-Oct-200902:28x86
Sffp_sd.sys6.1.7600.1643812,80010-Oct-200902:57x86
Sffp_sd.sys6.1.7600.2054612,80010-Oct-200902:55x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Sdbus.sys6.1.7600.16438109,05610-Oct-200902:41x64
Sdbus.sys6.1.7600.20546109,05610-Oct-200902:41x64
Sffp_sd.sys6.1.7600.1643814,33610-Oct-200903:17x64
Sffp_sd.sys6.1.7600.2054614,33610-Oct-200903:18x64
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Sdbus.sys6.1.7600.16438271,36010-Oct-200902:02IA-64
Sdbus.sys6.1.7600.20546271,36010-Oct-200902:08IA-64
Sffp_sd.sys6.1.7600.1643835,84010-Oct-200902:42IA-64
Sffp_sd.sys6.1.7600.2054635,84010-Oct-200902:47IA-64
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących kart SD, odwiedź następującą witrynę organizacji SD Group w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej.Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych firm są precyzyjne.

Informacje o dodatkowych plikach

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
File namePackage_1_for_kb976422_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,456
Date (UTC)11-Oct-2009
Time (UTC)00:33
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb976422~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size3,917
Date (UTC)11-Oct-2009
Time (UTC)00:33
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb976422_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,421
Date (UTC)11-Oct-2009
Time (UTC)00:33
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb976422_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,440
Date (UTC)11-Oct-2009
Time (UTC)00:33
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size1,419
Date (UTC)11-Oct-2009
Time (UTC)00:33
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size1,441
Date (UTC)11-Oct-2009
Time (UTC)00:33
PlatformNot applicable
File nameX86_sdbus.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16438_none_71f225472b7f64c2.manifest
File versionNot applicable
File size2,075
Date (UTC)10-Oct-2009
Time (UTC)11:19
PlatformNot applicable
File nameX86_sdbus.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20546_none_726ef19244a6edcf.manifest
File versionNot applicable
File size2,075
Date (UTC)10-Oct-2009
Time (UTC)20:02
PlatformNot applicable
File nameX86_sffdisk.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16438_none_a44af1864b1246b1.manifest
File versionNot applicable
File size2,988
Date (UTC)11-Oct-2009
Time (UTC)02:06
PlatformNot applicable
File nameX86_sffdisk.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20546_none_a4c7bdd16439cfbe.manifest
File versionNot applicable
File size2,988
Date (UTC)11-Oct-2009
Time (UTC)02:06
PlatformNot applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameAmd64_sdbus.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16438_none_ce10c0cae3dcd5f8.manifest
File versionNot applicable
File size2,079
Date (UTC)10-Oct-2009
Time (UTC)14:12
PlatformNot applicable
File nameAmd64_sdbus.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20546_none_ce8d8d15fd045f05.manifest
File versionNot applicable
File size2,079
Date (UTC)10-Oct-2009
Time (UTC)11:51
PlatformNot applicable
File nameAmd64_sffdisk.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16438_none_00698d0a036fb7e7.manifest
File versionNot applicable
File size2,992
Date (UTC)11-Oct-2009
Time (UTC)02:29
PlatformNot applicable
File nameAmd64_sffdisk.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20546_none_00e659551c9740f4.manifest
File versionNot applicable
File size2,992
Date (UTC)11-Oct-2009
Time (UTC)02:29
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb976422_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,670
Date (UTC)11-Oct-2009
Time (UTC)00:33
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb976422~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size4,143
Date (UTC)11-Oct-2009
Time (UTC)00:33
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb976422_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,629
Date (UTC)11-Oct-2009
Time (UTC)00:33
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb976422_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,652
Date (UTC)11-Oct-2009
Time (UTC)00:33
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size1,627
Date (UTC)11-Oct-2009
Time (UTC)00:33
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size1,653
Date (UTC)11-Oct-2009
Time (UTC)00:33
PlatformNot applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameIa64_sdbus.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16438_none_71f3c93d2b7d6dbe.manifest
File versionNot applicable
File size2,077
Date (UTC)10-Oct-2009
Time (UTC)17:05
PlatformNot applicable
File nameIa64_sdbus.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20546_none_7270958844a4f6cb.manifest
File versionNot applicable
File size2,077
Date (UTC)10-Oct-2009
Time (UTC)09:01
PlatformNot applicable
File nameIa64_sffdisk.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16438_none_a44c957c4b104fad.manifest
File versionNot applicable
File size2,990
Date (UTC)11-Oct-2009
Time (UTC)00:34
PlatformNot applicable
File nameIa64_sffdisk.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20546_none_a4c961c76437d8ba.manifest
File versionNot applicable
File size2,990
Date (UTC)11-Oct-2009
Time (UTC)00:34
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb976422_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,463
Date (UTC)11-Oct-2009
Time (UTC)00:33
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb976422~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size3,928
Date (UTC)11-Oct-2009
Time (UTC)00:33
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb976422_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,425
Date (UTC)11-Oct-2009
Time (UTC)00:33
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb976422_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,444
Date (UTC)11-Oct-2009
Time (UTC)00:33
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size1,423
Date (UTC)11-Oct-2009
Time (UTC)00:33
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size1,445
Date (UTC)11-Oct-2009
Time (UTC)00:33
PlatformNot applicable
976422 format 64 GB Secure Digital SD karta sprawdzanie właściwości pojemność zgłaszana niepoprawnie
Właściwości

Identyfikator artykułu: 976422 — ostatni przegląd: 02/07/2012 10:15:00 — zmiana: 4.0

Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Web Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter

 • atdownload kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew KB976422
Opinia