Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Ekran powitalny może być wyświetlany przez 30 sekund podczas logowania, jeśli ustawiono pełny kolor tła pulpitu, w systemie Windows 7 lub Windows Server 2008 R2

Jeśli ten artykuł nie zawiera odpowiedzi, której szukasz, kliknij ten przycisk, aby zadać pytanie innym członkom społeczności w witrynie Microsoft Answers:

Symptomy
Przykładowy scenariusz:
 • Jest używany komputer z systemem Windows 7 lub Windows Server 2008 R2.
 • Jako tło pulpitu ustawiono pełny kolor.
 • Usługa Menedżer sesji Menedżera okien pulpitu jest uruchomiona.
 • Użytkownik loguje się do komputera lokalnie.
W tym scenariuszu ekran powitalny jest wyświetlany przez 30 sekund w trakcie procesu logowania.

Uwagi
 • Ten problem nie występuje, gdy jest spełniony przynajmniej jeden z następujących warunków:
  • Użytkownik loguje się do komputera za pomocą Podłączania pulpitu zdalnego.
  • Usługa Menedżer sesji Menedżera okien pulpitu jest zatrzymana lub wyłączona.
  • Jako tło pulpitu ustawiono plik obrazu.
 • Aby uzyskać więcej informacji o ustawianiu pełnego koloru jako tła pulpitu w systemie Windows 7 lub Windows Server 2008 R2, zobacz sekcję Więcej informacji.
 • Aby uzyskać więcej informacji o zatrzymywaniu lub wyłączaniu usługi Menedżer sesji Menedżera okien pulpitu, zobacz sekcję Więcej informacji.
W artykule 2409711 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base opisano podobny problem w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2: w tym przypadku 30-sekundowe opóźnienie występuje w trakcie logowania się do komputera po skonfigurowaniu zasad grupy Ukryj wszystkie ikony na pulpicie oraz zasad grupy Normalna tapeta. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2409711 W systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2 występuje 30-sekundowe opóźnienie w trakcie logowania się do komputera po skonfigurowaniu zasad grupy Ukryj wszystkie ikony na pulpicie oraz Normalna tapeta
Rozwiązanie

Informacje dotyczące aktualizacji

Jak uzyskać tę aktualizację

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną aktualizację.

Jeśli ta aktualizacja jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania tej aktualizacji.

Uwagi
 • W przypadku wystąpienia dodatkowych problemów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej aktualizacji. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 • Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta aktualizacja jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta aktualizacja nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę aktualizację, na komputerze musi działać system Windows 7 lub Windows Server 2008 R2.

Informacje dotyczące rejestru

Aby skorzystać z aktualizacji w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje uprzednio wydanej aktualizacji.

Informacje o plikach

Ważne Aktualizacje dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 są umieszczane we wspólnych pakietach.
 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.760 0.16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 R2 i Windows 7”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Apps.infNot Applicable62,33409-Nov-200903:28Not Applicable
Shell32.dll6.1.7600.1645712,866,56009-Nov-200907:04x86
Apps.infNot Applicable62,33409-Nov-200903:13Not Applicable
Shell32.dll6.1.7600.2057012,866,56009-Nov-200906:59x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Apps.infNot Applicable62,33409-Nov-200903:30Not ApplicableNot Applicable
Shell32.dll6.1.7600.1645714,164,48009-Nov-200907:27x64Not Applicable
Apps.infNot Applicable62,33409-Nov-200903:30Not ApplicableNot Applicable
Shell32.dll6.1.7600.2057014,164,48009-Nov-200907:36x64Not Applicable
Shell32.dll6.1.7600.1645712,866,56009-Nov-200907:04x86WOW
Shell32.dll6.1.7600.2057012,866,56009-Nov-200906:59x86WOW
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Apps.infNot Applicable62,33409-Nov-200902:49Not ApplicableNot Applicable
Shell32.dll6.1.7600.1645721,168,12809-Nov-200906:06IA-64Not Applicable
Apps.infNot Applicable62,33409-Nov-200902:55Not ApplicableNot Applicable
Shell32.dll6.1.7600.2057021,168,12809-Nov-200906:06IA-64Not Applicable
Shell32.dll6.1.7600.1645712,866,56009-Nov-200907:04x86WOW
Shell32.dll6.1.7600.2057012,866,56009-Nov-200906:59x86WOW
Obejście problemu
Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu w przypadku wystąpienia problemu będzie można przywrócić rejestr. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows
W celu obejścia tego problemu należy skorzystać z jednej z następujących metod:

Metoda 1

Jako tło pulpitu należy ustawić plik obrazu przedstawiającego pełny kolor.

Metoda 2

Należy skonfigurować wartość wpisu rejestru DelayedDesktopSwitchTimeout. Ta wartość określa interwał limitu czasu sesji, jaki upływa, zanim system Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 przełącza sesje.

Aby skonfigurować wartość wpis rejestru DelayedDesktopSwitchTimeout, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, w polu Wyszukaj programy i pliki wpisz ciąg regedit, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Odszukaj następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
 3. Kliknij dwukrotnie wpis rejestru DelayedDesktopSwitchTimeout.
 4. W polu Dane wartości wpisz wartość 5, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Kliknij polecenie Zakończ w menu Plik.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Więcej informacji

Jak ustawić pełny kolor jako tło pulpitu w systemie Windows 7 lub Windows Server 2008 R2

Aby ustawić pełny kolor jako tło pulpitu w systemie Windows 7 lub Windows Server 2008 R2, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar pulpitu, a następnie wybierz z menu polecenie Personalizuj.
 2. Kliknij pozycję Tło pulpitu u dołu otwartego okna.
 3. Z listy Lokalizacja obrazu wybierz pozycję Pełne kolory.
 4. Wybierz pełny kolor, a następnie kliknij przycisk Zapisz zmiany.

Jak zatrzymać lub wyłączyć usługę Menedżer sesji Menedżera okien pulpitu

Aby zatrzymać lub wyłączyć usługę Menedżer sesji Menedżera okien pulpitu, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, w polu Wyszukaj programy i pliki wpisz ciąg Usługi, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Kliknij dwukrotnie pozycję Menedżer sesji Menedżera okien pulpitu.
 3. Aby wyłączyć usługę, z listy Typ uruchomienia wybierz pozycję Wyłączony, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.
 4. Aby zatrzymać usługę, kliknij przycisk Zatrzymaj, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
940452 Ekran powitalny może być wyświetlany przez 30 sekund i skrypt logowania wchodzi w interakcję z użytkownikiem przy próbie zalogowania się do komputera z systemem Windows Vista lub Windows Server 2008 (strona może być w języku angielskim)
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Informacje o dodatkowych plikach

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Package_for_kb977346_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mumNot Applicable1,91209-Nov-200910:55Not Applicable
Package_for_kb977346_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mumNot Applicable1,94709-Nov-200910:55Not Applicable
Update-bf.mumNot Applicable1,64809-Nov-200910:55Not Applicable
X86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16457_none_6c21f33f73355f32.manifestNot Applicable1,059,45709-Nov-200907:32Not Applicable
X86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20570_none_6c8eee2c8c69857d.manifestNot Applicable1,059,45709-Nov-200907:31Not Applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ia64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16457_none_6c2397357333682e.manifestNot Applicable1,058,44109-Nov-200907:55Not Applicable
Ia64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20570_none_6c9092228c678e79.manifestNot Applicable1,058,44109-Nov-200907:45Not Applicable
Package_for_kb977346_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mumNot Applicable1,66009-Nov-200910:55Not Applicable
Package_for_kb977346_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mumNot Applicable1,68309-Nov-200910:55Not Applicable
Update-bf.mumNot Applicable1,65809-Nov-200910:55Not Applicable
Wow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16457_none_d29539155ff39263.manifestNot Applicable1,054,91609-Nov-200907:19Not Applicable
Wow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20570_none_d30234027927b8ae.manifestNot Applicable1,054,91609-Nov-200907:15Not Applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16457_none_c8408ec32b92d068.manifestNot Applicable1,058,44309-Nov-200908:00Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20570_none_c8ad89b044c6f6b3.manifestNot Applicable1,058,44309-Nov-200908:10Not Applicable
Package_for_kb977346_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mumNot Applicable2,14209-Nov-200910:55Not Applicable
Package_for_kb977346_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mumNot Applicable2,18109-Nov-200910:55Not Applicable
Update-bf.mumNot Applicable1,87609-Nov-200910:55Not Applicable
Wow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16457_none_d29539155ff39263.manifestNot Applicable1,054,91609-Nov-200907:19Not Applicable
Wow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20570_none_d30234027927b8ae.manifestNot Applicable1,054,91609-Nov-200907:15Not Applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 977346 — ostatni przegląd: 02/29/2012 12:04:00 — zmiana: 3.0

Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Web Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter

 • kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbfix kbsurveynew kbqfe kbhotfixserver KB977346
Opinia