Opis poprawki uwzględnione w wymaganiach wstępnych dla programu System Center Menedżer konfiguracji 2007 R3

WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to:977384
WPROWADZENIE
W tym artykule opisano wstępnie wymaganą poprawkę dla programu System Center Menedżer konfiguracji 2007 R3.

Ta poprawka jest wymagane dla następujących komputerach, na których uruchomiono System Center Menedżer konfiguracji 2007 Service Pack 2 (SP2):
 • Witryny podstawowe i pomocnicze serwery
 • Administrator zdalnej konsoli serwerów
 • Zdalny dostawca serwerów
 • Komputery klienckie

Więcej informacji
Ten pakiet poprawek należy zainstalować przed zainstalowaniem programu System Center Menedżer konfiguracji 2007 R3 na komputerze. Jeśli pakiet poprawki nie jest zainstalowany, pojawi się następujący komunikat o błędzie podczas procesu instalacji:
Program Microsoft System Center Menedżer konfiguracji 2007 R3 wymaga Menedżer konfiguracji 2007 QFE KB977384.
Ten problem występuje na komputerze, który działa jako następującej roli:
 • Serwer witryny System Center Menedżer konfiguracji 2007 Service Pack 2 (SP2)
 • Konsola administracji zdalnej System Center Menedżer konfiguracji 2007 z dodatkiem SP2
 • Klient System Center Menedżer konfiguracji 2007 z dodatkiem SP2
Uwaga Funkcja zarządzania energią programu System Center Menedżer konfiguracji 2007 R3 nie działa na komputerach klienckich System Center Menedżer konfiguracji 2007 z dodatkiem SP2, jeśli ta poprawka nie jest zainstalowany.

Informacje o poprawce

Aby zainstalować tę poprawkę na serwerze witryny, klient systemu lub zdalnej konsoli administracyjnej przed zainstalowaniem programu System Center Menedżer konfiguracji 2007 R3.

Obsługiwana poprawka jest dostępna w firmie Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule. Tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule, należy zastosować tę poprawkę. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca poczekanie na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, istnieje sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. W tej sekcji nie pojawiają się, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu, należy utworzyć osobne zlecenie usługi. Koszty obsługi zwykłych zastosuje się do dodatkowych pytań i problemów, które nie kwalifikują się do tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów z działem pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których poprawka jest dostępna. Jeśli język nie jest widoczny, jest to, ponieważ poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę poprawkę, musi mieć zainstalowany System Center Menedżer konfiguracji 2007 Service Pack 2 (SP2).

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Nie trzeba ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Informacje o pliku

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej poprawki instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom na komputerze lokalnym są wyświetlane w formacie czasu lokalnego, wraz z Twój bieżący bias czasu letniego (DST). Dodatkowo, daty mogą ulec zmianie podczas wykonywania pewnych operacji na plikach.
System Center Menedżer konfiguracji 2007 informacje o plikach
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Adminui.collectionproperty.dll4.0.6487.2157599,91201-Lut-201013: 40x 86
Adminui.powermanagement.dll4.0.6487.215755,14401-Lut-201013: 40x 86
Adminui.tasksequencemediawizard.dll4.0.6487.2157333,67201-Lut-201013: 40x 86
Adminui.transfersitesettingswizard.dll4.0.6487.2157448,36001-Lut-201013: 40x 86
Adminui.uiresources.dll4.0.6487.21574,274,02401-Lut-201013: 40x 86
Adsource.dll4.0.6487.2157126,82401-Lut-201013: 40x 86
Baseobj.dll4.0.6487.21571,012,07201-Lut-201013: 40x 86
Climsgs.dll4.0.6487.2157264,04001-Lut-201013: 40x 86
Collectionsettings.MOFNie dotyczy2,12301-Lut-201013: 40Nie dotyczy
Managementclassdescriptions.XMLNie dotyczy887,88301-Lut-201013: 40Nie dotyczy
Osd_tasksequencemediawizard.XMLNie dotyczy5,32501-Lut-201013: 40Nie dotyczy
Policypv.dll4.0.6487.2157478,05601-Lut-201013: 40x 86
Pwragentendpoint.dll4.0.6487.2157352,60001-Lut-201013: 40x 86
Pwreventtask.dll4.0.6487.215798,13601-Lut-201013: 40x 86
Pwrhinvprov.dll4.0.6487.215798,15201-Lut-201013: 40x 86
Pwrmgmtschema.MOFNie dotyczy4,99101-Lut-201013: 40Nie dotyczy
Pwr_res.dll4.0.6487.2157307221-Lip-201003: 26x 86
Replstcfg.exe4.0.6487.215742,85601-Lut-201013: 40x 86
Rolesetup.exe4.0.6487.2157342,88801-Lut-201013: 40x 86
Sccm2007ac-sp2-kb977384-x 86-enu.mspNie dotyczy1,011,20001-Lut-201013: 40Nie dotyczy
Sitecomp.exe4.0.6487.2157508,77601-Lut-201013: 40x 86
Smsprov.dll4.0.6487.21573,888,48801-Lut-201013: 40x 86
Tsspropertieslist.XMLNie dotyczy73,12901-Lut-201013: 40Nie dotyczy
Ta poprawka zawiera część klienta poprawkę, opisaną w artykule 977203 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. 977203 Zawiera również zmiany serwera witryny, które nie są zawarte w tej poprawce. Nie obowiązuje między częściami serwera te dwie poprawki i może być zainstalowany w dowolnej sekwencji. Również Uwaga Narzędzie CCMCertFix.exe rozpowszechniane z 977203 nie zostały dołączone jako część tej poprawki. Aby uzyskać narzędzie CCMCertFix.exe, Pobierz poprawkę, opisaną w artykule bazy wiedzy Knowledge Base 977203, a następnie uruchom następujące polecenie, aby wyodrębnić zawartość tej poprawki:
msiexec.exe /a pakiet SCCM2007-SP2-KB977203-ENU.msi/qb targetdir =Path_To_Extract_To

Notatki
 • W tym poleceniu symbol zastępczyPath_To_Extract_To reprezentuje lokalizację rozpakowywane zawartość tej poprawki. Po wyodrębnieniu narzędzia CCMCertFix.exe programu narzędziowego można znaleźć w tej lokalizacji.
 • Nazwa plik msi w to polecenie może być różne w zależności od wersji zlokalizowanej, który jest pobierany. Sprawdź nazwę plik msi, który jest pobierany i odpowiednio zmienić wiersza polecenia, jeżeli jest to konieczne.

Zainstaluj KB977384 podczas sekwencji zadań

W przypadku wdrożeń systemu operacyjnego, poprawka KB977384 musi być zainstalowany podczas sekwencji zadań interfejs Ekranowy programu ConfigMgr 2007 w Instalator systemu Windows i ConfigMgr zadania. W przeciwnym razie problem będzie nadal występował, podczas sekwencji zadanie jest wykonywane. Dodatkowo Zainstaluj oprogramowanie zadania nie można użyć, aby zainstalować poprawkę. Próbowano wykonać to spowoduje, że ConfigMgr 2007 klienta zatrzymanie usługi, co spowoduje niepowodzenie sekwencji zadań.

UwagaJeśli klient aktualizacja, opisana w tym artykule jest instalowanego podczas sekwencji zadań, nie jest konieczne również zainstalować aktualizację kliencką, opisana w artykule bazy wiedzy Knowledge Base 977203, ponieważ aktualizacja klienta jest dołączone jako część tej aktualizacji.

Aby zainstalować poprawkę KB977384 podczas sekwencji zadań interfejs Ekranowy programu ConfigMgr 2007, użyj POPRAWKA = Opcja opisana w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
907423 Jak dołączyć aktualizacji w początkowej instalacji systemów Management Server 2003 Zaawansowanego klienta
Aby zainstalować poprawkę KB977384 podczas sekwencji zadań interfejs Ekranowy programu ConfigMgr 2007, wykonaj następujące kroki:
 1. Zastosowanie tej poprawki na serwerze witryny.
 2. Po zastosowaniu poprawki na serwerze lokacji plików instalacyjnych klienta ConfigMgr 2007 będzie aktualizowany uwzględnienie poprawki KB977384 w \i386\hotfix\KB977384\ katalogu plików instalacyjnych klienta ConfigMgr 2007. Ponieważ zostały zaktualizowane pliki instalacji klienta ConfigMgr 2007, upewnij się, że aktualizacja punkty dystrybucji, w którym znajduje się pakiet instalacyjny programu ConfigMgr 2007 klienta.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy sekwencji zadań, które trzeba zmienić, a następnie kliknij przycisk Edycja.
 4. Kliknij przycisk Instalator systemu windows i ConfigMgr.
 5. W Właściwości instalacji pole, wpisz następujące polecenie:
  POPRAWKA = "C:\_SMSTaskSequence\OSD\<Package_ID></Package_ID>\i386\hotfix\KB977384\SCCM2007AC-SP2-KB977384-x86-enu.msp"

  Uwaga
  • W <Package_ID></Package_ID> symbol zastępczy jest identyfikator pakietu pakiet instalacyjny programu ConfigMgr 2007 klienta programu ConfigMgr 2007.
  • Upewnij się, że zawierają znaki cudzysłowu jako część ścieżki. Jednakże nie należy umieszczać nawiasy, które są wokół symbolu zastępczego.
  • Upewnij się, że identyfikator pakietu pakietu instalacyjnego programu ConfigMgr 2007 klienta jest używany i nie Identyfikator pakietu KB977384 pakietu poprawek.
  • W _SMSTaskSequence folder pamięci podręcznej będą znajdować się na dysku, który ma najwięcej miejsca na dysku. Jeśli komputer ma kilka dysków lub partycji, _SMSTaskSequence folder może zakończyć się na dysku innym niż dysk C. W tym scenariuszu należy zmienić ścieżkę do pkt dysk, który zawiera _SMSTaskSequence folder. Nie zaleca się używanie zmiennej _SMSTSMDataPath w ścieżce ponieważ litera dysku, do tej ścieżki można wyliczyć inaczej w środowisku Windows PE, niż w pełnej operating system Windows.
  • Zamiast ścieżki lokalnej, wskazujące pliki instalacyjne programu ConfigMgr 2007 klienta, które znajdują się w lokalnej pamięci podręcznej sekwencji zadań można określić ścieżkę UNC, wskazujący ConfigMgr 2007 plików instalacyjnych klienta na oryginalne źródło pakietu lub w punkcie dystrybucji.
  • Sprawdź, czy nazwa pliku msp, który znajduje się w \i386\hotfix\KB977384\ katalogu plików instalacyjnych klienta ConfigMgr 2007. Nazwa może się różnić w zależności od ustawień regionalnych. Jeśli nazwa różni się od nazwy nazwę pliku msp, która jest używana w POPRAWCE = wiersz polecenia w tym kroku nazwę odpowiednio dostosować.
 6. Kliknij przycisk Zastosowanie lub OK Aby zapisać sekwencji zadań.

Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji na temat programu System Center Menedżer konfiguracji 2007 R3 odwiedź następującą witrynę sieci Web firmy Microsoft:Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania poprawki dla programu System Center Menedżer konfiguracji 2007 kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2477182Wytyczne instalacja poprawki Menedżer konfiguracji 2007 programu System Center
 

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Propriedades

ID do Artigo: 977384 - Última Revisão: 01/10/2012 10:46:00 - Revisão: 5.0

Microsoft System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2

 • kbfix kbautohotfix kbhotfixserver kbsurveynew kbexpertiseinter kbqfe kbmt KB977384 KbMtpl
Comentários