Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

MS10-033: Opis aktualizacji zabezpieczeń pliku Asycfilt.dll (składnika COM): 8 czerwca 2010

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-033. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń, korzystając z ogólnych danych kontaktowych pomocy technicznej.
Więcej informacji

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Po zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.W niektórych przypadkach ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia. Jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja wymaga ponownego uruchomienia. W takim przypadku jest wyświetlany komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia komputera.

Aby ograniczyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia, przed zainstalowaniem tej aktualizacji zabezpieczeń należy zatrzymać wszystkie powiązane usługi i zamknąć wszystkie aplikacje mogące korzystać z powiązanych plików. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przyczyn monitowania o ponowne uruchomienie komputera, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
887012 Przyczyny wyświetlania monitu o ponowne uruchomienie komputera po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z systemem Windows

Informacje dotyczące usuwania

Aby usunąć tę aktualizację zabezpieczeń, wykonaj jedną z następujących czynności:
 • Skorzystaj z apletu Dodaj lub usuń programy albo Programy i funkcje w Panelu sterowania.
 • Skorzystaj z narzędzia Spuninst.exe w folderze: %Windir%\$NTUninstallKB975562$\Spuninst.
INFORMACJE O PLIKACH
Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemie Windows 2000

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Asycfilt.dll2.40.4534.0143,63209-Mar-201022:02x86

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Asycfilt.dll5.1.2600.368065,53605-Mar-201014:57x86SP2SP2GDR
Asycfilt.dll5.1.2600.368065,53605-Mar-201014:48x86SP2SP2QFE
Asycfilt.dll5.1.2600.594965,53605-Mar-201014:37x86SP3SP3GDR
Asycfilt.dll5.1.2600.594965,53605-Mar-201014:52x86SP3SP3QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 lub Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Asycfilt.dll5.2.3790.4676107,52006-Mar-201018:32x64SP2SP2GDR
Wasycfilt.dll5.2.3790.467665,53606-Mar-201018:32x86SP2SP2GDR\WOW
Asycfilt.dll5.2.3790.4676107,52006-Mar-201018:27x64SP2SP2QFE
Wasycfilt.dll5.2.3790.467665,53606-Mar-201018:27x86SP2SP2QFE\WOW

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Asycfilt.dll5.2.3790.467665,53606-Mar-201004:49x86SP2SP2GDR
Asycfilt.dll5.2.3790.467665,53606-Mar-201005:18x86SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Asycfilt.dll5.2.3790.4676434,17606-Mar-201018:29IA-64SP2SP2GDR
Wasycfilt.dll5.2.3790.467665,53606-Mar-201018:29x86SP2SP2GDR\WOW
Asycfilt.dll5.2.3790.4676241,66406-Mar-201018:27IA-64SP2SP2QFE
Wasycfilt.dll5.2.3790.467665,53606-Mar-201018:27x86SP2SP2QFE\WOW

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Asycfilt.dll6.0.6001.1845467,07205-Apr-201016:07x86
Asycfilt.dll6.0.6001.2266567,07205-Apr-201016:28x86
Asycfilt.dll6.0.6002.1823667,07205-Apr-201017:01x86
Asycfilt.dll6.0.6002.2237767,07205-Apr-201017:14x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Asycfilt.dll6.0.6001.1845484,48005-Apr-201016:51x64
Asycfilt.dll6.0.6001.2266584,48005-Apr-201016:38x64
Asycfilt.dll6.0.6002.1823684,48005-Apr-201017:31x64
Asycfilt.dll6.0.6002.2237784,48005-Apr-201017:11x64
Asycfilt.dll6.0.6001.1845467,07205-Apr-201016:07x86
Asycfilt.dll6.0.6001.2266567,07205-Apr-201016:28x86
Asycfilt.dll6.0.6002.1823667,07205-Apr-201017:01x86
Asycfilt.dll6.0.6002.2237767,07205-Apr-201017:14x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Asycfilt.dll6.0.6001.18454218,11205-Apr-201016:13IA-64
Asycfilt.dll6.0.6001.22665218,11205-Apr-201016:13IA-64
Asycfilt.dll6.0.6002.18236218,11205-Apr-201016:50IA-64
Asycfilt.dll6.0.6002.22377218,11205-Apr-201017:08IA-64
Asycfilt.dll6.0.6001.1845467,07205-Apr-201016:07x86
Asycfilt.dll6.0.6001.2266567,07205-Apr-201016:28x86
Asycfilt.dll6.0.6002.1823667,07205-Apr-201017:01x86
Asycfilt.dll6.0.6002.2237767,07205-Apr-201017:14x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,762
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb979482~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,483
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,767
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979482~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,492
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,767
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb979482~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,488
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,767
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb979482~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,490
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,767
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb979482~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,494
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,768
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb979482~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,494
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,768
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb979482~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,494
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,342
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,361
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,355
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,374
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,411
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,351
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,370
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,679
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,710
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,355
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,374
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,857
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_2c060f60aa517f7b4a8e29af9f66e9ce_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22377_none_f619c43e6fb22b86.manifest
File versionNot Applicable
File size715
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_3033c4cd6a2fc513757b58cc248671dc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18236_none_6f75f2d23d7cd244.manifest
File versionNot Applicable
File size715
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_a7da2e8f42964d5aaec85cca801f2033_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22665_none_b86cfd01246fd93c.manifest
File versionNot Applicable
File size715
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_c556af952472cc2a7580c0e62a2e2fb4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18454_none_916ee61978e5656c.manifest
File versionNot Applicable
File size715
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18454_none_76976349b9461049.manifest
File versionNot Applicable
File size5,041
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)17:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22665_none_77173258d26ae282.manifest
File versionNot Applicable
File size5,041
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)18:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18236_none_78957783b65a5d60.manifest
File versionNot Applicable
File size5,041
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)18:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22377_none_78f4d4e8cf978645.manifest
File versionNot Applicable
File size5,041
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_2d94f57d2aef82b5f4169786762e9c4b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18236_none_02d8928525966028.manifest
File versionNot Applicable
File size1,078
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6abf9757b7044ca1e1c758ecc399186a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22665_none_47845ad4256fa991.manifest
File versionNot Applicable
File size1,078
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7c72ee8e9caaf15bc7a8b0a31b77e6de_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18454_none_f19e1472e1a375b8.manifest
File versionNot Applicable
File size1,078
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a4864ffe31f13fa44820b3b62a1c4d15_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22665_none_cc60171ceaef654a.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_aa3c7a0398b2ba6094a21c825624e303_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18454_none_38b8295345d40f0b.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d7d0f910b0800843fc712643aa5ec89d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22377_none_195d7498a09fbb8a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,078
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18454_none_d2b5fecd71a3817f.manifest
File versionNot Applicable
File size5,053
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)18:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22665_none_d335cddc8ac853b8.manifest
File versionNot Applicable
File size5,053
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)18:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18236_none_d4b413076eb7ce96.manifest
File versionNot Applicable
File size5,053
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)19:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22377_none_d513706c87f4f77b.manifest
File versionNot Applicable
File size5,053
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)09:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,772
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb979482~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,497
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,004
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979482~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,972
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,004
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb979482~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,968
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,004
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb979482~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,970
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,004
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb979482~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,974
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,005
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb979482~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,974
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,005
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb979482~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,974
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,350
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,369
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,363
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,382
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,359
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,378
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,689
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,720
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,442
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,363
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,382
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,447
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,877
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:47
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18454_none_76976349b9461049.manifest
File versionNot Applicable
File size5,041
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)17:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22665_none_77173258d26ae282.manifest
File versionNot Applicable
File size5,041
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)18:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18236_none_78957783b65a5d60.manifest
File versionNot Applicable
File size5,041
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)18:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22377_none_78f4d4e8cf978645.manifest
File versionNot Applicable
File size5,041
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_54a9122cddce7faafec2b0c3c7ebf508_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22665_none_0d2c948d44317aeb.manifest
File versionNot Applicable
File size1,076
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameIa64_6d61903496dce1a0f2cb97ca16c8b383_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22665_none_976c6c9f1323f41e.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameIa64_95e47aa7df9b4e3577251308643ec9ac_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22377_none_4ff02a72083e4284.manifest
File versionNot Applicable
File size1,076
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameIa64_a0042f369f82d1311c8a074d760585c0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18236_none_af9b662d137ed35d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,076
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameIa64_b6c6702266d1109e388df022b17a5197_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18454_none_b8f3bc8f4dcf139e.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameIa64_eaacfd96c82c24b9e923b12c15d2e974_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18454_none_4784e3c24f79689e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,076
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18454_none_7699073fb9441945.manifest
File versionNot Applicable
File size5,047
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)17:49
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22665_none_7718d64ed268eb7e.manifest
File versionNot Applicable
File size5,047
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)17:39
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18236_none_78971b79b658665c.manifest
File versionNot Applicable
File size5,047
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)18:11
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22377_none_78f678decf958f41.manifest
File versionNot Applicable
File size5,047
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)09:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,767
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb979482~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,490
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,999
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979482~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,961
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,999
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb979482~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,961
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,999
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb979482~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,967
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,999
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb979482~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,967
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,355
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,374
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,684
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,715
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,358
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,378
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,696
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,727
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,381
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18454_none_76976349b9461049.manifest
File versionNot Applicable
File size5,041
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)17:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22665_none_77173258d26ae282.manifest
File versionNot Applicable
File size5,041
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)18:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18236_none_78957783b65a5d60.manifest
File versionNot Applicable
File size5,041
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)18:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22377_none_78f4d4e8cf978645.manifest
File versionNot Applicable
File size5,041
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.7600.16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Asycfilt.dll6.1.7600.1654467,58405-Mar-201007:42x86
Asycfilt.dll6.1.7600.2066067,58405-Mar-201007:28x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Asycfilt.dll6.1.7600.1654484,99205-Mar-201007:52x64
Asycfilt.dll6.1.7600.2066084,99205-Mar-201007:59x64
Asycfilt.dll6.1.7600.1654467,58405-Mar-201007:42x86
Asycfilt.dll6.1.7600.2066067,58405-Mar-201007:28x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Asycfilt.dll6.1.7600.16544222,20805-Mar-201006:29IA-64
Asycfilt.dll6.1.7600.20660222,20805-Mar-201007:08IA-64
Asycfilt.dll6.1.7600.1654467,58405-Mar-201007:42x86
Asycfilt.dll6.1.7600.2066067,58405-Mar-201007:28x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,800
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb979482~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,521
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,805
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979482~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,526
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,921
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,956
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,657
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_28bc89d7bb980655c425d5fc8aae107f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16544_none_e8ff8a66cedc1ece.manifest
File versionNot Applicable
File size715
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_eeeab31e16da98ae734d185b0bcc6c4f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20660_none_14ad550456bf921e.manifest
File versionNot Applicable
File size715
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16544_none_76ca037b1a553140.manifest
File versionNot Applicable
File size2,938
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)08:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20660_none_7739ff463386a390.manifest
File versionNot Applicable
File size2,938
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_28bc89d7bb980655c425d5fc8aae107f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16544_none_451e25ea87399004.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7aa9f33f72bb063409bd9d7b02966d49_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16544_none_26b683bbce72266e.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_96b535415f3e41e3ffa6b56700070a84_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20660_none_94d8b6625aa23ec1.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_eeeab31e16da98ae734d185b0bcc6c4f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20660_none_70cbf0880f1d0354.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16544_none_d2e89efed2b2a276.manifest
File versionNot Applicable
File size2,940
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)09:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20660_none_d3589ac9ebe414c6.manifest
File versionNot Applicable
File size2,940
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)08:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,810
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb979482~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,535
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,227
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979482~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,152
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,033
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb979482~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,956
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,829
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,890
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,299
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16544_none_76ca037b1a553140.manifest
File versionNot Applicable
File size2,938
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)08:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20660_none_7739ff463386a390.manifest
File versionNot Applicable
File size2,938
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_28bc89d7bb980655c425d5fc8aae107f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16544_none_e9012e5cceda27ca.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_985eabdffc6e9b04937e3e3c692347e4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20660_none_a84ab256c75897f0.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_ee95dd7fad6c5ceb96428ad3435dfb87_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16544_none_cab0246847306b33.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_eeeab31e16da98ae734d185b0bcc6c4f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20660_none_14aef8fa56bd9b1a.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16544_none_76cba7711a533a3c.manifest
File versionNot Applicable
File size2,939
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)09:06
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20660_none_773ba33c3384ac8c.manifest
File versionNot Applicable
File size2,939
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)08:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,809
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb979482~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,723
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,027
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979482~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,946
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,932
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,967
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,667
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16544_none_76ca037b1a553140.manifest
File versionNot Applicable
File size2,938
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)08:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20660_none_7739ff463386a390.manifest
File versionNot Applicable
File size2,938
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot Applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 979482 — ostatni przegląd: 09/29/2011 22:23:00 — zmiana: 2.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Dodatek Service Pack 2 do systemu Windows Vista, Dodatek Service Pack 1 do systemu Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 3

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB979482
Opinia