Z poziomu komputera z systemem Windows z zainstalowaną aktualizacją zabezpieczeń 980232 (MS10-020) nie można zapisywać dokumentów w folderze ani zmieniać ustawień uprawnień folderów na serwerze zdalnym SMB 1.0

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
Na komputerze z jednym z wymienionych niżej systemów operacyjnych zastosowano aktualizację zabezpieczeń 980232 (MS10-020):
 • Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4 (SP4)
 • Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)
 • Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 (SP3)
 • Windows Server 2003 z dodatkiem SP2
 • Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Vista z dodatkiem SP2
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 z dodatkiem SP2
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
W przypadku używania serwera zdalnego bazującego na protokole Server Message Block (SMB) w wersji 1 można napotkać jeden z następujących problemów. Dotyczy to na przykład używania jako serwerów zdalnych systemu Windows NT Server 4.0 lub serwerów innych firm oraz sieciowych urządzeń magazynujących.

Problem 1

Próba zapisania dokumentu na serwerze zdalnym za pomocą aplikacji pakietu Microsoft Office skutkuje zwróceniem komunikatu o błędzie „Dokument nie został zapisany”.

Problem 2

Nie można zapisać kopii zapasowej plików na serwerze zdalnym za pomocą wbudowanego narzędzia do wykonywania kopii zapasowej. Nie można na przykład zapisać plików kopii zapasowej na serwerze zdalnym za pomocą narzędzia NTBackup w systemie Windows XP lub Windows Server 2003.

Problem 3

Podczas przeglądania właściwości folderu na serwerze zdalnym brakuje karty Zabezpieczenia. Nie można więc wyświetlić ani zmienić ustawień uprawnień do folderów na serwerze zdalnym.

Te problemy mogą też wystąpić, jeśli nie jest używane urządzenie bazujące na protokole SMB 1.0, ale jest używany optymalizator sieci WAN. Na przykład gdy jest używane oprogramowanie Wide Area Application Services (WAAS) firmy Cisco.

Uwaga Protokół Server Message Block jest lepiej znany jako system CIFS (Common Internet File System).
Przyczyna
Przyczyną problemu jest wprowadzenie w aktualizacji zabezpieczeń 980232 (MS10-020) nowego mechanizmu sprawdzania poprawności deskryptorów zabezpieczeń zwracanych z serwera zdalnego. Mechanizm sprawdzania poprawności wywołuje procedurę RtlValidRelativeSecurityDescriptor, przekazując bufor deskryptora zabezpieczeń i długość buforu deskryptora zabezpieczeń. Długość buforu deskryptora zabezpieczeń jest obsługiwana w polu w odpowiedzi serwera i gdy serwer zwraca odpowiedź o powodzeniu (STATUS_SUCCESS) w mechanizmie sprawdzania poprawności zostaje przyjęte założenie, że ustawienie tego pola jest poprawne. Jednak serwer zdalny zwraca w tym polu wartość 0. Takie działanie powoduje niepomyślne zakończenie sprawdzania poprawności.
Rozwiązanie
Po zastosowaniu poprawki na potrzeby obsługi sprawdzania poprawności jako wskazanie długości buforu deskryptora zabezpieczeń jest używane pole DataCount w odpowiedzi serwera. Dzięki temu zwrócenie przez serwer zdalny bazujący na protokole SMB 1.0 odpowiedzi STATUS_SUCCESS powoduje pomyślne zakończenie nowego sprawdzania poprawności.

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Poprawkę tę należy zastosować wyłącznie w systemach, w których pojawił się problem opisany w tym artykule. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych problemów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę poprawkę, na komputerze musi działać jeden z następujących systemów operacyjnych:
 • Windows 2000 z dodatkiem SP4
 • Windows XP z dodatkiem SP2
 • Windows XP z dodatkiem SP3
 • Windows Server 2003 z dodatkiem SP2
 • Windows Vista z dodatkiem SP1
 • Windows Vista z dodatkiem SP2
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 z dodatkiem SP2
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania dodatku Service Pack dla systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP
Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania dodatku Service Pack dla systemu Windows Server 2003, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
889100 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Server 2003
Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania dodatku Service Pack dla systemu Windows Vista, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
935791 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Vista
Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania dodatku Service Pack dla systemu Windows Server 2008, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
968849 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Server 2008 (j. ang.)

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje uprzednio wydanej poprawki.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) lub wersja globalna tej poprawki instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.
Informacje o plikach w systemie Windows 2000
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mrxsmb.sys5.0.2195.7399416,33604-May-201010:17x86
Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta poprawka instaluje skojarzony z nimi plik wykazu (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mrxsmb.sys5.1.2600.3708454,01604-May-201015:03x86SP2SP2GDR
Mrxsmb.sys5.1.2600.3708457,21604-May-201015:21x86SP2SP2QFE
Mrxsmb.sys5.1.2600.5977455,68004-May-201014:32x86SP3SP3GDR
Mrxsmb.sys5.1.2600.5977457,21604-May-201014:20x86SP3SP3QFE
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mrxsmb.sys5.2.3790.4703438,78404-May-201013:59x86SP2SP2GDR
Mrxsmb.sys5.2.3790.4703439,29604-May-201014:02x86SP2SP2QFE
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mrxsmb.sys5.2.3790.4703787,45605-May-201004:30x64SP2SP2GDR
Mrxsmb.sys5.2.3790.4703787,96805-May-201004:15x64SP2SP2QFE
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mrxsmb.sys5.2.3790.47031,172,48005-May-201004:29IA-64SP2SP2GDR
Mrxsmb.sys5.2.3790.47031,173,50405-May-201004:15IA-64SP2SP2QFE
Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008
Ważne Poprawki dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008 są umieszczane we wspólnych pakietach. Jednak na stronie „Żądanie dotyczące poprawki” jest wymieniony tylko system Windows Vista. Aby zwrócić się o pakiet poprawki dotyczący jednego z tych systemów operacyjnych lub obu tych systemów, należy wybrać poprawkę wymienioną w obszarze „Windows Vista” na tej stronie. W celu ustalenia, którego systemu operacyjnego dotyczy dana poprawka, należy zapoznać się z sekcją „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” w danym artykule.
 • Pliki dotyczące określonego produktu, poziomu SR (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktPoziom SRSkładnik usługi
  6.0.600 1.22xxxWindows Vista i Windows Server 2008SP1LDR
  6.0.600 2.22xxxWindows Vista i Windows Server 2008SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 i Windows Vista”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mrxsmb10.sys6.0.6001.18470212,99204-May-201016:37x86
Mrxsmb10.sys6.0.6001.22685212,99204-May-201016:43x86
Mrxsmb10.sys6.0.6002.18255212,99204-May-201016:52x86
Mrxsmb10.sys6.0.6002.22398212,99204-May-201017:05x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mrxsmb10.sys6.0.6001.18470273,92004-May-201017:03x64
Mrxsmb10.sys6.0.6001.22685273,92004-May-201017:03x64
Mrxsmb10.sys6.0.6002.18255273,92004-May-201017:16x64
Mrxsmb10.sys6.0.6002.22398273,92004-May-201017:15x64
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mrxsmb10.sys6.0.6001.18470656,89604-May-201016:43IA-64
Mrxsmb10.sys6.0.6001.22685656,89604-May-201016:43IA-64
Mrxsmb10.sys6.0.6002.18255657,92004-May-201017:00IA-64
Mrxsmb10.sys6.0.6002.22398657,92004-May-201017:01IA-64
Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2
Ważne Poprawki dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 są umieszczane we wspólnych pakietach. Jednak poprawki na stronie Żądanie dotyczące poprawki są wymienione na listach dotyczących obu systemów operacyjnych. Aby zwrócić się o pakiet poprawki dotyczący jednego z tych systemów operacyjnych lub obu tych systemów, należy wybrać poprawkę wymienioną w obszarze „Windows 7/Windows Server 2008 R2” na tej stronie. W celu ustalenia, którego systemu operacyjnego dotyczy dana poprawka, należy zapoznać się z sekcją „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” w danym artykule.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 R2 i Windows 7”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mrxsmb10.sys6.1.7600.16586221,69604-May-201003:29x86
Mrxsmb10.sys6.1.7600.20706221,69604-May-201003:35x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mrxsmb10.sys6.1.7600.16586286,72004-May-201003:42x64
Mrxsmb10.sys6.1.7600.20706286,72004-May-201003:51x64
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mrxsmb10.sys6.1.7600.16586673,28004-May-201003:03IA-64
Mrxsmb10.sys6.1.7600.20706673,28004-May-201002:53IA-64
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Więcej informacji
Po zastosowaniu poprawki na potrzeby obsługi sprawdzania poprawności jako wskazanie długości buforu deskryptora zabezpieczeń jest używane pole DataCount w odpowiedzi serwera.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących procedury RtlValidRelativeSecurityDescriptor, odwiedź następującą witrynę MSDN (Microsoft Developer Network) w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Informacje o dodatkowych plikach

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size3,565
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)15:56
PlatformNot applicable
File nameX86_5bdd7accfeee29bd7334cfb54834bd42_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18255_none_35da2b2a14f9a345.manifest
File versionNot applicable
File size701
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)15:56
PlatformNot applicable
File nameX86_615e6508c52699d92804624b5f4819f9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22685_none_b6c0ab077fcf0c2c.manifest
File versionNot applicable
File size701
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)15:56
PlatformNot applicable
File nameX86_685821846596f127c9ec5688384ee650_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22398_none_9889dc8feb45b50a.manifest
File versionNot applicable
File size701
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)15:56
PlatformNot applicable
File nameX86_8c20ccea0e42f075e6c72632391e1fdf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18470_none_6d4c427f778ceee9.manifest
File versionNot applicable
File size701
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)15:56
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18470_none_8858e3ad4ba765b8.manifest
File versionNot applicable
File size7,160
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)09:17
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22685_none_88dcb3e464c89d4d.manifest
File versionNot applicable
File size7,160
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18255_none_8a59f8c548b8fed4.manifest
File versionNot applicable
File size7,160
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)06:47
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22398_none_8abb56be61f45a67.manifest
File versionNot applicable
File size7,160
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)05:48
PlatformNot applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameAmd64_0dab637d25b984ca7e00baa6a8ed6f05_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22685_none_9e0e9b648941259b.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)15:56
PlatformNot applicable
File nameAmd64_47f8ae427bf6957aed887ff558d184dc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18255_none_7db9ea9376753b2a.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)15:56
PlatformNot applicable
File nameAmd64_ad72020810ec889d753399488e0bbcd6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22398_none_8cf70461633a1547.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)15:56
PlatformNot applicable
File nameAmd64_f7a9c2e788f2aebf0435d3fda1208a36_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18470_none_dd2d7b3ca89dd295.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)15:56
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18470_none_e4777f310404d6ee.manifest
File versionNot applicable
File size7,427
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)08:52
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22685_none_e4fb4f681d260e83.manifest
File versionNot applicable
File size7,427
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)08:35
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18255_none_e67894490116700a.manifest
File versionNot applicable
File size7,427
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)06:06
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22398_none_e6d9f2421a51cb9d.manifest
File versionNot applicable
File size7,427
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)06:24
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size3,593
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)15:56
PlatformNot applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameIa64_1af6b4885a57bfa2ecbd6513ca2f7703_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22685_none_3ce2864de3f3e8ca.manifest
File versionNot applicable
File size703
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)15:56
PlatformNot applicable
File nameIa64_3ca95220a799fc56d503c61783140983_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22398_none_019d0b5a985071a7.manifest
File versionNot applicable
File size703
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)15:56
PlatformNot applicable
File nameIa64_7a0a58eede91c5594d3d4cefee7cd52a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18470_none_0703c0412af22ca2.manifest
File versionNot applicable
File size703
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)15:56
PlatformNot applicable
File nameIa64_a1016d5297983f28b0e79e4c383dd4fa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18255_none_b8badabaa5d68f34.manifest
File versionNot applicable
File size703
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)15:56
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18470_none_885a87a34ba56eb4.manifest
File versionNot applicable
File size7,420
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)08:16
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22685_none_88de57da64c6a649.manifest
File versionNot applicable
File size7,420
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)08:14
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18255_none_8a5b9cbb48b707d0.manifest
File versionNot applicable
File size7,420
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22398_none_8abcfab461f26363.manifest
File versionNot applicable
File size7,420
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)06:36
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size2,748
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)15:56
PlatformNot applicable

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size1,674
Date (UTC)04-May-2010
Time (UTC)12:48
PlatformNot applicable
File nameX86_4b83b5afd378e95dbb3bcb2218fb5134_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16586_none_ed53e38bce88d0e5.manifest
File versionNot applicable
File size701
Date (UTC)04-May-2010
Time (UTC)12:48
PlatformNot applicable
File nameX86_89434e79cdb2c066c3930c97b55c6019_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20706_none_0b702233fab2e791.manifest
File versionNot applicable
File size701
Date (UTC)04-May-2010
Time (UTC)12:48
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16586_none_887be5c2acc1569b.manifest
File versionNot applicable
File size3,962
Date (UTC)04-May-2010
Time (UTC)09:20
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20706_none_895c03d3c59e1404.manifest
File versionNot applicable
File size3,962
Date (UTC)04-May-2010
Time (UTC)09:17
PlatformNot applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameAmd64_506b2872eef65981c299ea0e16c46b7b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20706_none_368642fbc4717a7a.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)04-May-2010
Time (UTC)12:48
PlatformNot applicable
File nameAmd64_ffb7fd6bc675466024662761d41e4c14_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16586_none_5d6aae60212914c3.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)04-May-2010
Time (UTC)12:48
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16586_none_e49a8146651ec7d1.manifest
File versionNot applicable
File size3,966
Date (UTC)04-May-2010
Time (UTC)10:22
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20706_none_e57a9f577dfb853a.manifest
File versionNot applicable
File size3,966
Date (UTC)04-May-2010
Time (UTC)10:13
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size1,906
Date (UTC)04-May-2010
Time (UTC)12:48
PlatformNot applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameIa64_4eb907991550485b7a95e23cdc578e0d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16586_none_2382d6168e340f7d.manifest
File versionNot applicable
File size703
Date (UTC)04-May-2010
Time (UTC)12:48
PlatformNot applicable
File nameIa64_8ea0b2fc9528d0eda270b5decf7690bf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20706_none_ef34e6b7d2483a63.manifest
File versionNot applicable
File size703
Date (UTC)04-May-2010
Time (UTC)12:48
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16586_none_887d89b8acbf5f97.manifest
File versionNot applicable
File size3,964
Date (UTC)04-May-2010
Time (UTC)10:09
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20706_none_895da7c9c59c1d00.manifest
File versionNot applicable
File size3,964
Date (UTC)04-May-2010
Time (UTC)10:07
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size1,684
Date (UTC)04-May-2010
Time (UTC)12:48
PlatformNot applicable
Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 983458 — ostatni przegląd: 06/28/2010 14:14:00 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows HPC Server 2008, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows HPC Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2

 • kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbautohotfix KB983458
Opinia