Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Jeśli otrzymujesz informacje w wielu arkuszach lub skoroszytach, które chcesz podsumować, polecenie Konsoliduj może ułatwić podsumowanie danych w jednym arkuszu. Jeśli na przykład masz arkusz wartości wydatków poszczególnych oddziałów regionalnych, możesz użyć funkcji konsolidacji w celu uwzględnienia tych wartości w arkuszu wydatków firmy. Arkusz ten może zawierać sumy i średnie wartości sprzedaży, bieżące poziomy zapasów i najlepiej sprzedające się produkty w całej firmie.

Aby określić typ konsolidacji do użycia, przyjrzyj się łączeniem arkuszy. Jeśli arkusze mają dane w niespójnych pozycjach, nawet jeśli ich etykiety wierszy i kolumn nie są identyczne, konsoliduj według pozycji. Jeśli arkusze używają tych samych etykiet wierszy i kolumn dla swoich kategorii, nawet jeśli dane nie są spójne, konsoliduj według kategorii.

Łączenie według położenia

Aby konsolidacja działała według położenia, zakres danych w każdym arkuszu źródłowym musi mieć format listy, bez pustych wierszy ani pustych kolumn na liście.

 1. Otwórz każdy arkusz źródłowy i upewnij się, że dane są w tym samym miejscu na każdym arkuszu.

 2. W arkuszu docelowym kliknij lewą górną komórkę obszaru, w którym mają się pojawić skonsolidowane dane.

  Uwaga: Upewnij się, że po prawej stronie i poniżej jest wystarczająco dużo komórek, aby wstawić skonsolidowane dane.

 3. Na karcie Dane w grupie Narzędzia danych kliknij pozycję Konsoliduj.

  Przycisk Konsolidowane na karcie Dane

 4. W polu Funkcja kliknij funkcję, której chcesz użyć Excel do konsolidowania danych.

 5. Zaznacz dane w każdym arkuszu źródłowym.

  Ścieżka pliku zostanie wprowadzona we wszystkich odwołaniach.

 6. Po dodaniu danych z każdego arkusza źródłowego i skoroszytu kliknij przycisk OK.

Łączenie według kategorii

Aby konsolidacja według kategorii działała, zakres danych w każdym arkuszu źródłowym musi mieć format listy, bez pustych wierszy ani pustych kolumn na liście. Ponadto kategorie muszą mieć spójną etykietę. Na przykład jeśli jedna kolumna ma etykietę Średnia. a inna ma etykietę Średnia,polecenie Konsoliduj nie sumuje tych dwóch kolumn razem.

 1. Otwórz każdy arkusz źródłowy.

 2. W arkuszu docelowym kliknij lewą górną komórkę obszaru, w którym mają się pojawić skonsolidowane dane.

  Uwaga: Upewnij się, że po prawej stronie i poniżej jest wystarczająco dużo komórek, aby wstawić skonsolidowane dane.

 3. Na karcie Dane w grupie Narzędzia danych kliknij pozycję Konsoliduj.

  Przycisk Konsolidowane na karcie Dane

 4. W polu Funkcja kliknij funkcję, której chcesz użyć Excel do konsolidowania danych.

 5. Aby wskazać, gdzie etykiety znajdują się w zakresach źródłowych, zaznacz pola wyboru w obszarze Użyj etykiet w:górny wiersz, lewa kolumnalub obie.

 6. Zaznacz dane w każdym arkuszu źródłowym. Pamiętaj, aby uwzględnić zaznaczone wcześniej informacje dotyczące górnego wiersza lub lewej kolumny.

  Ścieżka pliku zostanie wprowadzona we wszystkich odwołaniach.

 7. Po dodaniu danych z każdego arkusza źródłowego i skoroszytu kliknij przycisk OK.

  Uwaga: Wszelkie etykiety, które nie są zgodne z etykietami w innych obszarach źródłowych, powodują, że w konsolidacji są oddzielne wiersze lub kolumny.

Łączenie według położenia

Aby konsolidacja działała według położenia, zakres danych w każdym arkuszu źródłowym musi mieć format listy, bez pustych wierszy ani pustych kolumn na liście.

 1. Otwórz każdy arkusz źródłowy i upewnij się, że dane są w tym samym miejscu na każdym arkuszu.

 2. W arkuszu docelowym kliknij lewą górną komórkę obszaru, w którym mają się pojawić skonsolidowane dane.

  Uwaga: Upewnij się, że po prawej stronie i poniżej jest wystarczająco dużo komórek, aby wstawić skonsolidowane dane.

 3. Na karcie Dane w obszarze Narzędziakliknij pozycję Konsoliduj.

  Karta Dane, grupa Narzędzia

 4. W polu Funkcja kliknij funkcję, której chcesz użyć Excel do konsolidowania danych.

 5. W każdym arkuszu źródłowym zaznacz dane, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Ścieżka pliku zostanie wprowadzona we wszystkich odwołaniach.

 6. Po dodaniu danych z każdego arkusza źródłowego i skoroszytu kliknij przycisk OK.

Łączenie według kategorii

Aby konsolidacja według kategorii działała, zakres danych w każdym arkuszu źródłowym musi mieć format listy, bez pustych wierszy ani pustych kolumn na liście. Ponadto kategorie muszą mieć spójną etykietę. Na przykład jeśli jedna kolumna ma etykietę Średnia. a inna ma etykietę Średnia,polecenie Konsoliduj nie sumuje tych dwóch kolumn razem.

 1. Otwórz każdy arkusz źródłowy.

 2. W arkuszu docelowym kliknij lewą górną komórkę obszaru, w którym mają się pojawić skonsolidowane dane.

  Uwaga: Upewnij się, że po prawej stronie i poniżej jest wystarczająco dużo komórek, aby wstawić skonsolidowane dane.

 3. Na karcie Dane w obszarze Narzędziakliknij pozycję Konsoliduj.

  Karta Dane, grupa Narzędzia

 4. W polu Funkcja kliknij funkcję, której chcesz użyć Excel do konsolidowania danych.

 5. Aby wskazać, gdzie etykiety znajdują się w zakresach źródłowych, zaznacz pola wyboru w obszarze Użyj etykiet w:górny wiersz, lewa kolumnalub obie.

 6. Zaznacz dane w każdym arkuszu źródłowym. Pamiętaj, aby uwzględnić zaznaczone wcześniej informacje dotyczące górnego wiersza lub lewej kolumny, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Ścieżka pliku zostanie wprowadzona we wszystkich odwołaniach.

 7. Po dodaniu danych z każdego arkusza źródłowego i skoroszytu kliknij przycisk OK.

  Uwaga: Wszelkie etykiety, które nie są zgodne z etykietami w innych obszarach źródłowych, powodują, że w konsolidacji są oddzielne wiersze lub kolumny.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×