Łączenie zadań w projekcie w usłudze Project Online

Większość projektów nie jest tylko listą zupełnie niezależnych zadań. Zwykle niektóre zadania w projekcie nie mogą się rozpocząć, zanim inne się nie zakończą. W aplikacji Project Web App tworzenie takich relacji między zadaniami nosi nazwę „łączenia” zadań.

Porada: Program Project Professional umożliwia łączenie zadań w bardziej szczegółowy sposób. Można na przykład połączyć zadania tak, aby daty zakończenia i rozpoczęcia nakładały się na siebie, lub połączyć zadania z zupełnie oddzielnych projektów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Otwieranie projektu w programie Microsoft Project, Łączenie zadań w projekcie oraz Łączenie projektów.

Aby połączyć zadania w aplikacji Project Web App, zaznacz zadania, które chcesz połączyć, a następnie naciśnij klawisze Ctrl+F2 lub kliknij pozycję Połącz zadania w grupie Edycja na karcie Zadanie.

Porada:  Projekt nie jest obecnie otwarty do edycji? Kliknij pozycję projekty na pasku Szybkie uruchamianie, kliknij nazwę projektu na liście w centrum projektów, a następnie na karcie projekt lub na karcie zadanie kliknij pozycję Edytuj.

Kolejność łączenia zaznaczonych zadań zależy od sposobu ich zaznaczenia:

  • Aby połączyć zadania w określonej kolejności,    naciśnij klawisz Ctrl, a następnie kliknij poszczególne zadania w kolejności, w jakiej chcesz je połączyć. Następnie naciśnij klawisze Ctrl+F2 lub kliknij pozycję Połącz zadania w grupie Edycja na karcie Zadanie.

  • Aby połączyć następujące po sobie zadania w kolejności, w jakiej znajdują się w projekcie,    kliknij zadanie, naciśnij klawisz Shift, a następnie kliknij inne zadanie. Zostaną zaznaczone dwa kliknięte zadania i wszystkie zadania umieszczone między nimi na liście. Możesz także kliknąć nagłówek wiersza i przeciągnąć w górę lub w dół, aby zaznaczyć następujące po sobie zadania w celu ich połączenia. Następnie naciśnij klawisze Ctrl+F2 lub kliknij pozycję Połącz zadania w grupie Edytowanie na karcie Zadanie.

Jeśli nie chcesz, aby zadania były nadal połączone, możesz w dowolnej chwili usunąć link. Aby usunąć link między zadaniami, zaznacz odpowiednie zadania, a następnie naciśnij klawisze Ctrl+Shift+F2 lub kliknij pozycję Rozłącz zadania w grupie Edycja na karcie Zadanie.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×