Szablony mogą przechowywać style, pozycje Autotekstu, pozycje Autokorekty, makra, paski narzędzi, niestandardowe ustawienia menu i klawisze skrótów. Załadowanie szablonu powoduje jego użycie jako szablonu globalnego, który może być dostępny podczas pracy z dokumentami opartymi na innych szablonach.

Dodatki to programy uzupełniające, które można zainstalować w celu rozszerzenia możliwości programu Word Microsoft Office, dodając polecenia niestandardowe i specjalne funkcje. Przykładem dodatku może być program zaprojektowany i rozpowszechniany przez dział IT Twojej firmy w celu wyróżniania nazw firm w każdym dokumencie otwartym na komputerze.

Co chcesz zrobić?

Ładowanie szablonów lub dodatków

Po załadowaniu szablonu lub dodatku pozostaje on załadowany tylko dla bieżącej sesji programu Word. Jeśli program Word zostanie zamknięty i ponownie uruchomiony, szablon lub dodatek nie zostanie automatycznie ponownie załadowany.

 1. W programie Word 2010, 2013 lub 2016 wybierz pozycję Plik >Opcje > dodatki.

  W programie Word 2007 kliknij przycisk Microsoft Office kliknij przycisk Obraz przycisku pakietu Office, a następnie wybierz pozycję Opcje programu Word > dodatki.

 2. Na liście Zarządzaj wybierz pozycję Dodatki programu Word, a następnie kliknij przycisk Przejdź.

 3. Kliknij kartę Szablony.

 4. W obszarzeGlobalne szablony i dodatki zaznacz pole wyboru obok szablonu lub dodatku, który chcesz załadować.

  Jeśli w polu nie ma szablonu lub dodatku, którego chcesz użyć, kliknij pozycję Dodaj,przełącz się do folderu zawierającego szablon lub dodatek, który chcesz włączyć, kliknij go, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Zwalnianie szablonów lub dodatków

Aby zaoszczędzić pamięć i zwiększyć szybkość programu Word, warto zwalniać szablony i programy dodatków, które nie są często używane. Po zwolniniu szablonu lub dodatku znajdującego się w folderze Autostart program Word zwolni szablon z bieżącej sesji programu Word, ale automatycznie ponownie go załaduje przy następnym uruchomieniu programu Word. Po zwolniniu szablonu lub dodatku znajdującego się w innym folderze nie jest on dostępny do czasu jego ponownego załadowania. Aby usunąć szablon lub dodatek z programu Word, należy usunąć szablon lub dodatek z okna dialogowego Szablony i dodatki.

 1. W programie Word 2010, 2013 lub 2016 wybierz pozycję Plik >Opcje > dodatki.

  W programie Word 2007 kliknij przycisk Microsoft Office kliknij przycisk Obraz przycisku pakietu Office, a następnie wybierz pozycję Opcje programu Word > dodatki.

 2. Na liście Zarządzaj wybierz pozycję Dodatki programu Word, a następnie kliknij przycisk Przejdź.

 3. Kliknij kartę Szablony.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zwolnić szablon lub dodatek, ale pozostawić go w obszarze Globalneszablony i dodatki, wyczyść pole wyboru obok nazwy elementu.

  • Aby zwolnić szablon lub dodatek i usunąć go z pola w obszarze Szablony globalne i dodatki,kliknij element w polu, a następnie kliknij pozycję Usuń.

Zwróć uwagę na następujące kwestie dotyczące zwalniania szablonów lub dodatków:

 • Przycisk Usuń jest niedostępny, gdy wybranego szablonu znajduje się w folderze Autostart.

 • Zwolnienie szablonu lub dodatku nie powoduje jego usunięcia z komputera — powoduje tylko jego niedostępności. Lokalizacja przechowywania szablonu lub dodatku określa, czy został on załadowany podczas uruchamiania programu Word.

Początek strony

Dodawanie szablonu lub dodatku przy każdym uruchomieniu programu Word

Aby przy każdym uruchomieniu programu Word był dostępny szablon lub dodatek, należy go przechowywać w folderze Autostart. Aby znaleźć bieżącą lokalizację folderu startowego:

 1. W programie Word 2010, 2013 lub 2016 wybierz pozycję Plik >opcje > Zaawansowane.

  W programie Word 2007 kliknij przycisk Microsoft Office opcje Obraz przycisku pakietu Office , a następnie wybierz pozycję Opcje programu Word > Zaawansowane.

 2. Przewiń w dół do pozycji Ogólne,a następnie kliknij pozycję Lokalizacje plików.

 3. Zanotuj lokalizację na liście Uruchamianie. Zapisz w tej lokalizacji szablon lub dodatek, który ma być dostępny po uruchomieniu programu Word.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×