Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji ŚREDNIA.A w programie Microsoft Excel.

Opis

Oblicza wartość średnią (średnią arytmetyczną) argumentów z listy.

Składnia

ŚREDNIA.A(wartość1;[wartość2];…)

W składni funkcji ŚREDNIA.A występują następujące argumenty:

 • Wartość1; wartość2;...    Argument wartość1 jest wymagany, pozostałe są opcjonalne. Od 1 do 255 komórek, zakresów komórek lub wartości, dla których należy wyznaczyć średnią.

Spostrzeżenia

 • Argumentami mogą być: liczby; nazwy, tablice lub odwołania zawierające liczby; tekstowe reprezentacje liczb; wartości logiczne (takie jak PRAWDA i FAŁSZ) w odwołaniu.

 • Wartości logiczne i tekstowe reprezentacje liczb wpisane bezpośrednio na liście argumentów są liczone.

 • Wartość liczbowa argumentów zawierających wartość logiczną PRAWDA wynosi 1; wartość liczbowa argumentów zawierających wartość logiczną FAŁSZ wynosi 0 (zero).

 • Jeśli argument tablicowy lub odwołaniowy zawiera tekst, to jego wartość jest równa 0 (zero). Tekst pusty ("") również ma wartość 0 (zero).

 • Jeśli argument jest tablicą lub odwołaniem, używane są tylko wartości znajdujące się w tej tablicy lub w tym odwołaniu. Puste komórki oraz wartości tekstowe zawarte w tablicy lub odwołaniu są pomijane.

 • Argumenty, które są wartościami błędów lub tekstem, którego nie można przekształcić w liczby, powodują błędy.

 • Aby nie uwzględniać wartości logicznych i tekstowych reprezentacji liczb w odwołaniach jako części obliczeń, należy użyć funkcji ŚREDNIA.

Uwaga: Funkcja ŚREDNIA.A jest miarą tendencji centralnej, czyli lokalizacji środka zbioru liczb w rozkładzie statystycznym. Trzy najczęściej używane miary tendencji centralnej to:

 • Średnia     — średnia arytmetyczna, obliczana jako suma zbioru wartości podzielona przez ich liczbę. Na przykład średnią liczb 2, 3, 3, 5, 7 i 10 jest wartość 30 podzielona przez 6, czyli 5.

 • Mediana     — środkowa liczba w zbiorze wartości (połowa liczb jest większa lub równa medianie, a połowa liczb jest mniejsza lub równa medianie). Na przykład medianą zbioru 2, 3, 3, 5, 7 i 10 jest 4.

 • Wyst.najczęściej     — najczęściej występująca wartość w zbiorze (dominanta). Na przykład dominantą zbioru 2, 3, 3, 5, 7 i 10 jest 3.

W przypadku symetrycznego rozkładu zbioru liczb wszystkie trzy miary tendencji centralnej są takie same. W przypadku skośnego rozkładu zbioru liczb miary mogą być różne.

Porada: Podczas obliczania średniej komórek należy pamiętać o różnicy między komórkami pustymi a komórkami zawierającymi wartości zerowe, szczególnie jeśli zostało wyczyszczone pole wyboru Pokaż zero w komórkach o zerowej wartości w oknie dialogowym Opcje programu Excel w aplikacji klasycznej Excel. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, w obliczeniach są uwzględniane wartości zerowe, ale nie są uwzględniane puste komórki.

Aby znaleźć pole wyboru Pokaż zero w komórkach o zerowej wartości:

 • Na karcie Plik kliknij pozycję Opcje, a następnie w kategorii Zaawansowane zlokalizuj obszar Opcje wyświetlania dla tego arkusza.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

10

7

9

2

Niedostępne

Formuła

Opis

Wynik

=ŚREDNIA.A(A2:A6)

Wartość średnia powyższych liczb i tekstu "Niedostępne". Komórka zawierająca tekst "Niedostępne" zostanie użyta w obliczeniach.

5,6

=ŚREDNIA.A(A2:A5;A7)

Wartość średnia powyższych liczb i pustej komórki.

5,6

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×