Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji ŚREDNIA.WARUNKÓW w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca średnią (średnią arytmetyczną) wszystkich komórek, które spełniają jedno lub więcej kryteriów.

Składnia

ŚREDNIA.WARUNKÓW(średnia_zakres; kryteria_zakres1; kryteria1; [kryteria_zakres2; kryteria2]...)

W składni funkcji ŚREDNIA.WARUNKÓW występują następujące argumenty:

 • Średnia_zakres    Argument wymagany. Jedna lub więcej komórek, które mają zostać uśrednione, włączając w to liczby lub nazwy, a także tablice lub odwołania zawierające liczby.

 • Kryteria_zakres1; kryteria_zakres2…    Argument kryteria_zakres1 jest wymagany, kolejne argumenty kryteria_zakres są opcjonalne. Są to zakresy (od 1 do 127), w których zostaną sprawdzone skojarzone kryteria.

 • Kryteria1; kryteria2...    Argument kryteria1 jest wymagany, pozostałe kryteria są opcjonalne. Są to kryteria (od 1 do 127) w postaci liczby, wyrażenia, odwołania do komórki lub tekstu określające komórki, które mają zostać uśrednione. Kryteria można wyrazić na przykład jako 32, "32", ">32", "jabłka" lub B4.

Spostrzeżenia

 • Jeśli average_range jest wartością pustą lub tekstową, funkcja ŚREDNIA.WARUNKÓW zwraca #DIV0! wartość błędu #ADR!.

 • Jeśli komórka w zakresie kryteriów jest pusta, funkcja ŚREDNIA.WARUNKÓW potraktuje ją jako wartość 0.

 • Komórki w zakresie, które zawierają wartość PRAWDA, są interpretowane jako 1; argumenty zawierające wartość FAŁSZ są interpretowane jako 0 (zero).

 • Każda z komórek określonych w argumencie średnia_zakres jest używana do obliczenia średniej tylko wówczas, gdy wszystkie odpowiadające jej kryteria są dla niej prawdziwe.

 • Inaczej niż w przypadku argumentów zakresu i kryteriów funkcji ŚREDNIA.JEŻELI każdy argument kryteria_zakres funkcji ŚREDNIA.WARUNKÓW musi mieć taki sam rozmiar i kształt jak suma_zakres.

 • Jeśli komórek w average_range nie można przekształcić w liczby, funkcja ŚREDNIA.WARUNKÓW zwraca #DIV0! wartość błędu #ADR!.

 • Jeśli nie ma komórek spełniających wszystkie kryteria, funkcja ŚREDNIA.WARUNKÓW zwraca wartość #DIV/0! wartość błędu #ADR!.

 • W kryteriach można stosować znaki wieloznaczne: znak zapytania (?) i gwiazdkę (*). Znak zapytania odpowiada dowolnemu pojedynczemu znakowi; gwiazdka odpowiada dowolnej sekwencji znaków. Aby wyszukać znak zapytania lub gwiazdkę, należy przed takim znakiem wpisać tyldę (~).

Uwaga: Funkcja ŚREDNIA.WARUNKÓW jest miarą tendencji centralnej, czyli lokalizacji środka zbioru liczb w rozkładzie statystycznym. Trzy najczęściej używane miary tendencji centralnej to:

 • Średnia     — średnia arytmetyczna, obliczana jako suma zbioru wartości podzielona przez ich liczbę. Na przykład średnią liczb 2, 3, 3, 5, 7 i 10 jest wartość 30 podzielona przez 6, czyli 5.

 • Mediana     — środkowa liczba w zbiorze wartości (połowa liczb jest większa lub równa medianie, a połowa liczb jest mniejsza lub równa medianie). Na przykład medianą zbioru 2, 3, 3, 5, 7 i 10 jest 4.

 • Wyst.najczęściej     — najczęściej występująca wartość w zbiorze (dominanta). Na przykład dominantą zbioru 2, 3, 3, 5, 7 i 10 jest 3.

W przypadku symetrycznego rozkładu zbioru liczb wszystkie trzy miary tendencji centralnej są takie same. W przypadku skośnego rozkładu zbioru liczb miary mogą być różne.

Przykłady

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Uczeń

Pierwszy

Drugi

Ostatni

Test

Test

Egzamin

Ocena

Ocena

Ocena

Paweł

75

85

87

Aneta

94

80

88

Marek

86

93

Nieukończony

Tomasz

Nieukończony

75

75

Formuła

Opis

Wynik

=ŚREDNIA.WARUNKÓW(B2:B5;B2:B5;">70";B2:B5;"<90")

Średnia ocena z pierwszego testu przypadająca między 70 a 90 dla wszystkich uczniów (80,5). Wynik oznaczony jako „Nieukończony” nie jest uwzględniany w obliczeniu, ponieważ nie jest wartością liczbową.

75

=ŚREDNIA.WARUNKÓW(C2:C5;C2:C5;">95")

Średnia ocena drugiego testu, która jest większa niż 95 dla wszystkich uczniów. Ponieważ nie ma wyników większych niż 95, #DIV0! zostanie zwrócona.

#DZIEL/0!

=ŚREDNIA.WARUNKÓW(D2:D5;D2:D5;"<>Nieukończony";D2:D5;">80")

Średnia ocena z egzaminu końcowego, większa niż 80 dla wszystkich uczniów (87,5). Wynik oznaczony jako „Nieukończony” nie jest uwzględniany w obliczeniu, ponieważ nie jest wartością liczbową.

87,5

Przykład 2

Typ

Cena

Miasto

Liczba sypialni

Garaż

Dom wakacyjny

230000

Kołobrzeg

3

Nie

Bungalow

197000

Międzyzdroje

2

Tak

Willa przy plaży

345678

Międzyzdroje

4

Tak

Dom dwupoziomowy

321900

Kołobrzeg

2

Tak

Zabytkowa willa

450000

Międzyzdroje

5

Tak

Dom jednorodzinny

395000

Międzyzdroje

4

Nie

Formuła

Opis

Wynik

=ŚREDNIA.WARUNKÓW(B2:B7;C2:C7;"Międzyzdroje";D2:D7;">2";E2:E7;"Tak")

Średnia cena domu w Międzyzdrojach, który ma co najmniej 3 sypialnie i garaż.

397839

=ŚREDNIA.WARUNKÓW(B2:B7;C2:C7;"Kołobrzeg";D2:D7;"<=3";E2:E7;"Nie")

Średnia cena domu w Kołobrzegu, który ma maksymalnie 3 sypialnie i nie ma garażu.

230000

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×