You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji ŚREDNIA.WEWN w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca średnią wewnętrznego zbioru danych. Funkcja ŚREDNIA.WEWN oblicza średnią, wykluczając pewien procent punktów danych z górnego i dolnego krańca zbioru danych. Funkcję tę należy stosować wtedy, gdy analizując dane, trzeba z nich wykluczyć wartości skrajne.

Składnia

ŚREDNIA.WEWN(tablica;procent)

W składni funkcji ŚREDNIA.WEWN występują następujące argumenty:

  • Tablica    Argument wymagany. Tablica lub zakres wartości, które należy obciąć i obliczyć dla nich średnią.

  • Procent    Argument wymagany. Ułamkowa liczba określająca punkty danych, które powinny być wykluczone z obliczeń. Na przykład, jeśli procent = 0,2, ze zbioru danych zawierających 20 punktów (20 x 0,2) zostaną obcięte 4 punkty: 2 punkty z górnego obszaru i 2 punkty z dolnego obszaru zbioru danych.

Spostrzeżenia

  • Jeśli wartość procentowa < 0 lub wartość procentowa > 1, funkcja ŚREDNIA.WENA.WEW zwraca #NUM! wartość błędu.

  • Funkcja ŚREDNIA.WEWN zaokrągla liczbę wykluczanych punktów danych w dół, do najbliższej wielokrotności liczby 2. Jeśli procent = 0,1, 10 procent z 30 punktów danych to 3 punkty. W celu zapewnienia symetrii funkcja ŚREDNIA.WEWN wyklucza jedną wartość z górnego obszaru i jedną wartość z dolnego obszaru zbioru danych.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

4

5

6

7

2

3

4

5

1

2

3

Formuła

Opis

Wynik

=ŚREDNIA.WEWN(A2:A12;0,2)

Średnia wewnętrzna zbioru danych w komórkach A2:A12 przy 20-procentowym wykluczeniu z obliczeń.

3,778

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×