Zwraca arcus cosinus lub odwrotny cosinus liczby. Arcus cosinus jest wartością kąta, którego cosinus to liczba. Wyznaczona wartość w radianach należy do przedziału od 0 (zero) do pi.

Składnia

ACOS(liczba)

Liczba    jest cosinusem wybranego kąta i musi należeć do zakresu od -1 do 1.

Spostrzeżenia

Aby przekonwertować wynik z radianów na stopnie, należy pomnożyć go przez 180/PI() lub użyć funkcji STOPNIE.

Przykłady

Formuła

Opis (wynik)

=ACOS(-0,5)

Arcus cosinus liczby -0,5 wyrażony w radianach, 2*pi/3 (2,094395)

=ACOS(-0,5)*180/PI()

Arcus cosinus liczby -0,5 wyrażony w stopniach (120)

=STOPNIE(ACOS(-0,5))

Arcus cosinus liczby -0,5 wyrażony w stopniach (120)

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×