Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji ADRES w programie Microsoft Excel. Linki do informacji na temat pracy z adresami wysyłkowymi lub tworzenia etykiet wysyłkowych znajdują się w sekcji Zobacz też.

Opis

Za pomocą funkcji ADRES można uzyskać adres komórki w arkuszu, podając określony numer wiersza i kolumny. Na przykład funkcja ADRES(2;3) zwraca adres $C$2. Funkcja w postaci ADRES(77;300) zwraca adres $KN$77. Za pomocą innych funkcji, takich jak WIERSZ i NR.KOLUMNY, można uzyskać argumenty numeru wiersza i numeru kolumny dla funkcji ADRES.

Składnia

ADRES(nr_wiersza;nr_kolumny;[typ_adresu];[a1];[tekst_arkusz])

W składni funkcji ADRES występują następujące argumenty:

  • nr_wiersza    Argument wymagany. Wartość liczbowa określająca numer wiersza, który ma zostać użyty w odwołaniu do komórki.

  • nr_kolumny    Argument wymagany. Wartość liczbowa określająca numer kolumny, który ma zostać użyty w odwołaniu do komórki.

  • typ_adresu    Argument opcjonalny. Wartość liczbowa określająca, jakiego typu odwołanie będzie zwracane przez funkcję.

typ_adresu

Zwracany typ odwołania

1 lub pominięty

Bezwzględne

2

Bezwzględne wiersza, względne kolumny

3

Względne wiersza, bezwzględne kolumny

4

Względne

  • A1    Argument opcjonalny. Wartość logiczna określająca styl odwołania A1 lub W1K1. W stylu A1 kolumny są oznaczane etykietami alfabetycznie, a wiersze etykietami liczbowo. W stylu odwołania W1K1 oba wiersze i kolumny mają etykiety liczbowe. Jeśli argument A1 ma wartość PRAWDA lub jest pominięty, funkcja ADRES zwraca odwołanie typu A1. jeśli FAŁSZ, funkcja ADRES zwraca odwołanie w stylu W1K1.

    Uwaga: Aby zmienić styl odwołań używany w programie Excel, kliknij kartę Plik, polecenie Opcje, a następnie kliknij kategorię Formuły. W obszarze Praca z formułami zaznacz lub wyczyść pole wyboru Styl odwołania W1K1.

  • sheet_text    Argument opcjonalny. Wartość tekstowa określająca nazwę arkusza, który ma zostać użyty jako odwołanie zewnętrzne. Na przykład formuła =ADRES(1;1,,,"Arkusz2") zwraca wartośćArkusz2!$A$1. Jeśli argument sheet_text zostanie pominięty, nazwa arkusza nie zostanie użyta, a adres zwracany przez funkcję odwołuje się do komórki w bieżącym arkuszu.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Formuła

Opis

Wynik

=ADRES(2;3)

Odwołanie bezwzględne

$C$2

=ADRES(2;3;2)

Bezwzględne wiersza, względne kolumny

C$2

=ADRES(2;3;2;FAŁSZ)

Bezwzględne wiersza, względne kolumny w stylu odwołań W1K1

W2K[3]

=ADRES(2;3;1;FAŁSZ;"[Zeszyt1]Arkusz1")

Odwołanie bezwzględne do innego skoroszytu i arkusza

'[Zeszyt1]Arkusz1'!W2K3

=ADRES(2;3;1;FAŁSZ;"ARKUSZ PROGRAMU EXCEL")

Odwołanie bezwzględne do innego arkusza

'ARKUSZ PROGRAMU EXCEL'!W2K3

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×