Pole Adres hiperłącza zawiera adres zadania hiperlink skojarzonego z zadaniem, zasobem lub przydziałem. Możesz kliknąć nazwę w polu Adres hiperlinku, aby przejść do tej witryna internetowa w sieci intranet lub Sieci Web. Możesz również użyć pola Hiperlink, aby przejść do dokumentu na dysku twardym lub w sieci.

Istnieje kilka kategorii pól Adres hiperlinku.

Typ danych    Tekst

Adres hiperlinku, pole zadania

Typ wpisu    Wprowadzany

Zalecane zastosowania    Dodaj pole Adres hiperlinku do arkusza zadań, jeśli chcesz wyświetlić lub przejść do adresów skojarzonych z zadaniami. Po dodaniu witryny w polu Adres hiperlinku w polu Wskaźniki pojawi się wskaźnik hiperlinku.

Przykład    Wiele zadań w projekcie jest przydzielanych zewnętrznym firmom doradczym i biurom usług, które mają witryny internetowe. Dodanie pola Adres hiperlinku w widoku Arkusz zadań pozwala wyświetlić adres hiperlinku, na przykład "http://www.microsoft.com/", dla tych firm zewnętrznych.

Uwagi    Jeśli chcesz edytować hiperlink, nie klikaj pola Hiperlink ani Adres hiperlinku. Kliknięcie jednego z tych pól uruchamia przeglądarkę sieci Web i przechodzi do hiperlinku, do których odwołuje się odwołanie. Zamiast tego wyróżnij pole Adres hiperlinku za pomocą klawiszy strzałek. Następnie kliknij pasek wprowadzania nad widokiem, aby edytować hiperlink.

Hiperlink można także wstawić w pliku projektu, wypełniając okno dialogowe Wstawianie hiperlinku.

Adres hiperłącza, pole zasobu

Typ wpisu    Wprowadzany

Zalecane zastosowania    Dodaj pole Adres hiperlinku do arkusza zasobów, jeśli chcesz wyświetlić lub przejść do adresów hiperlinków skojarzonych z zasobami. Po dodaniu adresu w polu Adres hiperlinku w polu Wskaźniki pojawia się wskaźnik hiperlinku.

Przykład    Kilka zasobów pracujących nad projektem to firmy doradcze i biura usług, które mają witryny internetowe. Dodanie pola Adres hiperlinku w widoku Arkusz zasobów umożliwia wyświetlenie adresu hiperlinku (na przykład "http://www.microsoft.com/") dla tych firm zewnętrznych.

Uwagi    Jeśli chcesz edytować hiperlink, nie klikaj pola Hiperlink ani Adres hiperlinku. Kliknięcie jednego z tych pól uruchamia przeglądarkę sieci Web i przechodzi do hiperlinku, do których odwołuje się odwołanie. Zamiast tego wyróżnij pole Adres hiperlinku za pomocą klawiszy strzałek. Następnie kliknij pasek wprowadzania nad widokiem, aby edytować hiperlink.

Hiperlink można także wstawić w pliku projektu, wypełniając okno dialogowe Wstawianie hiperlinku.

Adres hiperłącza, pole przydziału

Typ wpisu    Wprowadzany

Zalecane zastosowania    Dodaj pole Adres hiperlinku do części arkusza w widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu, jeśli chcesz wyświetlić lub przejść do adresów skojarzonych z przydziałami. Po dodaniu adresu w polu Adres hiperlinku w polu Wskaźniki pojawia się wskaźnik hiperlinku.

Przykład    Kilka przydzielonych zasobów to firmy doradcze i biura usług, które mają witryny internetowe. Dodanie pola Adres hiperłącza do części arkusza w widoku Obciążenie zadaniami pozwala wyświetlić adres hiperlinku (na przykład "http://www.microsoft.com/") dla tych firm zewnętrznych.

Uwagi    Jeśli chcesz edytować hiperlink, nie klikaj pola Hiperlink ani Adres hiperlinku. Kliknięcie jednego z tych pól uruchamia przeglądarkę sieci Web i przechodzi do hiperlinku, do których odwołuje się odwołanie. Zamiast tego wyróżnij pole Adres hiperlinku za pomocą klawiszy strzałek. Następnie kliknij pasek wprowadzania nad widokiem, aby edytować hiperlink.

Hiperlink można także wstawić w pliku projektu, wypełniając okno dialogowe Wstawianie hiperlinku.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×