Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Za pomocą dodatku Power Query można agregować jedną lub więcej kolumn powiązanej tabeli. Można na przykład agregować sumę szczegółów zamówień dla każdego zamówienia. 

Podgląd danych tabeli Zamówienia w kanale informacyjnym OData Northwind

Edytor zapytań dodatku Power Query

W tym przykładzie agreguje się kolumnę Order_Details z tabeli Northwind Orders. Dane są importowane z przykładowego źródła strumieniowego OData Northwind.

 1. W Excel wybierz pozycję Narzędzia >nowe źródło > inne źródła > ze źródła strumieniowego OData.

 2. W oknie dialogowym Źródło strumieniowe OData wprowadź wartość Adres URL dla źródła strumieniowego OData Northwind.

  http://services.odata.org/northwind/northwind.svc

 3. Wybierz przycisk OK.

 4. W okienku Nawigator wybierz tabelę Zamówienia w okienku po lewej stronie, a dane będą podglądowane po prawej stronie, a następnie wybierz pozycję Przekształć dane.
   

  Wyświetlanie podglądu powiązanej tabeli w Nawigatorze

  Zostanie wyświetlony Edytor dodatku Power Query.

 5. W oknie Podgląd danych przewiń w prawo i kliknij ikonę rozwijania (Rozwiń) obok Order_Details kolumny. 

  Ikona Rozwiń

  tabela jest przykładem kolumny strukturalnej, która można rozwinąć, aby wyświetlić więcej kolumn. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Praca z kolumną listy, rekordu lub kolumny strukturalnej tabeli.

 6. Na liście rozwijanej kolumny Tabela:

  1. Wybierz opcję Agreguj.

  2. Umieść wskaźnik myszy nad elementem funkcji agregowania, takim jak Agregowanie CenaJedno jej.

  3. Z listy rozwijanej funkcji agregowania wybierz jedną lub więcej funkcji agregowania. Na przykład Suma iŚrednia.

 7. Wybierz przycisk OK.

  Agregacja 1

Wynik

Program Power Query rozszerzy Order_Details kolumnę, zastępując kolumnę sumą CenaJedno jej i Średnią ceny jednostkowej.

Agregacja 2

Kiedy rozwijasz kolumnę uporządkowaną, taką jak Tabela,być może zastanawiasz się, skąd ona pochodzi. Aby to sprawdzić, możesz wyświetlić podgląd powiązanej tabeli w zewnętrznym źródle danych.

 1. W okienku Ustawienia zapytania w obszarze Zastosowanekroki wybierz pozycję Źródło ,a następnie wybierz ikonęedytuj Ikona Ustawienia ustawienia. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Źródło danych, które różni się w zależności od zewnętrznego źródła danych. W tym przykładzie jest to okno dialogowe Źródło strumieniowe OData. Zanotuj to źródło danych.

 2. Wybierz pozycję Narzędzia> ostatnio wybrane źródła , a następnie wybierz z listy źródło danych, które jest odpowiednie dla źródła zanotego w kroku 1. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Nawigator.

 3. Domyślnie lista wszystkich tabel ze źródła danych jest wyświetlana w okienku po lewej stronie. Zaznacz powiązaną tabelę, aby wyświetlić podgląd danych w prawym okienku. Nazwa kolumny strukturalnej to nazwa powiązanej tabeli. W tym przykładzie wybierz pozycję Order_Details.

  Wyświetlanie podglądu powiązanej tabeli w Nawigatorze

  Domyślnie możesz wyświetlać i wyświetlać podgląd wszystkich tabel. Możesz jednak wybrać pozycję Opcje wyświetlania, aby włączyć lub wyłączyć tylko zaznaczone elementy i włączyć podglądy danych, aby dostosować wyświetlanie do swoich potrzeb.

Zobacz też

Dodatek Power Query dla programu Excel — pomoc

Odwołanie do języka formuł M w dodatku Power Query (docs.com)

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×