Akcji makra Wydruk w bazach danych programu Access dla komputerów stacjonarnych można użyć do wydrukowania aktywnego obiektu w otwartej bazie danych. Można drukować arkusze danych, raporty, formularze, strony dostępu do danych i moduły.

Uwaga: Ta akcja makra nie będzie dozwolona, jeśli baza danych nie jest zaufana. Aby uzyskać więcej informacji na temat włączania makr.

Ustawienie

Akcja makra Wydruk wydruku ma następujące argumenty.

Argument akcji

Opis

Zakres wydruku

Zakres do wydrukowania. Kliknij pozycję Wszystko (użytkownik może wydrukować cały obiekt), zaznaczenie (użytkownik może wydrukować część zaznaczonego obiektu) lub Strony (użytkownik może określić zakres stron w argumentach Strona od i Strona do) w polu Zakres wydruku w sekcji Argumenty akcji w okienku Konstruktor makr. Wartość domyślna to Wszędzie.

Strona od

Pierwsza strona do wydrukowania. Drukowanie rozpocznie się u góry tej strony. Ten argument jest wymagany w przypadku wybrania opcji Strony w polu Zakres wydruku.

Page To

Ostatnia strona do wydrukowania. Drukowanie jest zatrzymane u dołu tej strony. Ten argument jest wymagany w przypadku wybrania opcji Strony w polu Zakres wydruku.

Jakość wydruku

Jakość wydruku. Kliknij pozycję Wysoki,Średni,Niskilub Wersja robocza. Im niższa jakość, tym szybciej obiekt zostanie wydrukowany. Wartość domyślna to Wysoka.

Copies

Liczba kopii do wydrukowania. Wartością domyślną jest 1.

Collate Copies

Kliknij przycisk Tak (sortuj drukowane kopie) lub Nie (nie sortuj kopii). Obiekt może drukować się szybciej, jeśli ten argument ma wartość Nie. Wartość domyślna to Tak.

Spostrzeżenia

Ta akcja jest podobna do zaznaczania obiektu, a następnie klikania pozycji Plik > Drukuj.  Jednak w przypadku tej akcji nie jest wyświetlane okno dialogowe Drukowanie.

PORADA

Jeśli często używasz określonych ustawień drukowania, utwórz makro z akcją Wydruk z tymi ustawieniami w argumentach.

Argumenty dla tej akcji odpowiadają opcjam w oknie dialogowym Drukowanie. Jednak w przeciwieństwie do akcji ZnajdźRekord oraz okna dialogowego Znajdowanie i zamienianie, ustawienia argumentów nie są udostępniane z opcjami okna dialogowego Drukowanie.

Aby uruchomić akcję Wydruk w module języka Visual Basic for Applications (VBA), użyj metody PrintOut obiektu DoCmd.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×