We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.
  1. Na karcie Narzędzia kliknij pozycję Konta.

    Na karcie Narzędzia kliknij pozycję Konta

  2. W okienku po lewej stronie kliknij konto, dla którego chcesz zmienić hasło.

  3. W okienku po prawej stronie wprowadź nowe hasło w polu Hasło.

  4. Zamknij okno Konta. Program Outlook automatycznie zapisze hasło.

Zobacz też

Zmienianie hasła w usłudze Office 365

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×