Aktywowanie pakietu Office 2007

Świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2007 zostało zakończone

Uaktualnij do platformy Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu, z dowolnego urządzenia i nadal uzyskiwać pomoc techniczną.

Zaktualizuj teraz

Ważne: Po wybraniu opcji aktywowania pakietu Office przez telefon może zostać wyświetlony następujący błąd: Aktywacja telefoniczna nie jest już obsługiwana dla tego produktu. Aby aktywować pakiet Office przez telefon, możesz zadzwonić pod numery dla konkretnego kraju/regionu wymienione w tym artykule.

Po pierwszym uruchomieniu programów pakietu Office 2007 po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie klucza produktu, jeśli jeszcze tego nie zrobiono podczas instalacji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat klucza produktu, zobacz Znajdowanie klucza produktu pakietu Office 2007 Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów, odwiedź witrynę pomocy technicznej .

Aktywowanie programów pakietu Office 2007

Aktywowanie pakietu Office 2007 przez Internet lub przez telefon

Po wprowadzeniu prawidłowego klucza produktu zostanie automatycznie uruchomiony Kreator aktywacji i dostępne są dwie możliwości dalszego działania:

 • Aktywowanie za pośrednictwem Internetu     Kreator aktywacji automatycznie kontaktuje się z serwerami licencjonowania firmy Microsoft za pośrednictwem połączenia internetowego. Jeśli używasz prawidłowego klucza produktu, który nie został jeszcze wykorzystany dla dozwolonej liczby instalacji, produkt jest natychmiast aktywowany.

  Podczas aktywowania za pośrednictwem Internetu identyfikator produktu (uzyskany na podstawie klucza instalacyjnego produktu) jest wysyłany do firmy Microsoft. Odpowiedź (identyfikator potwierdzenia) jest odsyłana do komputera w celu aktywowania produktu. Jeśli zostanie wybrana opcja przeprowadzenia aktywacji produktu za pośrednictwem Internetu, a nie nawiązano jeszcze odpowiedniego połączenia, kreator wyświetli ostrzeżenie o braku połączenia.

 • Aktywowanie za pośrednictwem telefonu     Możesz zadzwonić do centrum aktywacji przy użyciu numerów dla określonego kraju/regionu wymienionego w tym artykule , aby aktywować produkt za pomocą pomocy przedstawiciela obsługi klienta.

  Aktywacja telefoniczna może potrwać dłużej niż aktywacja za pośrednictwem Internetu. Podczas rozmowy należy korzystać z komputera, aby uzyskać dostęp do klucza produktu oprogramowania.

  1. Zadzwoń do centrum aktywacji przy użyciu numerów dla określonego kraju/regionu wymienionego w tym artykule.

   Przedstawiciel biura obsługi klienta prosi o podanie identyfikatora instalacji (wyświetlanego na ekranie) i innych istotnych informacji. Po zweryfikowaniu identyfikatora instalacji otrzymasz identyfikator potwierdzenia.

  2. W Kreatorze aktywacji wpisz identyfikator potwierdzenia w polach u dołu ekranu, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  3. Aktywacja telefoniczna nie jest dostępna w przypadku wersji próbnej i abonamentowej.

  4. Dla osób niesłyszących lub słabo słyszących dostępne są usługi telefonu tekstowego firmy Microsoft (TT/TTY). W Stanach Zjednoczonych należy za pomocą modemu usług TT/TTY wybrać numer (800) 718-1599. Poza obszarem Stanów Zjednoczonych należy za pomocą modemu usług TT/TTY wybrać numer (716) 871-6859. Usługa TT/TTY jest dostępna tylko w języku angielskim.

Jak aktywować pakiet Office 2007 w późniejszym czasie?

Jeśli nie chcesz aktywować swojej kopii oprogramowania po jej zainstalowaniu, możesz ją aktywować później.

Jeśli masz problem z aktywacją, skontaktuj się z przedstawicielem biura obsługi klienta, korzystając z numeru telefonu podanego w kreatorze.

Którego programu pakietu Office 2007 używasz?

Access

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij pozycję Opcje programu Access.

 2. Kliknij pozycję zasoby, a następnie kliknij pozycję Aktywuj.

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w Kreatorze aktywacji.

Początek strony

Excel

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

 2. Kliknij pozycję zasoby, a następnie kliknij pozycję Aktywuj.

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w Kreatorze aktywacji.

Początek strony

InfoPath

 1. W menu Pomoc kliknij polecenie Aktywuj produkt.

 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w Kreatorze aktywacji.

Początek strony

OneNote

 1. W menu Pomoc kliknij polecenie Aktywuj produkt.

 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w Kreatorze aktywacji.

Początek strony

Outlook

 1. W menu Pomoc kliknij polecenie Aktywuj produkt.

 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w Kreatorze aktywacji.

Początek strony

PowerPoint

 1. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Opcje programu PowerPoint.

 2. Kliknij pozycję zasoby, a następnie kliknij pozycję Aktywuj.

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w Kreatorze aktywacji.

Początek strony

Project

 1. W menu Pomoc kliknij polecenie Aktywuj produkt.

 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w Kreatorze aktywacji.

Początek strony

Publisher

 1. W menu Pomoc kliknij polecenie Aktywuj produkt.

 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w Kreatorze aktywacji.

Początek strony

SharePoint Designer

 1. W menu Pomoc kliknij polecenie Aktywuj produkt.

 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w Kreatorze aktywacji.

Początek strony

Visio

 1. W menu Pomoc kliknij polecenie Aktywuj produkt.

 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w Kreatorze aktywacji.

Początek strony

Word

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij pozycję Opcje programu Word.

 2. Kliknij pozycję zasoby, a następnie kliknij pozycję Aktywuj.

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w Kreatorze aktywacji.

Początek strony

Jak sprawdzić, czy pakiet Office 2007 został aktywowany?

Którego programu pakietu Office 2007 używasz?

Access

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij pozycję Opcje programu Access.

 2. Kliknij pozycję zasoby, a następnie kliknij pozycję Aktywuj.

 3. Jeśli oprogramowanie zostało aktywowane, zostanie wyświetlony następujący komunikat:

  Ten produkt został już aktywowany.

  Jeśli oprogramowanie nie jest aktywowane, zostanie uruchomiony Kreator aktywacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w Kreatorze aktywacji.

Początek strony

Excel

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

 2. Kliknij pozycję zasoby, a następnie kliknij pozycję Aktywuj.

 3. Jeśli oprogramowanie zostało aktywowane, zostanie wyświetlony następujący komunikat:

  Ten produkt został już aktywowany.

  Jeśli oprogramowanie nie jest aktywowane, zostanie uruchomiony Kreator aktywacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w Kreatorze aktywacji.

Początek strony

InfoPath

 1. W menu Pomoc kliknij polecenie Aktywuj produkt.

 2. Jeśli oprogramowanie zostało aktywowane, zostanie wyświetlony następujący komunikat:

  Ten produkt został już aktywowany.

  Jeśli oprogramowanie nie jest aktywowane, zostanie uruchomiony Kreator aktywacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w Kreatorze aktywacji.

Początek strony

OneNote

 1. W menu Pomoc kliknij polecenie Aktywuj produkt.

 2. Jeśli oprogramowanie zostało aktywowane, zostanie wyświetlony następujący komunikat:

  Ten produkt został już aktywowany.

  Jeśli oprogramowanie nie jest aktywowane, zostanie uruchomiony Kreator aktywacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w Kreatorze aktywacji.

Początek strony

Outlook

 1. W menu Pomoc kliknij polecenie Aktywuj produkt.

 2. Jeśli oprogramowanie zostało aktywowane, zostanie wyświetlony następujący komunikat:

  Ten produkt został już aktywowany.

  Jeśli oprogramowanie nie jest aktywowane, zostanie uruchomiony Kreator aktywacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w Kreatorze aktywacji.

Początek strony

PowerPoint

 1. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Opcje programu PowerPoint.

 2. Kliknij pozycję zasoby, a następnie kliknij pozycję Aktywuj.

 3. Jeśli oprogramowanie zostało aktywowane, zostanie wyświetlony następujący komunikat:

  Ten produkt został już aktywowany.

  Jeśli oprogramowanie nie jest aktywowane, zostanie uruchomiony Kreator aktywacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w Kreatorze aktywacji.

Początek strony

Project

 1. W menu Pomoc kliknij polecenie Aktywuj produkt.

 2. Jeśli oprogramowanie zostało aktywowane, zostanie wyświetlony następujący komunikat:

  Ten produkt został już aktywowany.

  Jeśli oprogramowanie nie jest aktywowane, zostanie uruchomiony Kreator aktywacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w Kreatorze aktywacji.

Początek strony

Publisher

 1. W menu Pomoc kliknij polecenie Aktywuj produkt.

 2. Jeśli oprogramowanie zostało aktywowane, zostanie wyświetlony następujący komunikat:

  Ten produkt został już aktywowany.

  Jeśli oprogramowanie nie jest aktywowane, zostanie uruchomiony Kreator aktywacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w Kreatorze aktywacji.

Początek strony

SharePoint Designer

 1. W menu Pomoc kliknij polecenie Aktywuj produkt.

 2. Jeśli oprogramowanie zostało aktywowane, zostanie wyświetlony następujący komunikat:

  Ten produkt został już aktywowany.

  Jeśli oprogramowanie nie jest aktywowane, zostanie uruchomiony Kreator aktywacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w Kreatorze aktywacji.

Początek strony

Visio

 1. W menu Pomoc kliknij polecenie Aktywuj produkt.

 2. Jeśli oprogramowanie zostało aktywowane, zostanie wyświetlony następujący komunikat:

  Ten produkt został już aktywowany.

  Jeśli oprogramowanie nie jest aktywowane, zostanie uruchomiony Kreator aktywacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w Kreatorze aktywacji.

Początek strony

Word

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij pozycję Opcje programu Word.

 2. Kliknij pozycję zasoby, a następnie kliknij pozycję Aktywuj.

 3. Jeśli oprogramowanie zostało aktywowane, zostanie wyświetlony następujący komunikat:

  Ten produkt został już aktywowany.

  Jeśli oprogramowanie nie jest aktywowane, zostanie uruchomiony Kreator aktywacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w Kreatorze aktywacji.

Początek strony

Co to jest aktywacja, okres prolongaty i zmniejszona funkcjonalność?

Aby nadal korzystać z wszystkich funkcji produktu, musisz aktywować produkt. Aktywacja produktu firmy Microsoft to technologia antypirackia firmy Microsoft, która weryfikuje, że oprogramowanie jest legalnie licencjonowane.

Aktywacja    Ten proces weryfikuje klucz produktu, który należy dostarczyć w celu zainstalowania produktu, jest używany na komputerach dopuszczonych przez licencję na oprogramowanie. Wprowadź lub Znajdź klucz produktu.

Grace period    Przed wprowadzeniem prawidłowego klucza produktu możesz uruchomić oprogramowanie 25 razy, czyli okres prolongaty. W okresie prolongaty niektóre funkcje lub programy mogą być włączone, które nie są uwzględnione w zakupionym produkcie. Po wprowadzeniu prawidłowego klucza produktu zostaną wyświetlone tylko te programy i funkcje, które zostały przez Ciebie kupione.

Tryb zmniejszonej funkcjonalnooci    Po okresie prolongaty program przejdzie w tryb zmniejszonej funkcjonalnooci, jeśli nie wprowadzono prawidłowego klucza produktu. W trybie zmniejszonej funkcjonalności oprogramowanie zachowuje się podobnie do przeglądarki. Nie można zapisywać zmian w dokumentach ani tworzyć nowych dokumentów, a funkcjonalność może być zmniejszona. W trybie zmniejszonej funkcjonalności nie są naruszone żadne istniejące pliki ani dokumenty. Po wprowadzeniu klucza produktu i aktywowaniu oprogramowania będziesz mieć pełną funkcjonalność zakupionych programów i funkcji.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×