Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ważne: Ze względu na zmiany metodyki amortyzacji francuskiego systemu księgowego ta funkcja jest przestarzała i nie powinna być już stosowana. Jest on dołączony tylko dla zgodności starych skoroszytów.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji AMORT.NIELIN w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca amortyzację dla każdego okresu rozrachunkowego. Funkcja ta jest dostosowana do francuskiego systemu księgowego. Jeśli zakupu środka trwałego dokonuje się w połowie roku rozrachunkowego, to pod uwagę bierze się amortyzację podzieloną proporcjonalnie. Jest to funkcja podobna do funkcji AMORT.LIN, oprócz tego, że współczynniki amortyzacji stosowane w obliczeniach zależą od okresu użytkowania środków trwałych.

Składnia

AMORT.NIELIN(koszt;data_zakupu;pierwszy_okres;odzysk;okres;stopa;[podstawa])

Ważne: Daty powinny być wprowadzane przy użyciu funkcji DATA albo stanowić wyniki innych formuł lub funkcji. Na przykład w przypadku daty 23 maja 2008 należy użyć funkcji DATA(2008;5;23). Jeśli daty są wprowadzane jako tekst, mogą wystąpić problemy.

W składni funkcji AMORT.NIELIN występują następujące argumenty:

 • Koszt    Argument wymagany. Cena zakupu środka trwałego.

 • Data_zakupu    Argument wymagany. Data zakupu środka trwałego.

 • Pierwszy_okres    Argument wymagany. Data kończąca pierwszy okres.

 • Odzysk    Argument wymagany. Wartość na koniec okresu użytkowania środka trwałego.

 • Okres    Argument wymagany. Okres.

 • Stopa Argument wymagany. Stopa amortyzacji.

 • Podstawa Argument opcjonalny. Podstawa roczna, która ma być używana.

Podstawa

System daty

0 lub pominięty

360 dni (metoda NASD)

1

Bieżący

3

365 dni w roku

4

360 dni w roku (metoda europejska)

Spostrzeżenia

 • Program Microsoft Excel przechowuje daty jako liczby kolejne, aby można ich było używać w obliczeniach. Domyślnie dacie 1 stycznia 1900 r. odpowiada liczba kolejna 1, a dacie 1 stycznia 2008 r. odpowiada liczba kolejna 39448, ponieważ przypada 39448 dni po 1 stycznia 1900 r.

 • Funkcja ta będzie zwracać amortyzację do chwili umorzenia środka trwałego lub do chwili, gdy skumulowana wartość amortyzacji przekroczy cenę zakupu pomniejszoną o wartość końcową.

 • Współczynniki amortyzacji:

Czas użytkowania środków trwałych (1/stopa)

Współczynnik amortyzacji

Pomiędzy 3 a 4 rokiem

1,5

Pomiędzy 5 a 6 rokiem

2

Więcej niż 6 lat

2,5

 • Stopa amortyzacji będzie rosnąć do 50 procent dla okresów poprzedzających ostatni okres i wzrośnie do 100 procent dla ostatniego okresu.

 • Jeśli czas użytkowania aktywów wynosi od 0 (zero) do 1, 1 i 2, 2 i 3 lub 4 i 5, #NUM! zwróci wartość błędu #VALUE!.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Opis

2400

Koszt

39679

Data zakupu

39813

Koniec pierwszego okresu

300

Wartość odzyskana

1

Okres

0,15

Stopa amortyzacji

1

Podstawa bieżąca (patrz powyżej)

Formuła

Opis

Wynik

=AMORT.NIELIN(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8)

Pierwszy okres amortyzacji

776

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×