Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ważne: Ze względu na zmiany metodyki amortyzacji francuskiego systemu księgowego ta funkcja jest przestarzała i nie powinna być już stosowana. Jest on dołączony tylko dla zgodności starych skoroszytów.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji AMORT.NIELIN w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca amortyzację dla każdego okresu rozrachunkowego. Funkcja ta jest dostosowana do francuskiego systemu księgowego. Jeśli zakupu środka trwałego dokonuje się w połowie roku rozrachunkowego, to pod uwagę bierze się amortyzację podzieloną proporcjonalnie. Jest to funkcja podobna do funkcji AMORT.LIN, oprócz tego, że współczynniki amortyzacji stosowane w obliczeniach zależą od okresu użytkowania środków trwałych.

Składnia

AMORT.NIELIN(koszt;data_zakupu;pierwszy_okres;odzysk;okres;stopa;[podstawa])

Ważne: Daty powinny być wprowadzane przy użyciu funkcji DATA albo stanowić wyniki innych formuł lub funkcji. Na przykład w przypadku daty 23 maja 2008 należy użyć funkcji DATA(2008;5;23). Jeśli daty są wprowadzane jako tekst, mogą wystąpić problemy.

W składni funkcji AMORT.NIELIN występują następujące argumenty:

 • Koszt    Argument wymagany. Cena zakupu środka trwałego.

 • Data_zakupu    Argument wymagany. Data zakupu środka trwałego.

 • Pierwszy_okres    Argument wymagany. Data kończąca pierwszy okres.

 • Odzysk    Argument wymagany. Wartość na koniec okresu użytkowania środka trwałego.

 • Okres    Argument wymagany. Okres.

 • Stopa Argument wymagany. Stopa amortyzacji.

 • Podstawa Argument opcjonalny. Podstawa roczna, która ma być używana.

Podstawa

System daty

0 lub pominięty

360 dni (metoda NASD)

1

Bieżący

3

365 dni w roku

4

360 dni w roku (metoda europejska)

Spostrzeżenia

 • Program Microsoft Excel przechowuje daty jako liczby kolejne, aby można ich było używać w obliczeniach. Domyślnie dacie 1 stycznia 1900 r. odpowiada liczba kolejna 1, a dacie 1 stycznia 2008 r. odpowiada liczba kolejna 39448, ponieważ przypada 39448 dni po 1 stycznia 1900 r.

 • Funkcja ta będzie zwracać amortyzację do chwili umorzenia środka trwałego lub do chwili, gdy skumulowana wartość amortyzacji przekroczy cenę zakupu pomniejszoną o wartość końcową.

 • Współczynniki amortyzacji:

Czas użytkowania środków trwałych (1/stopa)

Współczynnik amortyzacji

Pomiędzy 3 a 4 rokiem

1,5

Pomiędzy 5 a 6 rokiem

2

Więcej niż 6 lat

2,5

 • Stopa amortyzacji będzie rosnąć do 50 procent dla okresów poprzedzających ostatni okres i wzrośnie do 100 procent dla ostatniego okresu.

 • Jeśli czas użytkowania aktywów wynosi od 0 (zero) do 1, 1 i 2, 2 i 3 lub 4 i 5, #NUM! zwróci wartość błędu #VALUE!.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Opis

2400

Koszt

39679

Data zakupu

39813

Koniec pierwszego okresu

300

Wartość odzyskana

1

Okres

0,15

Stopa amortyzacji

1

Podstawa bieżąca (patrz powyżej)

Formuła

Opis

Wynik

=AMORT.NIELIN(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8)

Pierwszy okres amortyzacji

776

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×