Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Wykresy przebiegu w czasie to niewielkie wykresy w pojedynczych komórkach arkusza, których można użyć do graficznego przedstawienia trendu w danych. Wykresy przebiegu w czasie umożliwiają zwrócenie uwagi odbiorców na ważne elementy, takie jak sezonowe zmiany oraz cykle ekonomiczne, i wyróżnienie innym kolorem wartości maksymalnych i minimalnych. Przedstawianie trendów w danych arkusza może być przydatne szczególnie w sytuacji, gdy udostępniasz dane innym osobom.

Arkusz z wykresami przebiegu w czasie

 1. Zaznacz pustą komórkę w pobliżu danych, które chcesz pokazać na wykresie przebiegu w czasie.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Wykresy przebiegu w czasie kliknij pozycję Liniowy, Kolumnowy lub Win/Loss.

  Polecenia wykresu przebiegu w czasie na karcie Wstawianie

 3. W polu Zakres danych wprowadź zakres komórek zawierających dane, które mają być wyświetlane na wykresie przebiegu w czasie.

  Na przykład jeśli dane znajdują się w komórkach A, B, C i D wiersza 2, wprowadź A2:D2.

  Okno dialogowe Tworzenie wykresów przebiegu w czasie

  Jeśli wolisz zaznaczyć zakres komórek w arkuszu, kliknij przycisk Obraz przycisku, aby tymczasowo zwinąć okno dialogowe, zaznacz komórki w arkuszu, a następnie kliknij przycisk Obraz przycisku, aby wyświetlić całe okno dialogowe.

 4. Kliknij przycisk OK.

  Na wstążce zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów przebiegu w czasie. Użyj karty Styl, aby dostosować wykresy przebiegu w czasie.

Porady

 • Wykres przebiegu w czasie jest osadzony w komórce, dlatego po wprowadzeniu dowolnego tekstu w komórce wykres przebiegu w czasie zostanie użyty jako tło, jak widać w poniższym przykładzie.

  Komórka zawierająca wykres przebiegu w czasie i tekst

 • Jeśli zaznaczono jedną komórkę, można zawsze skopiować wykres przebiegu w czasie do innych komórek w kolumnie lub wierszu, przeciągając go lub używając polecenia Wypełnij w dół (Ctrl+D).

Dostosowywanie wykresów przebiegu w czasie

Po utworzeniu wykresów przebiegu w czasie możesz w dowolnej chwili zmienić ich typ, styl i formatowanie.

 1. Zaznacz wykresy przebiegu w czasie, które chcesz dostosować, aby wyświetlić obszar Narzędzia wykresów przebiegu w czasie na wstążce.

 2. Na karcie Styl wybierz odpowiednie opcje. Możesz:

  • wyświetlić znaczniki, aby wyróżnić indywidualne wartości w liniowych wykresach przebiegu w czasie;

   Grupa Pokazywanie na karcie Projektowanie w obszarze Narzędzia wykresów przebiegu w czasie

  • zmienić styl lub formatowanie wykresów przebiegu w czasie;

   Grupa Style na karcie Projektowanie w obszarze Narzędzia wykresów przebiegu w czasie

  • wyświetlić lub zmienić ustawienia osi;

   Przycisk Oś na karcie Projektowanie w obszarze Narzędzia wykresów przebiegu w czasie

   Jeśli na tej liście rozwijanej klikniesz opcję Typ osi daty , program Excel otworzy okno dialogowe Zakres dat wykresu przebiegu w czasie. W tym miejscu możesz wybrać zakres w skoroszycie zawierający odpowiednie wartości dat dla danych wykresu przebiegu w czasie.

   W oknie dialogowym Zakres dat wykresu przebiegu w czasie zaznacz zakres zawierający wartości dat dla danych wykresu przebiegu w czasie.

   Jeśli klikniesz opcje Wartości niestandardowe z tej listy rozwijanej, program Excel otworzy okno dialogowe Ustawienie osi pionowej wykresu przebiegu w czasie . W tym miejscu można wprowadzić wartość minimalną lub maksymalną (w zależności od wybranej opcji) dla osi pionowej dla danych wykresu przebiegu w czasie. Domyślnie program Excel określa sposób wyświetlania danych wykresu przebiegu w czasie, dzięki czemu za pomocą tych opcji można sterować wartościami minimalnymi i maksymalnymi.

   Wprowadź minimalną wartość dla osi pionowej w oknie dialogowym Ustawienie osi pionowej wykresu przebiegu w czasie.

  • zmienić sposób wyświetlania danych.

   Przycisk Edytuj dane w grupie Wykres przebiegu w czasie

   Jeśli na tej liście rozwijanej klikniesz opcję Edytuj dane pojedynczej wykresu przebiegu w czasie, program Excel otworzy okno dialogowe Edytowanie danych wykresu przebiegu w czasie. W tym miejscu możesz wybrać zakres w skoroszycie zawierający odpowiednie dane dla danych wykresu przebiegu w czasie. Użyj tej opcji, jeśli chcesz zmienić tylko jedną wykres przebiegu w czasie.

   Wprowadź zakres danych źródłowych w oknie dialogowym Edytowanie danych wykresu przebiegu w czasie.

   Jeśli klikniesz opcję Ukryte & Puste komórki na tej liście rozwijanej, program Excel otworzy okno dialogowe Ustawienia ukrytych i pustych komórek . Ta opcja umożliwia zmianę sposobu, w jaki program Excel traktuje wartości ukryte i null dla danych wykresu przebiegu w czasie.

   Puste komórki można wyświetlić jako odstępy, zero lub łączenie punktów danych linią.

   Wybierz opcję Pokaż dane w ukrytych wierszach i kolumnach , aby program Excel uwzględniał dane w ukrytych wierszach i kolumnach w danych wykresu przebiegu w czasie. Wyczyść tę opcję, aby program Excel ignorował dane w ukrytych wierszach i kolumnach.

   Zdecyduj, jak program Excel ma obsługiwać ukryte lub puste komórki na wykresach przebiegu w czasie w oknie dialogowym Ustawienia ukrytych i pustych komórek.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×