Wykresy przebiegu w czasie to niewielkie wykresy w pojedynczych komórkach arkusza, których można użyć do graficznego przedstawienia trendu w danych. Wykresy przebiegu w czasie umożliwiają zwrócenie uwagi odbiorców na ważne elementy, takie jak sezonowe zmiany oraz cykle ekonomiczne, i wyróżnienie innym kolorem wartości maksymalnych i minimalnych. Przedstawianie trendów w danych arkusza może być przydatne szczególnie w sytuacji, gdy udostępniasz dane innym osobom.

Arkusz z wykresami przebiegu w czasie

 1. Zaznacz pustą komórkę w pobliżu danych, które chcesz pokazać na wykresie przebiegu w czasie.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Wykresy przebiegu w czasie kliknij pozycję Liniowy, Kolumnowy lub Win/Loss.

  Polecenia wykresu przebiegu w czasie na karcie Wstawianie

 3. W polu Zakres danych wprowadź zakres komórek zawierających dane, które mają być wyświetlane na wykresie przebiegu w czasie.

  Na przykład jeśli dane znajdują się w komórkach A, B, C i D wiersza 2, wprowadź A2:D2.

  Okno dialogowe Tworzenie wykresów przebiegu w czasie

  Jeśli wolisz zaznaczyć zakres komórek w arkuszu, kliknij przycisk Obraz przycisku, aby tymczasowo zwinąć okno dialogowe, zaznacz komórki w arkuszu, a następnie kliknij przycisk Obraz przycisku, aby wyświetlić całe okno dialogowe.

 4. Kliknij przycisk OK.

  Na wstążce zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów przebiegu w czasie. Użyj karty Styl, aby dostosować wykresy przebiegu w czasie.

Porady

 • Wykres przebiegu w czasie jest osadzony w komórce, dlatego po wprowadzeniu dowolnego tekstu w komórce wykres przebiegu w czasie zostanie użyty jako tło, jak widać w poniższym przykładzie.

  Komórka zawierająca wykres przebiegu w czasie i tekst

 • Jeśli zaznaczono jedną komórkę, można zawsze skopiować wykres przebiegu w czasie do innych komórek w kolumnie lub wierszu, przeciągając go lub używając polecenia Wypełnij w dół (Ctrl+D).

Dostosowywanie wykresów przebiegu w czasie

Po utworzeniu wykresów przebiegu w czasie możesz w dowolnej chwili zmienić ich typ, styl i formatowanie.

 1. Zaznacz wykresy przebiegu w czasie, które chcesz dostosować, aby wyświetlić obszar Narzędzia wykresów przebiegu w czasie na wstążce.

 2. Na karcie Styl wybierz odpowiednie opcje. Możesz:

  • wyświetlić znaczniki, aby wyróżnić indywidualne wartości w liniowych wykresach przebiegu w czasie;

   Grupa Pokazywanie na karcie Projektowanie w obszarze Narzędzia wykresów przebiegu w czasie

  • zmienić styl lub formatowanie wykresów przebiegu w czasie;

   Grupa Style na karcie Projektowanie w obszarze Narzędzia wykresów przebiegu w czasie

  • wyświetlić lub zmienić ustawienia osi;

   Przycisk Oś na karcie Projektowanie w obszarze Narzędzia wykresów przebiegu w czasie

   Jeśli na tej liście rozwijanej klikniesz opcję Typ osi daty , program Excel otworzy okno dialogowe Zakres dat wykresu przebiegu w czasie. W tym miejscu możesz wybrać zakres w skoroszycie zawierający odpowiednie wartości dat dla danych wykresu przebiegu w czasie.

   W oknie dialogowym Zakres dat wykresu przebiegu w czasie zaznacz zakres zawierający wartości dat dla danych wykresu przebiegu w czasie.

   Jeśli klikniesz opcje Wartości niestandardowe z tej listy rozwijanej, program Excel otworzy okno dialogowe Ustawienie osi pionowej wykresu przebiegu w czasie . W tym miejscu można wprowadzić wartość minimalną lub maksymalną (w zależności od wybranej opcji) dla osi pionowej dla danych wykresu przebiegu w czasie. Domyślnie program Excel określa sposób wyświetlania danych wykresu przebiegu w czasie, dzięki czemu za pomocą tych opcji można sterować wartościami minimalnymi i maksymalnymi.

   Wprowadź minimalną wartość dla osi pionowej w oknie dialogowym Ustawienie osi pionowej wykresu przebiegu w czasie.

  • zmienić sposób wyświetlania danych.

   Przycisk Edytuj dane w grupie Wykres przebiegu w czasie

   Jeśli na tej liście rozwijanej klikniesz opcję Edytuj dane pojedynczej wykresu przebiegu w czasie, program Excel otworzy okno dialogowe Edytowanie danych wykresu przebiegu w czasie. W tym miejscu możesz wybrać zakres w skoroszycie zawierający odpowiednie dane dla danych wykresu przebiegu w czasie. Użyj tej opcji, jeśli chcesz zmienić tylko jedną wykres przebiegu w czasie.

   Wprowadź zakres danych źródłowych w oknie dialogowym Edytowanie danych wykresu przebiegu w czasie.

   Jeśli klikniesz opcję Ukryte & Puste komórki z tej listy rozwijanej, program Excel otworzy okno dialogowe Ustawienia ukrytych i pustych komórek . Ta opcja umożliwia zmianę sposobu, w jaki program Excel traktuje wartości ukryte i null dla danych wykresu przebiegu w czasie.

   Puste komórki można wyświetlić jako odstępy, zero lub łączenie punktów danych linią.

   Wybierz opcję Pokaż dane w ukrytych wierszach i kolumnach , aby program Excel uwzględniał dane w ukrytych wierszach i kolumnach w danych wykresu przebiegu w czasie. Wyczyść tę opcję, aby program Excel ignorował dane w ukrytych wierszach i kolumnach.

   Zdecyduj, jak program Excel ma obsługiwać ukryte lub puste komórki na wykresach przebiegu w czasie w oknie dialogowym Ustawienia ukrytych i pustych komórek.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×