Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji ATAN w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca arcus tangens lub odwrotny tangens liczby. Arcus tangens jest kątem, którego tangens to liczba. Zwracany kąt w radianach należy do przedziału od -pi/2 do pi/2.

Składnia

ATAN(liczba)

W składni funkcji ATAN występują następujące argumenty:

  • Liczba Argument wymagany. Tangens kąta, który należy wyznaczyć.

Spostrzeżenie

Aby wyrazić arcus tangens w stopniach, pomnóż wynik przez 180/PI( ) albo użyj funkcji STOPNIE.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Formuła

Opis

Wynik

=ATAN(1)

Arcus tangens liczby 1 wyrażony w radianach, pi/4

0,785398163

=ATAN(1)*180/PI()

Arcus tangens liczby 1 wyrażony w stopniach

45

=STOPNIE(ATAN(1))

Arcus tangens liczby 1 wyrażony w stopniach

45

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×