Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zwraca arcus tangens lub odwrotny tangens określonych współrzędnych x i y. Arcus tangens jest wartością kąta pomiędzy osią x a linią prostą poprowadzoną przez początek układu współrzędnych i punkt o współrzędnych (x_liczba;y_liczba). Kąt w radianach zawiera się w przedziale od -pi do pi, z wyłączeniem wartości -pi.

Składnia

ATAN2(x_liczba;y_liczba)

X_liczba     to współrzędna x punktu.

Y_liczba    jest współrzędną y punktu.

Spostrzeżenia

  • Wynik dodatni odpowiada kątowi liczonemu od osi x w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a wynik ujemny odpowiada kierunkowi zgodnemu z ruchem wskazówek zegara.

  • ATAN2(a;b) jest równe ATAN(b/a), z wyjątkiem przypadku, gdy a jest równe 0 dla funkcji ATAN2.

  • Jeśli obydwie wartości x_liczba i y_liczba są równe 0, wartością funkcji ATAN2 będzie wartość błędu #DZIEL/0!

  • Aby wyrazić arcus tangens w stopniach, należy pomnożyć wynik przez 180/PI( ) albo użyć funkcji STOPNIE.

Przykłady

Formul

Opis (wynik)

=ATAN2(1; 1)

Arcus tangens punktu o współrzędnych (1,1) wyrażony w radianach, pi/4 (0,785398)

=ATAN2(-1; -1)

Arcus tangens punktu o współrzędnych (-1,-1) wyrażony w radianach, -3*pi/4 (-2,35619)

=ATAN2(-1; -1)*180/PI()

Arcus tangens punktu o współrzędnych (1,1) wyrażony w stopniach (-135)

=STOPNIE(ATAN2(-1; -1))

Arcus tangens punktu o współrzędnych (1,1) wyrażony w stopniach (-135)

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×