Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji ATAN2 w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca arcus tangens lub odwrotny tangens określonych współrzędnych x i y. Arcus tangens jest wartością kąta pomiędzy osią x a linią prostą poprowadzoną przez początek układu współrzędnych i punkt o współrzędnych (x_liczba;y_liczba). Kąt w radianach zawiera się w przedziale od -pi do pi, z wyłączeniem wartości -pi.

Składnia

ATAN2(x_liczba;y_liczba)

W składni funkcji ATAN2 występują następujące argumenty:

  • X_liczba    Argument wymagany. Współrzędna x punktu.

  • Y_liczba    Argument wymagany. Współrzędna y punktu.

Spostrzeżenia

  • Wynik dodatni odpowiada kątowi liczonemu od osi x w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a wynik ujemny odpowiada kierunkowi zgodnemu z ruchem wskazówek zegara.

  • ATAN2(a;b) jest równe ATAN(b/a), z wyjątkiem przypadku, gdy a jest równe 0 dla funkcji ATAN2.

  • Jeśli oba x_num i y_num mają wartość 0, funkcja ATAN2 zwraca wartość #DIV/0! wartość błędu #ADR!.

  • Aby wyrazić arcus tangens w stopniach, pomnóż wynik przez 180/PI( ) albo użyj funkcji STOPNIE.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Formuła

Opis

Wynik

=ATAN2(1;1)

Arcus tangens punktu o współrzędnych 1,1 wyrażony w radianach, pi/4

0,785398163

=ATAN2(-1;-1)

Arcus tangens punktu o współrzędnych -1,-1 wyrażony w radianach, -3*pi/4

-2,35619449

=ATAN2(-1;-1)*180/PI()

Arcus tangens punktu o współrzędnych (1,1) wyrażony w stopniach

-135

=STOPNIE(ATAN2(-1;-1))

Arcus tangens punktu o współrzędnych (1,1) wyrażony w stopniach

-135

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×