Podczas uruchamiania aplikacji pakietu Office może zostać wyświetlony komunikat o błędzie 0xC0000142. Aby rozwiązać ten problem, wypróbuj następujące rozwiązania. Najpopularniejsze rozwiązania wymieniono na początku, więc spróbuj wykonać kroki w podanej kolejności.

Rozwiązanie 1 — Aktualizowanie pakietu Office

Upewnij się, że pakiet Office został zaktualizowany do wersji 2102 (kompilacja 13801.20808) lub nowszej. Jeśli nie konfigurujesz aktualizacji automatycznych, wykonaj następujące czynności:

Uwaga: Jeśli administrator IT zarządza aktualizacjami pakietu Office, wykonanie poniższych czynności może nie być możliwe. Skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać pomoc dotyczącą tego błędu. Jeśli jesteś administratorem i potrzebujesz pomocy w zarządzaniu aktualizacjami w swojej organizacji, zobacz Wybieranie sposobu zarządzania aktualizacjami.

 1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz Harmonogram zadań.

 2. Rozwiń węzeł Biblioteka harmonogramu zadań i wybierz pozycję Microsoft > Office.

 3. W środkowym oknie znajdź pozycję Aktualizacje automatyczne pakietu Office 2.0. Kliknij ją prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie Uruchom.

Jeśli aktualizowanie pakietu Office w ten sposób nie działa, wypróbuj inne opcje poniżej.

Rozwiązanie 2 — Naprawa pakietu Office z poziomu Panelu sterowania

Sposób uzyskania dostępu do narzędzi do naprawy zależy od systemu operacyjnego. Wybierz system operacyjny z poniższej listy rozwijanej.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start Przycisk Start w systemach Windows 8 i Windows 10, a następnie wybierz pozycję Aplikacje i funkcje z menu podręcznego.

  Zrzut ekranu przedstawiający menu Start z pozycją Aplikacje i funkcje
 2. Wybierz produkt pakietu Microsoft Office, który chcesz naprawić, a następnie wybierz pozycję Modyfikuj. Jeśli nie widzisz żadnych opcji, wybierz ikonę wielokropka po prawej stronie.

  Uwaga: To spowoduje naprawienie całego pakietu Office, nawet jeśli chcesz naprawić tylko jedną aplikację, taką jak Word lub Excel. Jeśli masz zainstalowaną aplikację autonomiczną, wyszukaj ją według nazwy.

 3. W zależności od tego, czy pakiet Office jest w wersji Szybka instalacja, czy w wersji MSI, zostaną wyświetlone następujące opcje kontynuowania naprawy. Postępuj zgodnie z instrukcjami dla danego typu instalacji.

  Szybka instalacja

  W oknie W jaki sposób chcesz naprawić programy pakietu Office wybierz pozycję Naprawa online > Napraw, aby zapewnić, że wszystko zostanie naprawione. Dostępna jest też opcja Szybka naprawa, która obejmuje tylko wykrywanie i zamienianie uszkodzonych plików.

  Instalacja oparta na instalatorze MSI

  W obszarze Zmienianie instalacji wybierz pozycję Napraw, a następnie kliknij pozycję Kontynuuj.

 4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby ukończyć naprawę.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start Przycisk Start w systemach Windows 8 i Windows 10 (w lewym dolnym rogu), a następnie wybierz pozycję Panel sterowania z menu podręcznego.

  Lista opcji i poleceń wyświetlana po naciśnięciu klawisza logo Windows i klawisza X
 2. W widoku Kategoria w obszarze Programy wybierz pozycję Odinstaluj program.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy produkt pakietu Microsoft Office, który chcesz naprawić, a następnie z listy rozwijanej wybierz pozycję Zmień.

  Uwaga: Jeśli masz pakiet, na przykład usługę Microsoft 365 Family, Office 2016 dla Użytkowników Domowych i Uczniów albo Office 2013 dla Użytkowników Domowych i Uczniów, wyszukaj nazwę pakietu, nawet jeśli chcesz naprawić tylko określoną aplikację, taką jak Word lub Excel. Jeśli masz autonomiczną aplikację, taką jak Word lub Excel, wyszukaj jej nazwę.

 4. W zależności od tego, czy pakiet Office jest w wersji Szybka instalacja, czy w wersji MSI, wykonaj następujące czynności dla właściwego typu instalacji pakietu Office:

  Instalacja oparta na technologii Szybka instalacja:

  Na ekranie W jaki sposób chcesz naprawić programy pakietu Office wybierz pozycję Naprawa online, aby zapewnić, że wszystko zostanie naprawione, a następnie wybierz przycisk Napraw. Dostępna jest też opcja Szybka naprawa, która obejmuje tylko wykrywanie i zamienianie uszkodzonych plików.

  Instalacja oparta na instalatorze MSI:

  W obszarze Zmienianie instalacji wybierz pozycję Napraw, a następnie kliknij pozycję Kontynuuj.

 5. Wykonaj pozostałe instrukcje wyświetlane na ekranie, aby ukończyć naprawę.

 1. Kliknij przycisk Start Przycisk Start w systemie Windows 7 > Panel sterowania.

 2. W widoku Kategoria w obszarze Programy wybierz pozycję Odinstaluj program.

 3. Kliknij produkt pakietu Office, który chcesz naprawić, a następnie kliknij przycisk Zmień.

  Uwaga: Jeśli masz pakiet, na przykład usługę Microsoft 365 Family, Office 2016 dla Użytkowników Domowych i Uczniów albo Office 2013 dla Użytkowników Domowych i Uczniów, wyszukaj nazwę pakietu, nawet jeśli chcesz naprawić tylko określoną aplikację, taką jak Word lub Excel. Jeśli masz autonomiczną aplikację, taką jak Word lub Excel, wyszukaj jej nazwę.

 4. W zależności od tego, czy pakiet Office jest w wersji Szybka instalacja, czy w wersji MSI, wykonaj następujące czynności dla właściwego typu instalacji pakietu Office:

  Instalacja oparta na technologii Szybka instalacja:

  Na ekranie W jaki sposób chcesz naprawić programy pakietu Office wybierz pozycję Naprawa online, aby zapewnić, że wszystko zostanie naprawione, a następnie wybierz przycisk Napraw. Dostępna jest też opcja Szybka naprawa, która obejmuje tylko wykrywanie i zamienianie uszkodzonych plików.

  Instalacja oparta na instalatorze MSI:

  W obszarze Zmienianie instalacji wybierz pozycję Napraw, a następnie kliknij pozycję Kontynuuj.

 5. Wykonaj pozostałe instrukcje wyświetlane na ekranie, aby ukończyć naprawę.

Rozwiązanie 3 — Uruchomienie aktualizacji systemu Windows

Sprawdź, czy korzystasz z najnowszej wersji systemu Windows. Zobacz: Aktualizowanie systemu Windows 10

Rozwiązanie 4 — Upewnij się, że platforma ochrony oprogramowania pakietu Office jest uruchomiona

 1. W systemie Windows 10 wpisz Usługi na pasku wyszukiwania i otwórz aplikację.

 2. Na liście usług wyszukaj usługę o nazwie Platforma ochrony oprogramowania pakietu Office, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Właściwości.

  Uwaga: Jeśli Platformy ochrony oprogramowania pakietu Office nie ma na liście, korzystasz z nowszej wersji pakietu Office, która nie korzysta z tej usługi. Przejdź do następnej rekomendacji.

 3. Upewnij się, że typ uruchomienia ma ustawioną wartość Automatycznie, a Stan usługi jest ustawiony na Działa.

 4. Jeśli Stan usługi ma wartość Zatrzymano, wybierz pozycję Uruchom , aby uruchomić usługę.

Rozwiązanie 5 — Odinstalowanie i ponowne zainstalowanie pakietu Office

Jeśli powyższe rozwiązania nie umożliwiły rozwiązania tego błędu, może być konieczne całkowite odinstalowanie, a następnie ponowne zainstalowanie pakietu Office. Wykonaj następujące czynności.

Porada: Odinstalowanie pakietu Office powoduje tylko usunięcie aplikacji pakietu Office z komputera. Nie spowoduje to usunięcia żadnych plików, dokumentów ani skoroszytów utworzonych przy użyciu tych aplikacji.

 1. Wybierz poniższy przycisk, aby pobrać i zainstalować narzędzie obsługi deinstalacji pakietu Office.

  Pobieranie

 2. Wykonaj poniższe czynności, aby pobrać narzędzie obsługi deinstalacji stosownie do posiadanej przeglądarki.

  Porada: Pobieranie i instalowanie narzędzia może zająć kilka minut. Po zakończeniu instalacji zostanie otwarte okno Odinstalowywanie produktów pakietu Office.

  Microsoft Edge lub Chrome

  • W lewym dolnym rogu kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację SetupProd_OffScrub.exe > Otwórz.

   Gdzie można znaleźć i otworzyć pobrany plik asystenta pomocy technicznej w przeglądarce internetowej Chrome

  Microsoft Edge (starsza wersja) lub Internet Explorer

  • U dołu okna przeglądarki wybierz pozycję Uruchom, aby uruchomić aplikację SetupProd_OffScrub.exe.

   Gdzie można znaleźć i otworzyć pobrany plik asystenta pomocy technicznej w przeglądarce internetowej Microsoft Edge lub Internet Explorer

  Firefox

  • W oknie podręcznym wybierz pozycję Zapisz plik, a następnie w prawym górnym rogu okna przeglądarki wybierz strzałkę pobierania > SetupProd_OffScrub.exe.

   Gdzie można znaleźć i otworzyć pobrany plik asystenta pomocy technicznej w przeglądarce internetowej Chrome
 3. Wybierz wersję, którą chcesz odinstalować, a następnie wybierz pozycję Dalej.

 4. Postępuj zgodnie z kolejnymi instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, a gdy zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, zrób to.

  Po ponownym uruchomieniu komputera narzędzie deinstalacji automatycznie otwiera się ponownie, aby ukończyć ostatni krok procesu odinstalowywania. Postępuj zgodnie z pozostałymi monitami.

 5. Wybierz czynności odpowiednie do wersji pakietu Office, którą chcesz zainstalować lub zainstalować ponownie. Wybierz narzędzie deinstalacji.

  Microsoft 365 | Office 2021Office 2019 |Office 2016 | Office 2013 | Office 2010 |Office 2007

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×