Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji BD.ILE.REKORDÓW w programie Microsoft Excel.

Opis

Liczy komórki zawierające liczby znajdujące się w polu (kolumnie) rekordów listy lub bazy danych, które są zgodne z warunkami określonymi przez użytkownika.

Argument pole jest opcjonalny. Jeżeli argument pole zostanie pominięty, funkcja BD.ILE.REKORDÓW zlicza wszystkie rekordy w bazie danych zgodne z kryteriami.

Składnia

BD.ILE.REKORDÓW(baza danych;pole;kryteria)

W składni funkcji BD.ILE.REKORDÓW występują następujące argumenty:

  • Baza danych    Argument wymagany. Zakres komórek, które tworzą listę lub bazę danych. Baza danych to lista powiązanych danych, na której wiersze pokrewnych informacji to rekordy, a kolumny danych to pola. Pierwszy wiersz listy zawiera etykiety poszczególnych kolumn.

  • Pole    Argument wymagany. Wskazuje, która kolumna jest używana w funkcji. Należy wprowadzić etykietę kolumny umieszczoną w podwójnym cudzysłowie, na przykład "Wiek" lub "Plon", lub liczbę (bez cudzysłowów) reprezentującą pozycję kolumny na liście: 1 dla pierwszej kolumny, 2 dla drugiej itd.

  • Kryteria    Argument wymagany. Zakres komórek zawierający warunki określone przez użytkownika. Jako argumentu „kryteria” można użyć dowolnego zakresu pod warunkiem, że zawiera przynajmniej jedną etykietę kolumny i jedną komórkę poniżej etykiety, w której określa się warunek.

Spostrzeżenia

  • Do określenia warunku można użyć dowolnego zakresu jako argumentu kryterium, o ile tylko zawiera on co najmniej jedną etykietę kolumny i co najmniej jedną komórkę poniżej etykiety kolumny.

    Jeśli na przykład zakres G1:G2 zawiera etykietę kolumny Przychód w komórce G1 i kwotę 10 000 zł w komórce G2, można nadać zakresowi nazwę „DobierzPrzychód” i użyć jej jako argumentu kryteriów w funkcjach bazy danych.

  • Chociaż zakres kryteriów może znajdować się w dowolnym miejscu arkusza, nie należy umieszczać go poniżej listy. Jeśli do listy zostanie dodanych więcej informacji, nowe informacje będą dodawane do pierwszego wiersza poniżej listy. Jeśli wiersz poniżej listy nie jest pusty, program Microsoft Excel nie może dodawać nowych informacji.

  • Należy upewnić się, że zakres kryteriów nie zachodzi na listę.

  • Aby przeprowadzić operację na całej kolumnie w bazie danych, w zakresie zawierającym kryteria, należy wprowadzić pusty wiersz poniżej etykiet kolumn.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Drzewo

Wysokość

Wiek

Plon

Zysk

Wysokość

="=jabłoń"

>10

<16

="=grusza"

Drzewo

Wysokość

Wiek

Plon

Zysk

Jabłoń

18

20

14

105 zł

Grusza

12

12

10

96 zł

Wiśnia

13

14

9

105 zł

Jabłoń

14

Brak

10

75 zł

Grusza

9

8

8

77 zł

Jabłoń

12

11

6

45 zł

Formuła

Opis

Wynik

=BD.ILE.REKORDÓW(A5:E11;"Wiek";A1:F2)

Znajduje rekordy drzew jabłoni o wysokości między 10 a 16 i zlicza, ile pól dotyczących wieku w tych rekordach zawiera liczby.

1

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×