Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji BITXOR w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca wartość operacji bitowej alternatywy wykluczającej (XOR) dla dwóch liczb.

Składnia

BITXOR(liczba1;liczba2)

W składni funkcji BITXOR występują następujące argumenty.

  • Liczba1    Argument wymagany. Musi być większy lub równy 0.

  • Liczba2    Argument wymagany. Musi być większy lub równy 0.

Spostrzeżenia

  • Funkcja BITXOR zwraca liczbę dziesiętną, która jest sumą operacji bitowej XOR (alternatywy wykluczającej) jej parametrów.

  • Jeśli którykolwiek z argumentów wykracza poza zakres, funkcja BITXOR zwraca #NUM! wartość błędu #ADR!.

  • Jeśli którykolwiek z argumentów jest większy niż (2^48)-1, funkcja BITXOR zwraca #NUM! wartość błędu #ADR!.

  • Jeśli którykolwiek z argumentów jest wartością nieliczbową, funkcja BITXOR zwraca #VALUE! wartość błędu #ADR!.

  • W wyniku pozycja bitu ma wartość 1, jeśli wartości parametrów w tej pozycji bitu nie są równe, czyli jedna to 0, a druga to 1. Na przykład w przypadku użycia funkcji BITXOR(5;3) liczba 5 jest wyrażona jako wartość binarna 101, a liczba 3 jako wartość binarna 11. W celu ułatwienia porównania liczbę 3 można traktować jako wartość binarną 011. Od lewej do prawej wartości bitowe w trzech pozycjach w tym przykładzie są takie same (1) tylko w przypadku pozycji pierwszej od prawej. Wynik „nie równa się” zwraca wartość 1 dla drugiej i trzeciej pozycji od prawej, a wynik „równa się” zwraca wartość 0 dla pozycji pierwszej od prawej.

  • Wartości 1 zwracane dla pozycji bitów rosną od prawej do lewej jako kolejne potęgi liczby 2. Dla pierwszego bitu po prawej stronie zwracana jest wartość 1 (2^0), dla bitu po jego lewej stronie zwracana jest wartość 2 (2^1) itd.

  • W przypadku tego samego przykładu wartość 0 jest zwracana dla pierwszej pozycji bitu od prawej (o wartości 0), wartość 2 (2^1) jest zwracana dla drugiej pozycji bitu od prawej (o wartości 1), a wartość 4 (2^2) jest zwracana dla pierwszej pozycji bitu od lewej (również o wartości 1). W postaci dziesiętnej suma wynosi 6.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Formuła

Opis

Wynik

Jak to działa

=BITXOR(5;3)

Zwraca sumę operacji bitowej alternatywy wykluczającej (XOR, Exclusive Or) w pozycji każdego bitu.

6

Postacią binarną liczby 5 jest 101, a postacią binarną liczby 3 jest 11. Liczbę 11 można przedstawić jako 011, aby obie liczby miały po trzy cyfry. Funkcja operacji bitowej alternatywy wykluczającej sprawdza, czy obie cyfry w każdej z pozycji nie są równe, a w przypadku spełnienia tego warunku zwraca wartość dodatnią dla tej pozycji.

Test: w których pozycjach cyfry nie są równe?

Liczba 5 w postaci binarnej = 101

Liczba 3 w postaci binarnej = 011

ttn

(1*(2^2)) + (1*(2^1)) + (1*0)

4 + 2 + 0

6

Początek strony

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×