Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji BITXOR w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca wartość operacji bitowej alternatywy wykluczającej (XOR) dla dwóch liczb.

Składnia

BITXOR(liczba1;liczba2)

W składni funkcji BITXOR występują następujące argumenty.

  • Liczba1    Argument wymagany. Musi być większy lub równy 0.

  • Liczba2    Argument wymagany. Musi być większy lub równy 0.

Spostrzeżenia

  • Funkcja BITXOR zwraca liczbę dziesiętną, która jest sumą operacji bitowej XOR (alternatywy wykluczającej) jej parametrów.

  • Jeśli wartość jednego z argumentów jest spoza tego ograniczenia, funkcja BITXOR zwraca #NUM! wartość błędu.

  • Jeśli wartość jednego z argumentów jest większa niż (2^48)-1, funkcja BITXOR zwraca #NUM! wartość błędu.

  • Jeśli wartość jednego z argumentów jest wartością nieliczbową, funkcja BITXOR zwraca #VALUE! wartość błędu.

  • W wyniku pozycja bitu ma wartość 1, jeśli wartości parametrów w tej pozycji bitu nie są równe, czyli jedna to 0, a druga to 1. Na przykład w przypadku użycia funkcji BITXOR(5;3) liczba 5 jest wyrażona jako wartość binarna 101, a liczba 3 jako wartość binarna 11. W celu ułatwienia porównania liczbę 3 można traktować jako wartość binarną 011. Od lewej do prawej wartości bitowe w trzech pozycjach w tym przykładzie są takie same (1) tylko w przypadku pozycji pierwszej od prawej. Wynik „nie równa się” zwraca wartość 1 dla drugiej i trzeciej pozycji od prawej, a wynik „równa się” zwraca wartość 0 dla pozycji pierwszej od prawej.

  • Wartości 1 zwracane dla pozycji bitów rosną od prawej do lewej jako kolejne potęgi liczby 2. Dla pierwszego bitu po prawej stronie zwracana jest wartość 1 (2^0), dla bitu po jego lewej stronie zwracana jest wartość 2 (2^1) itd.

  • W przypadku tego samego przykładu wartość 0 jest zwracana dla pierwszej pozycji bitu od prawej (o wartości 0), wartość 2 (2^1) jest zwracana dla drugiej pozycji bitu od prawej (o wartości 1), a wartość 4 (2^2) jest zwracana dla pierwszej pozycji bitu od lewej (również o wartości 1). W postaci dziesiętnej suma wynosi 6.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Formuła

Opis

Wynik

Jak to działa

=BITXOR(5;3)

Zwraca sumę operacji bitowej alternatywy wykluczającej (XOR, Exclusive Or) w pozycji każdego bitu.

6

Postacią binarną liczby 5 jest 101, a postacią binarną liczby 3 jest 11. Liczbę 11 można przedstawić jako 011, aby obie liczby miały po trzy cyfry. Funkcja operacji bitowej alternatywy wykluczającej sprawdza, czy obie cyfry w każdej z pozycji nie są równe, a w przypadku spełnienia tego warunku zwraca wartość dodatnią dla tej pozycji.

Test: w których pozycjach cyfry nie są równe?

Liczba 5 w postaci binarnej = 101

Liczba 3 w postaci binarnej = 011

ttn

(1*(2^2)) + (1*(2^1)) + (1*0)

4 + 2 + 0

6

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×