Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Za pomocą ustawień blokowania lub zezwalania możesz łatwiej kontrolować niechciane wiadomości e-mail, tworząc listy adresów e-mail i domen, którym ufasz i którym nie ufasz, a także zarządzając tymi listami.

Ten artykuł dotyczy aplikacji Outlook Web App, która jest używana przez organizacje zarządzające serwerami poczty e-mail z programem Exchange Server 2013 lub 2010. Jeśli korzystasz z usługi Microsoft 365 lub programu Exchange Server 2016, odpowiednim programem poczty e-mail jest aplikacja Outlook w sieci Web. Aby uzyskać pomoc dotyczącą aplikacji Outlook w sieci Web, zobacz Uzyskiwanie pomocy dotyczącej aplikacji Outlook w sieci Web.

Zarządzanie wiadomościami-śmieciami

 1. U góry ekranu wybierz pozycję Ustawienia Ikona ustawień > Poczta.

 2. W obszarze Opcje wybierz pozycję Blokuj lub zezwalaj.

 3. Poniżej znajdują się ustawienia blokowania lub zezwalania na zarządzanie adresami e-mail i domenami:

  Ustawienia

  Opis

  Nie przenoś wiadomości e-mail do mojego folderu Wiadomości-śmieci

  Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz wyłączyć filtrowanie wiadomości-śmieci. W przypadku zaznaczenia tej opcji nie można użyć żadnej innej opcji dostępnej na tej stronie.

  Ostrzeżenie: Jeśli wybierzesz tę opcję, wiadomości e-mail wykryte jako spam przez Exchange Online Protection zostaną dostarczone do Skrzynki odbiorczej, jeśli akcja dotycząca spamu ustawiona przez administratora polega na przeniesieniu tych wiadomości do folderu Email-śmieci.

  Automatycznie filtruj wiadomości-śmieci

  Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz zastosować filtrowanie wiadomości-śmieci. Filtr ten stanowi dodatek do filtru wiadomości-śmieci ustawionego przez administratora.

  Bezpieczni nadawcy i adresaci

  Bezpieczni nadawcy i adresaci to domeny i osoby, których wiadomości e-mail nie mają być przekierowywane do folderu Email-śmieci. Dodaj do tej listy nadawców, którym ufasz, oraz adresatów, których nie chcesz blokować. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zobacz Bezpieczni nadawcy i adresaci.

  Ufaj wiadomościom e-mail od moich kontaktów

  Jeśli zaznaczysz to pole wyboru, wiadomość e-mail z każdego adresu w folderze kontaktów będzie traktowana jak wiadomość bezpieczna. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zobacz Bezpieczni nadawcy i adresaci.

  Zablokowani nadawcy

  Zablokowani nadawcy to domeny oraz osoby, od których nie chcesz otrzymywać wiadomości e-mail. Wiadomości otrzymane z dowolnego adresu e-mail lub domeny z listy zablokowanych nadawców są wysyłane bezpośrednio do folderu wiadomości-śmieci. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zobacz Zablokowani nadawcy.

  Nie ufaj wiadomości e-mail, o ile nie pochodzi od osoby znajdującej się na mojej liście Bezpieczni nadawcy i adresaci lub należącej do nadawców lokalnych

  Oprócz bezpiecznych nadawców i adresatów oraz zablokowanych nadawców, za pomocą tego ustawienia można traktować wszystkie wiadomości e-mail jako wiadomości-śmieci, chyba że pochodzą one od osób znajdujących się na Twojej liście bezpiecznych nadawców i adresatów. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zobacz Zablokowani nadawcy.

Bezpieczni nadawcy i adresaci

Bezpieczni nadawcy to osoby i domeny, od których zawsze chcesz otrzymywać wiadomości e-mail. Bezpieczni adresaci to adresaci, których nie chcesz blokować— zazwyczaj są to grupy, do których należysz. Wiadomości otrzymane z dowolnego adresu e-mail lub domeny na liście bezpiecznych nadawców i adresatów nigdy nie są wysyłane do folderu Wiadomości-śmieci Email.

WAŻNE: Serwer hostujący Skrzynkę pocztową może mieć ustawienia filtrowania wiadomości-śmieci, które blokują wiadomości przed dotarciem do skrzynki pocztowej.

 1. Zaloguj się do Outlook Web App. Aby uzyskać pomoc, zobacz Wprowadzenie do Outlook Web App.

 2. U góry strony wybierz pozycję Ustawienia Ustawienia: aktualizowanie profilu, instalowanie oprogramowania i łączenie się z chmurą > Poczta.

 3. W obszarze Opcje wybierz pozycję Blokuj lub zezwalaj.

 4. Aby dodać wpis do listy Bezpieczni nadawcy i adresaci, wprowadź adres e-mail lub domenę, którą chcesz oznaczyć jako bezpieczną, w polu tekstowym Wprowadź tu nadawcę lub domenę , a następnie naciśnij klawisz Enter lub wybierz ikonę Dodaj Przycisk Utwórz nowy folder obok pola tekstowego.

  • Jeśli na przykład chcesz oznaczyć jako bezpieczne wszystkie wiadomości e-mail z adresów kończących się frazą contoso.com, wprowadź w polu tekstowym contoso.com.

  • Aby oznaczyć określoną osobę jako bezpieczną, wprowadź jej pełny adres e-mail. Aby na przykład oznaczyć wszystkie wiadomości z KatieJ@contoso.com jako bezpieczne, wprowadź KatieJ@contoso.com w polu tekstowym.

 5. (Opcjonalnie) Zaznacz pole wyboru Ufaj wiadomościom e-mail od moich kontaktów , aby traktować wiadomości e-mail z dowolnego adresu w folderach kontaktów jako bezpieczne.

 6. Wybierz pozycję Zapisz , aby zapisać zmiany.

 1. Aby usunąć wpis z listy Bezpieczni nadawcy i adresaci, zaznacz tę pozycję i wybierz pozycję Usuń.

 2. Wybierz pozycję Zapisz , aby zapisać zmiany.

 1. Aby zmienić wpis w folderze Bezpieczni nadawcy i adresaci, zaznacz tę pozycję i wybierz pozycję Edytuj edytuj.

 2. Wprowadź dowolne zmiany i wybierz pozycję Zapisz , aby zapisać zmiany.

Zablokowani nadawcy

Zablokowani nadawcy to osoby i domeny, od których nie chcesz otrzymywać wiadomości e-mail. Wiadomości otrzymane z dowolnego adresu e-mail lub dowolnej domeny z listy zablokowanych nadawców są wysyłane bezpośrednio do folderu Wiadomości-śmieci.

 1. Zaloguj się do Outlook Web App. Aby uzyskać pomoc, zobacz Wprowadzenie do Outlook Web App.

 2. U góry strony wybierz pozycję Ustawienia Ustawienia: aktualizowanie profilu, instalowanie oprogramowania i łączenie się z chmurą > Poczta.

 3. W obszarze Konta wybierz pozycję Blokuj lub zezwalaj.

 4. Aby dodać wpis do listy Zablokowani nadawcy, wprowadź adres e-mail lub domenę, którą chcesz zablokować, w polu Wprowadź tutaj nadawcę lub domenę , a następnie naciśnij klawisz Enter lub wybierz ikonę Dodaj Przycisk Utwórz nowy folder obok pola tekstowego.

  • Aby na przykład zablokować wszystkie wiadomości e-mail z adresów kończących się ciągiem contoso.com, wprowadź contoso.com w polu.

  • Aby zablokować określoną osobę, wprowadź pełny adres e-mail tej osoby. Aby na przykład zablokować wszystkie wiadomości z KatieJ@contoso.com, wprowadź KatieJ@contoso.com w polu.

 5. (Opcjonalnie) Zaznacz pole wyboru Nie ufaj wiadomościom e-mail, chyba że pochodzi ona od osoby z mojej listy bezpiecznych nadawców i adresatów lub nadawców lokalnych , aby traktować wszystkie wiadomości e-mail jako wiadomości-śmieci, chyba że pochodzą one od osób uwzględnionych na Twojej liście Bezpieczni nadawcy i adresaci lub nadawców lokalnych.

 6. Wybierz pozycję Zapisz , aby zapisać zmiany.

 1. Aby usunąć wpis z listy Zablokowani nadawcy , zaznacz tę pozycję i wybierz pozycję Usuń..

 2. Wybierz pozycję Zapisz , aby zapisać zmiany.

 1. Aby zmienić wpis w polu Zablokowani nadawcy, zaznacz tę pozycję i wybierz pozycję Edytuj edytuj.

 2. Wprowadź dowolne zmiany i wybierz pozycję Zapisz , aby zapisać zmiany.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×