CENA.BS, funkcja

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji CENA.BS w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca cenę przypadającą na 100 zł wartości nominalnej weksla skarbowego.

Składnia

CENA.BS(rozliczenie;data_spłaty;dyskonto)

Ważne: Daty powinny być wprowadzane przy użyciu funkcji DATA albo stanowić wyniki innych formuł lub funkcji. Na przykład w przypadku daty 23 maja 2008 należy użyć funkcji DATA(2008;5;23). Jeśli daty są wprowadzane jako tekst, mogą wystąpić problemy.

W składni funkcji CENA.BS występują następujące argumenty:

 • Rozliczenie    Argument wymagany. Data rozliczenia weksla skarbowego. Data rozliczenia papieru wartościowego jest datą sprzedaży weksla skarbowego nabywcy, datą późniejszą niż data emisji.

 • Data_spłaty    Argument wymagany. Data spłaty weksla skarbowego. Data spłaty to data, kiedy weksel skarbowy traci ważność.

 • Dyskonto    Argument wymagany. Stopa dyskontowa weksla skarbowego.

Spostrzeżenia

 • Program Microsoft Excel przechowuje daty jako liczby kolejne, aby można ich było używać w obliczeniach. Domyślnie dacie 1 stycznia 1900 r. odpowiada liczba kolejna 1, a dacie 1 stycznia 2008 r. odpowiada liczba kolejna 39448, ponieważ przypada 39448 dni po 1 stycznia 1900 r.

 • Argumenty rozliczenie i data_spłaty obcinane są do liczb całkowitych.

 • Jeśli rozliczenie lub data_spłaty nie są poprawnymi datami, funkcja TBILLPRICE zwraca #VALUE! #ADR!.

 • Jeśli rabat ≤ 0, funkcja TBILLPRICE zwraca #NUM! #ADR!.

 • Jeśli rozliczenie > data_spłaty lub jeśli data_spłaty są większe niż rok od rozliczenia, funkcja TBILLPRICE zwraca #NUM! #ADR!.

 • Funkcja CENA.BS obliczana jest w następujący sposób:

  Równanie

  gdzie:

  • DSM = ilość dni od daty rozliczenia do daty płatności, wyłączając wszystkie daty płatności przypadające później niż rok kalendarzowy po dacie rozliczenia.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Opis

2008-03-31

Data rozliczenia

2008-06-01

Data spłaty

9,0%

Stopa dyskontowa w procentach

Formuła

Opis

Wynik

=CENA.BS(A2;A3;A4)

Cena weksla skarbowego obliczona na podstawie warunków określonych w komórkach A2, A3 i A4.

98,45 zł

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×