CENA.DZIES, funkcja

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji CENA.DZIES w programie Microsoft Excel.

Opis

Konwertuje cenę wyrażoną w formie liczby całkowitej i ułamka zwykłego, ale zapisaną w formie liczby dziesiętnej, na przykład 1,02, na cenę wyrażoną jako liczba dziesiętna. Kwoty ułamkowe są czasem używane do podawania cen papierów wartościowych.

Część ułamkowa wartości jest dzielona przez liczbę całkowitą określoną przez użytkownika. Na przykład jeśli cena ma być wyrażona z dokładnością do 1/16 złotego, należy część ułamkową podzielić przez 16. W takiej sytuacji 1,02 odpowiada wartości 1,125 zł (1 zł + 2/16 = 1,125 zł).

Składnia

CENA.DZIES(wartość_ułamkowa;ułamek)

W składni funkcji CENA.DZIES występują następujące argumenty:

  • Wartość_ułamkowa    Argument wymagany. Liczba wyrażona jako część całkowita i część ułamkowa rozdzielone symbolem dziesiętnym.

  • Ułamek    Argument wymagany. Liczba całkowita w mianowniku ułamka.

Spostrzeżenia

  • Argument „ułamek”, który nie jest liczbą całkowitą, jest zaokrąglany do wartości całkowitej.

  • Jeśli wartość ułamka jest mniejsza niż 0, funkcja KWOTA.DZIES #NUM! wartość błędu.

  • Jeśli wartość ułamka jest większa lub równa 0 i mniejsza niż 1, funkcja KWOTA.DZIES #DIV/0! wartość błędu #LICZBA!.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Formuła

Opis

Wynik

=CENA.DZIES(1,02;16)

Konwertuje liczbę 1,02, odczytywaną jako 1 i 2/16, na liczbę dziesiętną (1,125). Ponieważ wartością ułamka jest 16, cena jest określona z dokładnością do 1/16.

1,125

=CENA.DZIES(1,1;32)

Konwertuje liczbę 1,1, odczytywaną jako 1 i 10/32, na liczbę dziesiętną (1,3125). Ponieważ wartością ułamka jest 32, cena jest określona z dokładnością do 1/32.

1,3125

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×