Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji CENAPHI w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca kwotę w przeliczeniu na 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego przynoszącego okresowe oprocentowanie.

Składnia

CENA(rozliczenie;data_spłaty;stopa;rentowność;wykup;częstotliwość;[podstawa])

Ważne: Daty powinny być wprowadzane przy użyciu funkcji DATA albo stanowić wyniki innych formuł lub funkcji. Na przykład w przypadku daty 23 maja 2008 należy użyć funkcji DATA(2008;5;23). Jeśli daty są wprowadzane jako tekst, mogą wystąpić problemy.

W składni funkcji CENA występują następujące argumenty:

 • Rozliczenie    Argument wymagany. Data rozliczenia papieru wartościowego. Data rozliczenia papieru wartościowego jest datą sprzedaży papieru wartościowego nabywcy, datą późniejszą niż data emisji.

 • Data_spłaty    Argument wymagany. Data terminu płatności papieru wartościowego. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność.

 • Stopa Argument wymagany. Roczna stopa kuponowa papieru wartościowego.

 • Rentowność    Argument wymagany. Roczna rentowność papieru wartościowego.

 • Wykup    Argument wymagany. Wartość wykupu papieru wartościowego w przeliczeniu na 100 złotych wartości nominalnej.

 • Częstotliwość    Argument wymagany. Liczba płatności kuponowych przypadających na jeden rok. W przypadku płatności rocznych częstotliwość = 1; w przypadku płatności półrocznych częstotliwość = 2; w przypadku płatności kwartalnych częstotliwość = 4.

 • Podstawa Argument opcjonalny. Typ podstawy wyliczania dni, który zostanie użyty.

Podstawa

Podstawa wyliczania dni

0 lub pominięty

Amerykańska (NASD) 30/360

1

Rzeczywiste/rzeczywiste

2

Rzeczywiste/360

3

Rzeczywiste/365

4

Europejska 30/360

Spostrzeżenia

 • Program Microsoft Excel przechowuje daty jako liczby kolejne, aby można ich było używać w obliczeniach. Domyślnie dacie 1 stycznia 1900 r. odpowiada liczba kolejna 1, a dacie 1 stycznia 2008 r. odpowiada liczba kolejna 39448, ponieważ przypada 39448 dni po 1 stycznia 1900 r.

 • Rozliczenie jest datą, kiedy nabywca dokonuje zakupu papieru wartościowego, takiego jak obligacja. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność. Na przykład przypuśćmy, że obligacja trzydziestoletnia została wystawiona 1 stycznia 2008 roku i została zakupiona przez nabywcę sześć miesięcy później. Datą wystawienia będzie 1 stycznia 2008, datą rozliczenia będzie 1 lipca 2008, a datą terminu będzie 1 stycznia 2038, która przypada w 30 lat po 1 stycznia 2008, czyli dacie wystawienia.

 • Argumenty rozliczenie, data_spłaty, częstotliwość i podstawa są obcinane do liczb całkowitych.

 • Jeśli argumenty rozliczenie lub data_spłaty nie są poważnych datach, funkcja CENA zwraca #VALUE! wartość błędu.

 • Jeśli wartość procentowa < wynosi 0 lub jeśli stopa wynosi < 0, funkcja CENA zwraca #NUM! wartość błędu.

 • Jeśli wykup ≤ 0, funkcja CENA zwraca #NUM! wartość błędu.

 • Jeśli częstotliwość jest liczbą inną niż 1, 2 lub 4, funkcja CENA zwraca #NUM! wartość błędu.

 • Jeśli podstawa < 0 lub jeśli podstawa > 4, funkcja CENA zwraca #NUM! wartość błędu.

 • Jeśli argument rozliczenie ≥ data_spłaty, funkcja CENA zwraca #NUM! wartość błędu.

Ważne: 

 • Jeśli N > 1 (N to liczba dywidend płatnych między datą rozliczenia i datą wykupu), wartość funkcji CENA jest obliczana następująco:

 • Równanie

 • gdzie:

 • Jeśli N = 1 (N to liczba dywidend płatnych między datą rozliczenia i datą wykupu), wartość funkcji CENA jest obliczana następująco:

 • Formuła CENA, gdy N < = 1

 • DSC = liczba dni od daty rozliczenia do następnego terminu płatności dywidendy.

 • E = liczba dni w okresie oprocentowania, na które przypada data rozliczenia.

 • A = liczba dni od początku okresu dywidendy do daty rozliczenia.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Opis argumentu

2008-02-15

Data rozliczenia

2017-11-15

Data spłaty

5,75%

Półroczny kupon procentowy

6,50%

Rentowność procentowa

100 zł

Wartość wykupu

2

Częstotliwość półroczna

0

Podstawa 30/360

Formuła

Opis

Wynik

=CENA(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8)

Cena obligacji dla obligacji przy argumentach określonych w komórkach A2:A8.

94,63 zł

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×