Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji CENA.PIERW.OKR w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca cenę papieru wartościowego o wartości nominalnej 100 zł i nietypowym (krótkim lub długim) pierwszym okresie.

Składnia

CENA.PIERW.OKR(rozliczenie;data_spłaty;emisja;pierwszy_kupon;stopa;rentowność;wykup;częstotliwość;[podstawa])

Ważne: Daty powinny być wprowadzane przy użyciu funkcji DATA albo stanowić wyniki innych formuł lub funkcji. Na przykład w przypadku daty 23 maja 2008 należy użyć funkcji DATA(2008;5;23). Jeśli daty są wprowadzane jako tekst, mogą wystąpić problemy.

W składni funkcji CENA.PIERW.OKR występują następujące argumenty:

 • Rozliczenie    Argument wymagany. Data rozliczenia papieru wartościowego. Data rozliczenia papieru wartościowego jest datą sprzedaży papieru wartościowego nabywcy, datą późniejszą niż data emisji.

 • Data_spłaty    Argument wymagany. Data terminu płatności papieru wartościowego. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność.

 • Emisja    Argument wymagany. Data emisji papieru wartościowego.

 • Pierwszy_kupon    Argument wymagany. Data pierwszej dywidendy od papieru wartościowego.

 • Stopa Argument wymagany. Stopa procentowa papieru wartościowego.

 • Rentowność    Argument wymagany. Roczna rentowność papieru wartościowego.

 • Wykup    Argument wymagany. Wartość wykupu papieru wartościowego w przeliczeniu na 100 złotych wartości nominalnej.

 • Częstotliwość    Argument wymagany. Liczba płatności kuponowych przypadających na jeden rok. W przypadku płatności rocznych częstotliwość = 1; w przypadku płatności półrocznych częstotliwość = 2; w przypadku płatności kwartalnych częstotliwość = 4.

 • Podstawa Argument opcjonalny. Typ podstawy wyliczania dni, który zostanie użyty.

Podstawa

Podstawa wyliczania dni

0 lub pominięty

Amerykańska (NASD) 30/360

1

Rzeczywiste/rzeczywiste

2

Rzeczywiste/360

3

Rzeczywiste/365

4

Europejska 30/360

Spostrzeżenia

 • Program Microsoft Excel przechowuje daty jako liczby kolejne, aby można ich było używać w obliczeniach. Domyślnie dacie 1 stycznia 1900 r. odpowiada liczba kolejna 1, a dacie 1 stycznia 2008 r. odpowiada liczba kolejna 39448, ponieważ przypada 39448 dni po 1 stycznia 1900 r.

 • Rozliczenie jest datą, kiedy nabywca dokonuje zakupu papieru wartościowego, takiego jak obligacja. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność. Na przykład przypuśćmy, że obligacja trzydziestoletnia została wystawiona 1 stycznia 2008 roku i została zakupiona przez nabywcę sześć miesięcy później. Datą wystawienia będzie 1 stycznia 2008, datą rozliczenia będzie 1 lipca 2008, a datą terminu będzie 1 stycznia 2038, która przypada w 30 lat po 1 stycznia 2008, czyli dacie wystawienia.

 • Argumenty rozliczenie, data_spłaty, emisja, pierwszy_kupon i podstawa są obcinane do liczb całkowitych.

 • Jeśli argumenty rozliczenie, data_spłaty, emisja lub first_coupon nie są prawidłową datą, funkcja CENA.PIERW.OKR zwraca #VALUE! wartość błędu #ADR!.

 • Jeśli stopa < 0 lub jeśli rentowność < 0, funkcja CENA.PIERW.OKR zwraca #NUM! wartość błędu #ADR!.

 • Jeśli podstawa < 0 lub jeśli podstawa > 4, funkcja CENA.PIERW.OKR zwraca #NUM! wartość błędu #ADR!.

 • Należy spełnić poniższy warunek daty; W przeciwnym razie funkcja CENA.PIERW.OKR zwraca #NUM! W przeciwnym wypadku funkcja CENA.OST.OKR zwraca wartość błędu #LICZBA!:

  data_spłaty > pierwszy_kupon > rozliczenie > emisja

 • Wartość funkcji CENA.PIERW.OKR jest obliczana w następujący sposób:

  Nietypowy krótki pierwszy okres dywidendy:

  Równanie

  gdzie:

  • A = liczba dni od dnia rozpoczynającego okres dywidendy do dnia rozliczenia (dni należne),

  • DSC = liczba dni od daty rozliczenia do daty następnej dywidendy.

  • DFC = liczba dni od początku pierwszej nietypowej dywidendy do daty pierwszej dywidendy.

  • E = liczba dni w okresie dywidendy.

  • N = liczba dywidend płatnych między datą rozliczenia a datą wykupu. (Jeśli liczba ta zawiera ułamek, zostanie zaokrąglona do następnej liczby całkowitej).

   Nietypowy długi pierwszy okres dywidendy:

   Równanie

   gdzie:

  • Ai = liczba dni od początku i-tego quasi-dywidendowego okresu w okresie nietypowym.

  • DCi = liczba dni od daty emisji do pierwszej quasi-dywidendy (i = 1) lub liczba dni w quasi-dywidendzie (i = 2,..., i = NC).

  • DSC = liczba dni od daty rozliczenia do następnego terminu płatności dywidendy.

  • E = liczba dni w okresie dywidendy.

  • L = liczba dywidend płatnych między pierwszą faktyczną datą dywidendy i datą wykupu. (Jeśli liczba ta zawiera ułamek, zostanie zaokrąglona do następnej liczby całkowitej).

  • NC = liczba okresów kwazidywidendowych przypadająca w okresie nieparzystym. (Jeśli liczba ta zawiera ułamek, zostanie zaokrąglona do następnej liczby całkowitej).

  • NLi = zwykła długość w dniach pełnego i-tego okresu quasi-dywidendy w okresie nietypowym.

  • Nq = liczba pełnych okresów quasi-dywidendy pomiędzy datą zakupu i pierwszą dywidendą.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Opis argumentu

2008-11-11

Data rozliczenia

2021-03-01

Data spłaty

2008-10-15

Data wydania

2009-03-01

Data płatności pierwszej dywidendy

7,85%

Kupon procentowy

6,25%

Rentowność procentowa

100,00 zł

Wartość wykupu

2

Częstotliwość półroczna

1

Rzeczywista/podstawa rzeczywista

Formuła

Opis

Wynik

=CENA.PIERW.OKR(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9; A10)

Cena za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego o nietypowym (krótkim lub długim) pierwszym okresie przy zastosowaniu warunków określonych w komórkach A2:A10 jako argumentów funkcji.

113,60 zł

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×