Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji CENA.WYKUP w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca kwotę w przeliczeniu na 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego dającą oprocentowanie w dniu płatności.

Składnia

CENA.WYKUP(rozliczenie;data_spłaty;emisja;stopa;rentowność;[podstawa])

Ważne: Daty powinny być wprowadzane przy użyciu funkcji DATA albo stanowić wyniki innych formuł lub funkcji. Na przykład w przypadku daty 23 maja 2008 należy użyć funkcji DATA(2008;5;23). Jeśli daty są wprowadzane jako tekst, mogą wystąpić problemy.

W składni funkcji CENA.WYKUP występują następujące argumenty:

 • Rozliczenie    Argument wymagany. Data rozliczenia papieru wartościowego. Data rozliczenia papieru wartościowego jest datą sprzedaży papieru wartościowego nabywcy, datą późniejszą niż data emisji.

 • Data_spłaty    Argument wymagany. Data terminu płatności papieru wartościowego. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność.

 • Emisja    Argument wymagany. Data emisji papieru wartościowego wyrażona jako liczba kolejna daty.

 • Stopa Argument wymagany. Roczna stopa oprocentowania papieru wartościowego.

 • Rentowność    Argument wymagany. Roczna rentowność papieru wartościowego.

 • Podstawa Argument opcjonalny. Typ podstawy wyliczania dni, który zostanie użyty.

Podstawa

Podstawa wyliczania dni

0 lub pominięta

Amerykańska (NASD) 30/360

1

Rzeczywiste/rzeczywiste

2

Rzeczywiste/360

3

Rzeczywiste/365

4

Europejska 30/360

Spostrzeżenia

 • Program Microsoft Excel przechowuje daty jako liczby kolejne, aby można ich było używać w obliczeniach. Domyślnie dacie 1 stycznia 1900 r. odpowiada liczba kolejna 1, a dacie 1 stycznia 2008 r. odpowiada liczba kolejna 39448, ponieważ przypada 39448 dni po 1 stycznia 1900 r.

 • Rozliczenie jest datą, kiedy nabywca dokonuje zakupu papieru wartościowego, takiego jak obligacja. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność. Na przykład przypuśćmy, że obligacja trzydziestoletnia została wystawiona 1 stycznia 2008 roku i została zakupiona przez nabywcę sześć miesięcy później. Datą wystawienia będzie 1 stycznia 2008, datą rozliczenia będzie 1 lipca 2008, a datą terminu będzie 1 stycznia 2038, która przypada w 30 lat po 1 stycznia 2008, czyli dacie wystawienia.

 • Rozliczenie, data_spłaty, emisja i podstawa są zaokrąglane do liczb całkowitych.

 • Jeśli argumenty rozliczenie, data_spłaty lub emisja nie są po prawidłową datą, funkcja CENA.WYKUP zwraca #VALUE! wartość błędu.

 • Jeśli stopa wynosi < 0 lub jeśli wartość < wynosi 0, funkcja CENA.WYĆ zwraca #NUM! wartość błędu.

 • Jeśli podstawa < 0 lub jeśli podstawa > 4, funkcja CENA.WY CENA.WYLICZ zwraca #NUM! wartość błędu.

 • Jeśli argument rozliczenie ≥ data_spłaty, funkcja CENA.WYKUP zwraca #NUM! wartość błędu.

 • Wartość funkcji CENA.WYKUP jest obliczana w następujący sposób:

  Równanie

  gdzie:

  • B = liczba dni w roku w zależności od przyjętego systemu liczenia dni.

  • DSM = liczba dni od rozliczenia do spłaty.

  • DIM = liczba dni od emisji do spłaty.

  • A = liczba dni od emisji do rozliczenia.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Opis

2008-02-15

Data rozliczenia

2008-04-13

Data spłaty

2007-11-11

Data wydania

6,10%

Półroczny kupon procentowy

6,10%

Rentowność procentowa

0

Podstawa 30/360

Formuła

Opis

W ynik

=CENA.WYKUP(A2;A3;A4;A5;A6;A7)

Cena obligacji dla obligacji przy argumentach określonych w komórkach A2:A7.

99,98 zł

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×