Centrum przekazywania pakietu Microsoft Office

Centrum Microsoft Office Upload Center umożliwia teraz sprawdzanie stanu plików przekazywanych na serwer w jednej lokalizacji. Gdy plik jest przekazywany na serwer sieci Web, firma Microsoft zapisuje plik lokalnie w funkcji Office Document Cache przed rozpoczęciem przekazywania, co oznacza, że można zapisać zmiany i natychmiast kontynuować pracę, nawet w trybie offline lub przy złym połączeniu sieciowym. Centrum Microsoft Office Upload Center umożliwia śledzenie postępu procesu przekazywania i sprawdzanie, czy któryś z plików wymaga szczególnej uwagi.

Jest to pomocne w następujących sytuacjach:

 • Otwarto plik zlokalizowany na serwerze, a serwer przeszedł w tryb offline. Plik można zapisać, wiedząc, że zostanie on przekazany, gdy serwer przejdzie ponownie w tryb online.

 • Użytkownik pracuje nad plikami, korzystając z sieci bezprzewodowej hotspot na lotnisku, ale za chwilę będzie musiał wsiąść do samolotu. Sprawdzenie stanu w centrum Upload Center pozwala określić, kiedy przekazywanie zostało ukończone i czy można już rozłączyć się z siecią, aby udać się do samolotu.

 • W trakcie przekazywania wystąpił błąd. Natychmiast zostaje wyświetlony alert, dzięki czemu można szybko naprawić problem i wznowić przekazywanie.

Centrum Office Upload Center jest instalowane automatycznie w ramach pakietu Microsoft Office (począwszy od wersji 2010) i można uzyskać do niego dostęp na kilka sposobów, w zależności od sytuacji i wersji używanego systemu Windows.

Aby otworzyć centrum Upload Center za pomocą ikony powiadomień:

 1. Kliknij ikonę centrum przekazywania Ikona Centrum przekazywania w obszarze powiadomień.

 2. Kliknij polecenie Otwórz Upload Center.

Aby otworzyć centrum Upload Center w systemie Windows 8 lub Windows 10:

 1. Na ekranie startowym wyszukaj Upload Center.

 2. Kliknij ikonę centrum Office Upload Center.

Aby otworzyć centrum Upload Center za pomocą menu Start systemu Windows:

 1. Kliknij kolejno przycisk Start, polecenie Wszystkie programy, a następnie polecenie Microsoft Office lub Microsoft Office Starter.

 2. Kliknij polecenie Narzędzia pakietu Microsoft Office.

 3. Kliknij polecenie Microsoft Office Upload Center.

Ikona centrum Upload Center w obszarze powiadomień

Ta ikona wyświetla również stan przekazywania plików za pomocą następujących ikon obszaru powiadomień:

Ikona Centrum przekazywania

Wskazuje na brak elementów oczekujących na przekazanie.

Ikona powiadomień informująca o oczekiwaniu na przekazanie do Centrum przekazywania

Wskazuje, że w centrum przekazywania znajdują się pliki oczekujące na przekazanie, ponieważ nie można skontaktować się z serwerem. Pliki zostaną automatycznie przekazane, gdy serwer będzie dostępny.

Ikona powiadomień informująca o wstrzymaniu Centrum przekazywania

Wskazuje, że w centrum przekazywania znajdują się pliki oczekujące na przekazanie, ponieważ przekazywanie zostało wstrzymane. Przekazywanie plików można kontynuować po otwarciu centrum Upload Center i wybraniu pozycji Wznów przekazywanie.

Ikona powiadomień Centrum przekazywania informująca o niepowodzeniu przekazywania

Wskazuje, że w centrum Upload Center znajdują się pliki, których przekazywanie zakończyło się niepowodzeniem. Błędy przekazywania można usunąć po otwarciu centrum Upload Center i wybraniu menu Rozwiąż dla każdego pliku, w którym wystąpił błąd.

Ikona może także poinformować o stanie przekazywania plików, wyświetlając

powiadomienia Powiadomienie podręczne Centrum przekazywania

ewentualnie Umieść wskaźnik myszy na ikonie centrum przekazywania.

Alert podręczny Centrum przekazywania

Początek strony

Przeglądanie plików w centrum Upload Center

W centrum przekazywania są wyświetlane oczekujące przekazaniedanych, ostatnio przekazane pliki i wszystkie buforowane pliki. Po otwarciu centrum Upload Center na ekranie domyślnym są wyświetlane wszystkie pliki oczekujące obecnie na przekazanie na serwer. Aby wyświetlić listę ostatnich 25 przekazanych plików lub plików obecnie znajdujących się w pamięci podręcznej, należy kliknąć strzałkę menu rozwijanego i wybrać ekran do wyświetlenia.

Centrum przekazywania pakietu Office z wyświetlonymi plikami oczekującymi na przekazanie

Praca z wszystkimi plikami w centrum Upload Center

 • Aby przekazać wszystkie pliki oczekujące na przekazanie w centrum Upload Center, kliknij pozycję Przekaż wszystko.

 • Aby wstrzymać wszystkie procesy przekazywania, kliknij pozycję Wstrzymaj przekazywanie. Aby wznowić wszystkie procesy przekazywania, kliknij pozycję Wznów przekazywanie.

 • Aby wprowadzić zmiany dotyczące powiadomień i sposobu zarządzania funkcją Office Document Cache, kliknij polecenie Ustawienia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawienia centrum Office Upload Center.

Aby pracować z określonym plikiem w centrum Upload Center, kliknij pozycję Akcje lub pozycję Rozwiąż sąsiadującą z plikiem, a następnie wybierz z menu odpowiednią czynność.

Menu Rozwiąż w Centrum przekazywania

Po wybraniu pliku, który będzie używany, można także wybrać dostępne dla niego akcje z menu Akcje na pasku narzędzi lub z menu kontekstowego każdego pliku. Dostępne opcje różnią się w zależności od stanu pliku:

 • Wybierz    Jeśli przekazywanie zakończyło się niepowodzeniem, ponieważ inny autor zmienił wersję pliku na serwerze i spowodował konflikt, ta akcja spowoduje otwarcie okna, w którym można przejrzeć wersje i wybrać tę do zachowania.

 • Otwórz   Otwiera plik, aby można go było wyświetlić lub edytować bezpośrednio w centrum Upload Center.

 • Otwórz w celu rozwiązania   Gdy przekazywanie nie powiodło się, możesz otworzyć aplikację do tworzenia, w której będą automatycznie wyświetlane więcej informacji na temat problemu i akcji, aby rozwiązać ten problem. Często jest to domyślna akcja podejmowana w celu rozwiązania problemów z przekazywaniem.

 • Otwórz witrynę sieci Web   Otwiera witrynę internetową, w której został zapisany plik.

 • Zapisz jako   Zapisuje kopię pliku na komputerze.

 • Zapisz kopię   Ta akcja pozwala rozwiązać problem z przekazywaniem przez zapisanie wprowadzonych zmian w innej lokalizacji.

 • Zaloguj się   Jeśli przekazywanie nie powiodło się, ponieważ użytkownik nie jest zalogowany na serwerze sieci Web, ta akcja pozwala na zalogowanie się w celu usunięcia błędu przekazywania.

 • Odrzuć   Usuwa plik z centrum Upload Center. Jeśli ten plik znajduje się na serwerze, nadal będzie dostępny do pobrania.

 • Przekaż   W ramach tej akcji jest podejmowana próba przekazania oczekujących zmian na serwer. 

Poniższe ikony przedstawiają poszczególne stany plików w centrum Upload Center:

Ikona braku zmian oczekujących na przekazanie w Centrum przekazywania

Wskazuje, że w pliku nie ma zmian oczekujących na przekazanie.

Ikona oczekujących zmian w Centrum przekazywania

Wskazuje, że plik zawiera zmiany oczekujące na przekazanie, ponieważ nie można skontaktować się z serwerem. Gdy serwer będzie dostępny, centrum Upload Center automatycznie przekaże te pliki.

Ikona wstrzymania przekazywania w Centrum przekazywania

Wskazuje, że plik zawiera zmiany oczekujące na przekazanie, ponieważ przekazywanie do serwera zostało wstrzymane. Aby przekazać te pliki, kliknij pozycję Wznów przekazywanie na pasku narzędzi.

Ikona przekazywania zakończonego niepowodzeniem w Centrum przekazywania

Wskazuje, że w plikach wprowadzono zmiany, których przekazywanie nie powiodło się. Problemy z tymi plikami można rozwiązać, klikając polecenie Otwórz w celu rozwiązania w menu Rozwiąż plików.

Początek strony

Opcje wyświetlania

Domyślnie wszystkie dostępne powiadomienia są włączone. Można określić, które powiadomienia i buforowane pliki mają być wyświetlane, zaznaczając lub czyszcząc pola wyboru poniższych opcji:

 • Pokaż powiadomienia o niepowodzeniu przekazywania

 • Pokaż powiadomienia o oczekiwaniu na przekazanie

 • Pokaż powiadomienia o wstrzymaniu przekazywania

 • Wyświetl ikonę w obszarze powiadomień

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Ustawienia funkcji Office Document Cache.

 • Możesz ustawić maksymalną liczbę dni na przechowywanie plików w pamięci podręcznej dokumentów pakietu Office,dopasowując dni do zachowywania plików w pamięci podręcznej dokumentów pakietu Officestosownie do potrzeb. Pliki starsze od maksymalnej liczby dni zostaną usunięte z pamięci podręcznej tylko w przypadku, gdy nie będzie zmian oczekujących na przekazanie.

 • Użytkownicy, którzy wolą pracować bezpośrednio na serwerze lub troszczą się o swoją prywatność, mogą wybrać opcję Usuń pliki z pamięci funkcji Office Document Cache po ich zamknięciu, aby zamykane dokumenty były automatycznie usuwane z pamięci podręcznej.

  Ważne: Jeśli zostanie wybrane ustawienie Usuń pliki z pamięci funkcji Office Document Cache po ich zamknięciu i plik zostanie zamknięty przed ukończeniem przekazywania, można poczekać, aż przekazywanie zostanie ukończone, zapisać plik w innej lokalizacji lub zamknąć plik bez zapisywania zmian. Nie ma możliwości pozostawienia dokumentów oczekujących na przekazanie później, gdy serwer stanie się dostępny.

 • Funkcję Office Document Cache można wyczyścić w każdej chwili, klikając pozycję Usuń pliki buforowane.

  Uwaga:  Wyczyszczenie funkcji Office Document Cache przez kliknięcie pozycji Usuń pliki buforowane lub włączenie opcji Usuń pliki z pamięci funkcji Office Document Cache po ich zamknięciu powoduje usunięcie zawartości dokumentów z pamięci podręcznej, ale lista plików, które zostały otwarte, jest zachowywana w pamięci podręcznej i przechowywana na komputerze.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×