Co się stało z funkcją pomocy dla języka angielskiego?

Ze względu na niskie zapotrzebowanie funkcja pomocy dla języka angielskiego i odpowiadająca jej usługa zostały wyłączone i nie są już dostępne.

Jakie są konsekwencje wyłączenia tej usługi?

Jeśli wcześniej używano tej usługi i próbowano jej użyć ponownie, w okienko zadań Poszukiwanie zostanie okienko zadań "Nie można przeszukać usługi, ponieważ nie masz połączenia z Internetem. Połącz się i spróbuj ponownie", nawet jeśli masz połączenie z Internetem.

Jeśli usługa pomocy dla języka angielskiego nie była wcześniej używana, nie będzie widoczna na liście usług dostępnych do dodania w obszarze Opcje poszukiwania w okienku zadań Poszukiwanie.

Usuwanie usługi w przypadku, gdy była ona wcześniej używana

Jeśli usługa pomocy dla języka angielskiego była wcześniej używana, wciąż będzie widoczna. Jednak jeśli spróbujesz jej użyć, w okienku zadań Poszukiwanie pojawi się komunikat o błędzie. Poniżej opisano, jak można usunąć tę usługę.

  1. Kliknij pozycję Recenzja > Poszukiwanie, aby otworzyć okienko zadań Poszukiwanie.

  2. W okienku zadań Poszukiwanie kliknij pozycję Opcje poszukiwania.

    tekst alternatywny

  3. Wyczyść pole Funkcja pomocy dla języka angielskiego i kliknij przycisk OK.

    tekst alternatywny

  4. Kliknij przycisk OK aby potwierdzić zamiar usunięcia usługi.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×