Identyfikator użytkownika jest przypisywany przez firmę, uczelnię lub szkołę. Może mieć następujące formy: aneta@contoso.onmicrosoft.com, aneta@contoso.edu lub aneta@contoso.com. Ten konto służbowe to adres e-mail i konto, za pomocą którego logujesz się w usłudze Microsoft 365 dla firm dla służb lub szkoły.

Ważne: Jeśli Twoja organizacja korzysta również z produktów Windows Azure lub CRM bądź Twoja domena została dodana do dowolnej z naszych usług online, używaj tego samego identyfikatora użytkownika i domeny do logowania, jak i do uzyskiwania dostępu do wszystkich swoich usług.

Twoje konto służbowe różni się od konta Microsoft. Konto Microsoft służy do korzystania z usług, takich jak Xbox Live, Outlook.com, Windows 8 i Windows Phone, do zastosowań osobistych. Zobacz ten klip wideo, co to jest konto Microsoft? Aby uzyskać więcej informacji.

Nie możesz użyć konta Microsoft, aby zalogować się do Microsoft 365 dla firm w pracy lub w szkole, chyba że ktoś z Twojej organizacji udostępnił Ci określony dokument za pośrednictwem swojego konta Microsoft. W takiej sytuacji możesz uzyskać dostęp do tego dokumentu, korzystając z konta Microsoft.

Gdy uzyskujesz konto służbowe po raz pierwszy, otrzymujesz także hasło tymczasowe umożliwiające zalogowanie się. Gdy się zalogujesz, zostanie wyświetlony monit o utworzenie własnego hasła. Użyj swojego identyfikatora użytkownika za każdym razem, gdy logujesz się do Microsoft 365 dla firm. Aby uzyskać więcej informacji na temat zmieniania hasła, w tym sposobu tworzenia silnego hasła, zobacz nie pamiętam nazwy użytkownika lub hasła do konta używanego z pakietem Office.

AdministratorzyMicrosoft 365 dla firm

Poniższe informacje dotyczą tylko administratorów Microsoft 365 dla firm.

Tworzenie nowych kont użytkowników

Nowy identyfikator użytkownika (z unikatową nazwą użytkownika) trzeba utworzyć dla każdego konta użytkownika dodanego do subskrypcji. Część nazwy użytkownika domeny to albo domena onmicrosoft.com , którą wybrano podczas tworzenia konta w usłudze Microsoft 365 dla firm lub innej domenie — na przykład domena niestandardowa Twojej organizacji — dodana do Microsoft 365 dla firm.

Jeśli na przykład podczas tworzenia konta wybierzesz nazwę domeny fourthcoffee.onmicrosoft.com i utworzysz konto użytkownika o nazwie jacek, identyfikatorem użytkownika będzie jacek@fourthcoffee.onmicrosoft.com.

Jeśli chcesz użyć domeny niestandardowej dla identyfikatorów użytkowników i adresów e-mail, zobacz Weryfikowanie domeny w usłudze Microsoft 365.

Konfigurowanie i używanie alternatywnych adresów e-mail

Gdy rejestrujesz się w celu uzyskania Microsoft 365 dla firm, musisz także podać alternatywny adres e-mail, który nie jest połączony z Microsoft 365 dla firm. Ten adres e-mail jest wykorzystywany do ważnych powiadomień, takich jak zresetowanie hasła administratora, aby móc uzyskać dostęp do konta e-mail, jeśli nie masz dostępu do Microsoft 365 dla firm. Po zakończeniu tworzenia konta możesz uzyskać wstępną wiadomość e-mail na alternatywny adres e-mail, zawierającą identyfikator użytkownika i adres URL strony, na której chcesz się zalogować w Microsoft 365 dla firm. Jeśli zapomnisz swój identyfikator użytkownika lub nie pamiętasz adresu URL Microsoft 365 dla firm, zapoznaj się z wprowadzanym adresem e-mail, aby uzyskać te informacje.

Uwaga: Alternatywny adres e-mail, który należy podać podczas procesu tworzenia konta, jest używany do obsługi ważnej komunikacji, na przykład związanej z resetowaniem haseł administratorów. Wszystkie wiadomości związane z produktem, które zostaną odebrane od Microsoft 365 dla firm, są również wysyłane na ten adres e-mail, chyba że zmienisz preferencje dotyczące kontaktu. Informacje kontaktowe możesz zaktualizować na stronie Ja. Aby uzyskać więcej informacji na temat zmieniania preferencji dotyczących kontaktów, zobacz Zmienianie preferencji dotyczących kontaktu.

Zobacz też

Gdzie można zalogować się do usługi Microsoft 365

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji

ZAPYTAJ SPOŁECZNOŚĆ >

Uzyskaj pomoc techniczną

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×