Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji CSC.LICZBY.ZESP w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca cosecans liczby zespolonej w formacie tekstowym x+yi lub x+yj.

Składnia

CSC.LICZBY.ZESP(liczba_zespolona)

  • Liczba_zespolona    Argument wymagany. Liczba zespolona, dla której ma zostać obliczony cosecans.

Spostrzeżenia

  • Do konwertowania współczynników rzeczywistych i urojonych na liczbę zespoloną należy używać funkcji LICZBA.ZESP.

  • Jeśli funkcja wsadowa jest wartością w formacie innym niż format tekstowy x+yi lub x+yj, funkcjaCSC.LICZB.ZET.#NUM! wartość błędu #ADR!.

  • Jeśli argument ile.zesp jest wartością logiczną, funkcjaCSC.ZESR zwraca #VALUE! wartość błędu #ADR!.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Formuła

Opis

Wynik

=CSC.LICZBY.ZESP("4+3i")

Zwraca wartość cosecansa liczby zespolonej 4+3i.

-0,0754898329158637+0,0648774713706355i

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×