Cyfrowe podpisywanie projektu makra

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym artykule opisano sposób, w jaki można cyfrowo podpisać projekt makra, wykorzystując certyfikat. Jeśli nie masz jeszcze certyfikatu cyfrowego, musisz go uzyskać. Aby przetestować projekty makra na własnym komputerze, możesz utworzyć certyfikat z podpisem własnym, korzystając z narzędzia Selfcert.exe.

Certyfikat cyfrowy można uzyskać od komercyjnego urzędu certyfikacji, od administratora zabezpieczeń wewnętrznych lub od informatyka.

Aby dowiedzieć się więcej o urzędach certyfikacji oferujących usługi związane z produktami firmy Microsoft, zobacz listę urzędów certyfikacji uwzględnionych w programie Microsoft Root Certificate Program.

Ponieważ certyfikat cyfrowy utworzony samodzielnie przez użytkownika nie jest wydany przez zaufany urząd certyfikacji, podpisane w ten sposób projekty makr są określane jako projekty z podpisem własnym. Pakiet Microsoft Office uznaje certyfikat z podpisem własnym za zaufany tylko na tych komputerach, na których taki certyfikat dodano do folderu Zaufane główne urzędy certyfikacji w magazynie Certyfikaty — bieżący użytkownik.

Aby dowiedzieć się, jak utworzyć certyfikat z podpisem własnym, zobacz następną sekcję.

 1. Przejdź do folderu C:\Program Files (x86) \Microsoft Office\root\Office16.

 2. Kliknij pozycję SelfCert.exe. Zostanie wyświetlone okno Tworzenie certyfikatu cyfrowego.

 3. W polu Nazwa certyfikatu wpisz opisową nazwę certyfikatu.

 4. Kliknij przycisk OK.

 5. Gdy zostanie wyświetlony komunikat o tym, że działanie programu SelfCert zakończyło się pomyślnie, kliknij przycisk OK.

 1. Przejdź do lokalizacji CC:\Program Files\Microsoft Office\<wersja pakietu Office>\.

 2. Kliknij pozycję SelfCert.exe. Zostanie wyświetlone okno Tworzenie certyfikatu cyfrowego.

 3. W polu Nazwa certyfikatu wpisz opisową nazwę certyfikatu.

 4. Kliknij przycisk OK.

 5. Gdy zostanie wyświetlony komunikat o tym, że działanie programu SelfCert zakończyło się pomyślnie, kliknij przycisk OK.

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, kliknij polecenie Microsoft Office, kliknij polecenie Narzędzia Microsoft Office, a następnie kliknij polecenie Certyfikat cyfrowy dla projektów VBA.
  Zostanie wyświetlone okno Tworzenie certyfikatu cyfrowego .

 2. W polu Nazwa certyfikatu wpisz opisową nazwę certyfikatu.

 3. Kliknij przycisk OK.

 4. Gdy zostanie wyświetlony komunikat o tym, że działanie programu SelfCert zakończyło się pomyślnie, kliknij przycisk OK.

Okno dialogowe Tworzenie podpisu cyfrowego

Aby wyświetlić certyfikat znajdujący się w magazynie certyfikatów osobistych, wykonaj następujące czynności:

 1. Uruchom program Internet Explorer.

 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe, a następnie kliknij kartę Zawartość.

 3. Kliknij przycisk Certyfikaty, a następnie kliknij kartę Osobisty.

 1. Otwórz plik zawierający projekt makra, który chcesz podpisać.

 2. Na karcie Deweloper w grupie Kod kliknij przycisk Visual Basic.

  Uwaga: Jeśli karta Deweloper nie jest dostępna: kliknij kartę plik . Kliknij pozycję Opcje. Kliknij pozycję Dostosowywanie Wstążki. Na liście Dostosuj Wstążkę kliknij pozycję deweloper, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. W oknie Visual Basic w menu Tools (Narzędzia) kliknij polecenie Digital Signature (Podpis cyfrowy).

 4. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Podpis cyfrowy.

 5. Wybierz certyfikat i kliknij przycisk OK.

  Uwaga: Jeśli nie zaznaczono certyfikatu cyfrowego lub chcesz użyć innego, kliknij przycisk Wybierz. Wybierz certyfikat i kliknij przycisk OK.

  Uwagi: 

  • Zalecane jest podpisywanie makr wyłącznie po przetestowaniu rozwiązania i przygotowaniu go do rozpowszechnienia, ponieważ każda zmiana kodu w podpisanym projekcie makra powoduje usunięcie podpisu cyfrowego tego makra. Jeśli jednak na komputerze istnieje prawidłowy certyfikat cyfrowy, który został poprzednio użyty do podpisania projektu, projekt makra jest automatycznie podpisywany ponownie podczas zapisywania.

  • Aby zapobiec przypadkowej zmianie projektu makra przez użytkowników, co unieważniłoby podpis, przed podpisaniem projektu makra należy go zablokować. Podpis cyfrowy oznacza, że właściciel podpisu gwarantuje, iż projekt nie był modyfikowany od czasu jego podpisania. Nie jest natomiast dowodem, że właściciel podpisu jest autorem projektu. Zablokowanie projektu makra nie pozbawia zatem innego użytkownika możliwości zamiany bieżącego podpisu cyfrowego na inny podpis. Administratorzy w firmach mogą podpisywać od nowa szablony i dodatki, aby kontrolować, co użytkownicy mogą uruchamiać na swoich komputerach.

  • W przypadku tworzenia dodatku, który dodaje kod do projektu makra, nowy kod powinien stwierdzać, czy projekt jest podpisany cyfrowo, i powiadamiać użytkownika o konsekwencjach modyfikowania podpisanego projektu, zanim pozwoli mu przejść dalej.

  • Podczas cyfrowego podpisywania makr ważne jest utworzenie sygnatury czasowej, aby inni użytkownicy mogli zweryfikować podpis nawet po wygaśnięciu lub odwołaniu jego certyfikatu. Podpisanie makra bez sygnatury czasowej powoduje, że podpis jest prawidłowy tylko przez okres ważności certyfikatu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×