W tym artykule opisano sposób, w jaki można cyfrowo podpisać projekt makra, wykorzystując certyfikat. Jeśli nie masz jeszcze certyfikatu cyfrowego, musisz go uzyskać.

Porada: Aby użyć lub przetestować projekty makr na własnym komputerze, możesz utworzyć własny certyfikat podpisywania własnego przy użyciu narzędzia Selfcert.exe.

Uzyskiwanie certyfikatu cyfrowego

Certyfikat cyfrowy można uzyskać od komercyjnego urzędu certyfikacji, od administratora zabezpieczeń wewnętrznych lub od informatyka.

Aby dowiedzieć się więcej o urzędach certyfikacji oferujących usługi dla produktów firmy Microsoft, zobacz listę członków programu certyfikatów głównych firmy Microsoft.

Ponieważ certyfikat cyfrowy utworzony samodzielnie przez użytkownika nie jest wydany przez zaufany urząd certyfikacji, podpisane w ten sposób projekty makr są określane jako projekty z podpisem własnym. Pakiet Microsoft Office uznaje certyfikat z podpisem własnym za zaufany tylko na tych komputerach, na których taki certyfikat dodano do folderu Zaufane główne urzędy certyfikacji w magazynie Certyfikaty — bieżący użytkownik. To ułatwia testowanie lub używanie na własnym komputerze lub bardzo małej liczbie komputerów, które zarządzasz, ale niezbyt dobrze nadaje się do rozpowszechniania projektów makr wśród innych osób.

Tworzenie certyfikatu z podpisem własnym

 1. Przejdź do folderu C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16.

  Porada: Jeśli nie możesz go znaleźć w tym folderze, wypróbuj C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16

 2. Kliknij pozycję SelfCert.exe. Zostanie wyświetlone okno Tworzenie certyfikatu cyfrowego.

 3. W polu Nazwa certyfikatu wpisz opisową nazwę certyfikatu.

 4. Kliknij przycisk OK.

 5. Gdy zostanie wyświetlony komunikat o tym, że działanie programu SelfCert zakończyło się pomyślnie, kliknij przycisk OK.

 1. Przejdź do lokalizacji CC:\Program Files\Microsoft Office\<wersja pakietu Office>\.

 2. Kliknij pozycję SelfCert.exe. Zostanie wyświetlone okno Tworzenie certyfikatu cyfrowego.

 3. W polu Nazwa certyfikatu wpisz opisową nazwę certyfikatu.

 4. Kliknij przycisk OK.

 5. Gdy zostanie wyświetlony komunikat o tym, że działanie programu SelfCert zakończyło się pomyślnie, kliknij przycisk OK.

Wyświetlanie certyfikatu w magazynie certyfikatów osobistych

 1. Uruchom program Internet Explorer.

 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe, a następnie kliknij kartę Zawartość.

 3. Kliknij przycisk Certyfikaty, a następnie kliknij kartę Osobisty.

Cyfrowe podpisywanie projektu makra w programie Excel, PowerPoint, Publisher, Visio, Outlook lub Word

 1. Otwórz plik zawierający projekt makra, który chcesz podpisać.

 2. Na karcie Deweloper w grupie Kod kliknij przycisk Visual Basic.

  Uwaga: Jeśli karta Deweloper nie jest dostępna: kliknij kartę Plik . Kliknij pozycję Opcje. Kliknij pozycję Dostosowywanie Wstążki. Na liście Dostosuj Wstążkę kliknij pozycję Deweloper, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. W oknie Visual Basic w menu Tools (Narzędzia) kliknij polecenie Digital Signature (Podpis cyfrowy).

 4. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Podpis cyfrowy.

 5. Wybierz certyfikat i kliknij przycisk OK.

  Uwaga: Jeśli certyfikat cyfrowy nie został jeszcze wybrany lub chcesz użyć innego certyfikatu, kliknij pozycję Wybierz. Wybierz certyfikat i kliknij przycisk OK.

Uwagi dodatkowe

 • Zaleca się podpisywanie makr dopiero po przetestowaniu rozwiązania i przygotowaniu go do rozpowszechniania: gdy kod w podpisanym projekcie makra zostanie w jakikolwiek sposób zmieniony, jego podpis cyfrowy zostanie usunięty. Jeśli jednak na komputerze istnieje prawidłowy certyfikat cyfrowy, który został poprzednio użyty do podpisania projektu, projekt makra jest automatycznie podpisywany ponownie podczas zapisywania.

 • Aby zapobiec przypadkowej zmianie projektu makra przez użytkowników, co unieważniłoby podpis, przed podpisaniem projektu makra należy go zablokować. Podpis cyfrowy oznacza, że właściciel podpisu gwarantuje, iż projekt nie był modyfikowany od czasu jego podpisania. Nie jest natomiast dowodem, że właściciel podpisu jest autorem projektu. Zablokowanie projektu makra nie pozbawia zatem innego użytkownika możliwości zamiany bieżącego podpisu cyfrowego na inny podpis. Administratorzy w firmach mogą podpisywać od nowa szablony i dodatki, aby kontrolować, co użytkownicy mogą uruchamiać na swoich komputerach.

 • W przypadku tworzenia dodatku, który dodaje kod do projektu makra, nowy kod powinien stwierdzać, czy projekt jest podpisany cyfrowo, i powiadamiać użytkownika o konsekwencjach modyfikowania podpisanego projektu, zanim pozwoli mu przejść dalej.

 • Podczas cyfrowego podpisywania makr ważne jest utworzenie sygnatury czasowej, aby inni użytkownicy mogli zweryfikować podpis nawet po wygaśnięciu lub odwołaniu jego certyfikatu. Podpisanie makra bez sygnatury czasowej powoduje, że podpis jest prawidłowy tylko przez okres ważności certyfikatu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×