Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji CZĘŚĆ.ROKU w programie Microsoft Excel.

Opis

CZĘŚĆ.ROKU oblicza część roku przedstawioną jako liczba całych dni między dwoma datami (reprezentowanymi przez argumenty data_początkowa i data_końcowa). Na przykład funkcji CZĘŚĆ.ROKU możesz użyć do identyfikacji proporcji zysków całorocznych lub obligacji do przypisania wybranym terminom.

Składnia

CZĘŚĆ.ROKU(data_początkowa;data_końcowa;[podstawa])

W składni funkcji CZĘŚĆ.ROKU występują następujące argumenty:

  • Data_początkowa    Argument wymagany. Data reprezentująca datę początkową.

  • Data_końcowa    Argument wymagany. Data reprezentująca datę końcową.

  • Podstawa Argument opcjonalny. Typ podstawy wyliczania dni, który zostanie użyty.

Podstawa

Podstawa wyliczania dni

0 lub pominięty

Amerykańska (NASD) 30/360

1

Rzeczywiste/rzeczywiste

2

Rzeczywiste/360

3

Rzeczywiste/365

4

Europejska 30/360

Ważne: 

  • Daty powinny być wprowadzane przy użyciu funkcji DATA albo stanowić wyniki innych formuł lub funkcji. Na przykład w przypadku daty 23 maja 2018 należy użyć funkcji DATA(2018;5;23). Jeśli daty są wprowadzane jako tekst, mogą wystąpić problemy.

  • Funkcja CZĘŚĆ.ROKU może zwrócić nieprawidłowy wynik w przypadku używania podstawy amerykańskiej (NASD) 30/360 i gdy data_początkowa to ostatni dzień lutego.

Spostrzeżenia

  • Program Excel przechowuje daty jako kolejne liczby porządkowe, aby można było używać ich w obliczeniach. Domyślnie dacie 1 stycznia 1900 r. odpowiada liczba kolejna 1, a dacie 1 stycznia 2018 r. odpowiada liczba kolejna 43101, ponieważ przypada 43 101 dni po 1 stycznia 1900 r.

  • Wszystkie argumenty są obcinane do liczb całkowitych.

  • Jeśli data_początkowa lub data_końcowa jest prawidłową datą, funkcja CZĘŚĆ.ROKU zwraca wartość błędu #LICZBA!.

  • Jeśli podstawa < 0 lub jeśli podstawa > 4, funkcja CZĘŚĆ.ROKU zwraca wartość błędu #LICZBA!.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Opis

2012-01-01

Data początkowa

2012-07-30

Data końcowa

Formuła

Opis

Wynik

=CZĘŚĆ.ROKU(A2;A3)

Część roku między datami 2012-01-01 i 2012-07-30 z pominięciem argumentu podstawy.

0,58055556

=CZĘŚĆ.ROKU(A2;A3;1)

Część roku między tymi samymi datami z zastosowaniem argumentu podstawy Rzeczywista/rzeczywista. Rok 2012 ma podstawę 366-dniową, ponieważ jest rokiem przestępnym.

0,57650273

=CZĘŚĆ.ROKU(A2;A3;3)

Część roku między tymi samymi datami z zastosowaniem argumentu podstawy Rzeczywista/365. Używana jest podstawa 365-dniowa.

0,57808219

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×