Często zadawane pytania dotyczące audio i wideo

Ten artykuł zawiera często zadawane pytania dotyczące obsługi audio i wideo w programie Lync.

Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, wyślij nam opinię.

W tym artykule

Jak ustalić, czy urządzenia są poprawnie skonfigurowane?

Urządzenia audio i wideo są automatycznie wykrywane w programie Lync. Jednak zdecydowanie zalecamy sprawdzenie ich konfiguracji przed nawiązaniem połączenia lub dołączeniem do spotkania.

Aby uzyskać instrukcje, zobacz Konfigurowanie i testowanie dźwięku programu Lync oraz rozwiązywanie dotyczących go problemów.

Początek strony

Czy mogę nawiązać połączenie przy użyciu programu Lync?

Tak, istnieją dwa sposoby nawiązywania połączeń z innymi osobami przy użyciu programu Lync:

 • Nawiązywanie połączenia programu Lync

 • Nawiązywanie połączenia z numerem przy użyciu konsoli wybierania numerów.

P ołączenie programu Lync jest połączeniem nawiązywanym między Twoim komputerem a komputerem innej osoby, która także używa programu Lync (korzystając z urządzenia audio komputera).

 • Nawiązanie połączenia programu Lync z kontaktem powoduje dzwonienie do wszystkich urządzeń tej osoby, na których włączono obsługę programu Lync, takich jak komputer stacjonarny i komputer przenośny.

 • Jeśli w Twojej firmie jest to obsługiwane, możesz też nawiązywać połączenia programu Lync z kontaktami federacyjnymi. Relacja federacyjna z innymi firmami to wirtualny sojusz umożliwiający dodawanie użytkowników z innych firm do list kontaktów, wysyłanie im wiadomości błyskawicznych, nawiązywanie z nimi połączeń audio i wideo oraz połączeń konferencyjnych, a także wymianę informacji o obecności z tymi użytkownikami.

Przy użyciu programu Lync możesz również połączyć się ze zwykłą linią telefoniczną, na przykład z tradycyjnym telefonem stacjonarnym. Zainicjuj połączenie, wybierając odpowiedni numer za pomocą konsoli wybierania numerów (szczegóły znajdziesz w następnej sekcji) lub zatrzymując wskaźnik na obrazie kontaktu i wybierając numer z menu na ikonie telefonu.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Nawiązywanie i odbieranie połączenia wideo w programie Lync.

Początek strony

Gdzie jest konsola wybierania numerów telefonów programu Lync i jak z niej korzystać?

Kiedy używać konsoli wybierania numerów programu:

 • Chcesz wybrać numer telefonu osoby, której nie ma na liście kontaktów.

 • Chcesz wprowadzić kod PIN lub wybrać opcję, odpowiadając zautomatyzowanemu systemowi głosowemu lub podczas połączenia konferencyjnego.

Konsola wybierania numerów programu Lync jest dostępna w dwóch miejscach:

 • W oknie głównym programu Lync na karcie Telefon.

  Karta konsoli wybierania numerów

 • W oknie konwersacji, które jest otwierane po rozpoczęciu połączenia. Zatrzymaj wskaźnik myszy na ikonie telefonu/mikrofonu, aby wyświetlić konsolę wybierania numerów.

  Konsola wybierania numerów

Początek strony

Czy mogę nawiązać z kimś połączenie telefoniczne, nie dodając tej osoby do listy kontaktów?

Tak. Możesz wpisać numer telefonu w polu wyszukiwania w widoku Kontakty lub na karcie Telefon i w wynikach wyszukiwania kliknąć dwukrotnie numer, pod który chcesz zadzwonić.

Możesz również wybrać numer przy użyciu konsoli wybierania numerów na karcie Telefon, a następnie kliknąć przycisk Połącz.

Możesz też zadzwonić do kogoś, wyszukując tę osobę. Wpisz nazwisko osoby w polu wyszukiwania, na liście wyników zatrzymaj wskaźnik na obrazie właściwej osoby, kliknij menu rozwijane obok przycisku telefonu i wybierz odpowiednią opcję połączenia.

Początek strony

Jak mogę dodać numery do swojej wizytówki?

W zależności od uprawnienia wybranego podczas dodawania numerów telefonów są one wyświetlane na wizytówce i widoczne dla kontaktów programu Lync.

 1. W oknie głównym programu Lync kliknij przycisk Opcje, a następnie kliknij pozycję Telefony.

 2. W obszarze Moje numery telefonów kliknij pole i wpisz swój numer telefonu. Używaj tylko cyfr 0123456789 i nie wprowadzaj nawiasów ani łączników. Dodając numery międzynarodowe, wprowadź znak „+”, a następnie wprowadź kod kraju oraz numer lokalny.

 3. Zaznacz pola wyboru obok numerów, które chcesz wyświetlać na swojej wizytówce.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Opcje telefonów.

Początek strony

Jakich numerów telefonów można używać do nawiązywania połączeń z kontaktami?

Przestrzegaj następujących wytycznych dotyczących prawidłowych numerów telefonów:

 • Używaj tylko cyfr. Łączniki, nawiasy i spacje nie są wymagane. Jeśli numer telefonu nie jest akceptowany w programie Lync, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej.

 • Aby nawiązać połączenie lokalne, wybierz numer telefonu. Być może trzeba będzie najpierw wprowadzić cyfrę, na przykład 9, aby można było nawiązać połączenie z numerem spoza firmy.

 • Aby nawiązać połączenie zamiejscowe, wprowadź znak „+”, a następnie wprowadź numer kraju, na przykład 1 dla Stanów Zjednoczonych, oraz numer kierunkowy i numer lokalny.

 • W polu wyszukiwania możesz również wprowadzać numery 1-800 oraz numery zawierające litery. Litery zostaną przekonwertowane na cyfry, aby można było nawiązać połączenie.

Początek strony

Dlaczego występują problemy z dźwiękiem?

W przypadku wystąpienia problemu zostanie wyświetlone powiadomienie w oknie konwersacji lub w oknie głównym programu Lync. Możesz kliknąć to powiadomienie, aby uzyskać więcej informacji lub sugerowane rozwiązania.

Na przykład:

Zrzut ekranu: błąd audio i opcje do sprawdzenia

Jeśli nie słyszysz dźwięku, upewnij się, że:

 • głośniki są włączone w programie Lync i w komputerze, a ich poziom głośności jest wysoki;

 • słuchawka telefonu znajduje się na widełkach (jeśli dźwięk jest obsługiwany przez telefon);

 • urządzenie, którego używasz, jest wybrane na karcie Urządzenia (zatrzymaj wskaźnik myszy na ikonie telefonu/mikrofonu i kliknij kartę Urządzenia).

Początek strony

Co można zrobić, aby poprawić jakość dźwięku urządzenia?

 • Używaj wysokiej jakości urządzeń audio, wymień wszystkie wadliwe lub uszkodzone urządzenia i uruchom konfigurację, aby upewnić się, że urządzenia działają prawidłowo. Zalecamy używanie urządzeń z listy Telefony i urządzenia dla programu Microsoft Lync.

 • Ważne jest, aby mikrofon eliminujący hałas był umieszczony blisko ust (około 2,5 cm), co umożliwi odfiltrowanie hałasu.

 • Większość zestawów słuchawkowych jest wyposażonych w przycisk umożliwiający dostosowanie głośności w zależności od urządzenia audio, do którego podłączono dany zestaw słuchawkowy. Jeśli u Ciebie lub u kogoś innego słychać brzęczenie, wykonaj połączenie testowe, a następnie dostosowuj ustawienia zestawu słuchawkowego do momentu zaniknięcia brzęczenia.

 • Jeśli podczas korzystania z trybu głośnomówiącego w telefonie rozmówcy narzekają na hałas w tle, upewnij się, że telefon został umieszczony na płaskiej powierzchni i że znajdujesz się blisko telefonu.

 • Jeśli używasz dwóch oddzielnych urządzeń audio (na przykład głośników komputera oraz kamery), spróbuj umieścić je w odpowiedniej odległości od siebie, aby zminimalizować echo.

 • Nie zalecamy nawiązywania połączeń przez połączenie bezprzewodowe, wirtualną sieć prywatną (VPN) ani usługę dostępu zdalnego.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×