Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Często zadawane pytania dotyczące funkcji Copilot w programie Outlook

Ostatnia aktualizacja: 29 kwietnia 2024 r.

Ważne:  Tylko Copilot w Program Outlook obsługuje obecnie konta służbowe i konta Microsoft korzystające z adresów e-mail outlook.com, hotmail.com, live.com i msn.com. Każde konto Microsoft korzystające z konta od zewnętrznego dostawcy poczty e-mail, takiego jak Gmail, Yahoo lub iCloud, może nadal korzystać z programu Outlook, ale nie będzie miało dostępu do funkcji Copilot w Program Outlook.

Funkcja Copilot łączy możliwości dużych modeli językowych (LLM) z danymi programu Outlook, aby ułatwić utrzymanie produktywności w miejscu pracy. 

Podsumowanie: szybko wyodrębnia kluczowe punkty z wątków wiadomości e-mail.

Wersja robocza z funkcją Copilot: generuje pełnej długości wersje robocze wiadomości e-mail z poleceń na podstawie kontekstu wątku i informacji organizacyjnych. Po prostu wpisz /, wybierz pozycję Wersja robocza z funkcją Copilot i wprowadź swoje polecenie w oknie dialogowym.

Doradztwo z funkcją Copilot: udostępnia opinie na temat wersji roboczych wiadomości e-mail, sugerując ulepszenia tonacji, sentymentu i przejrzystości. 

Czat z funkcją Copilot: prowadzenie konwersacji dotyczących informacji specyficznych dla Twojej organizacji i informacji dostępnych w Internecie. Okno funkcji Copilot zostanie otwarte obok istniejącego okna programu Outlook, aby umożliwić interakcję i rozmowę z funkcją Copilot przy jednoczesnym kontynuowaniu korzystania z programu Outlook. Ta opcja jest dostępna tylko dla firm z subskrypcją Copilot dla Microsoft 365.

Te funkcje nie są obsługiwane w przypadku podpisanych ani zaszyfrowanych wiadomości e-mail, wiadomości e-mail z usługą IRM i niektórych wiadomości e-mail z etykietami MIP. Aby uzyskać kompleksowy przewodnik dotyczący korzystania z funkcji Copilot w programie Outlook, zobacz artykuł Copilot w programie Outlook — Zapraszamy

Podsumowanie z funkcją Copilot jest dostępne za pośrednictwem przycisku Podsumowanie w górnej części każdego wątku wiadomości.

Wersja robocza z funkcją Copilot i Doradztwo z funkcją Copilot są dostępne na przycisku Copilot na wstążce podczas tworzenia wersji roboczej wiadomości.

Czat z funkcją Copilot jest dostępny po wybraniu ikony Copilot w nagłówku nawigacji. Ta opcja jest dostępna tylko dla firm z subskrypcją Copilot dla Microsoft 365. Zaloguj się za pomocą konta Microsoft lub odwiedź stronę Gdzie mogę uzyskać funkcję Microsoft Copilot?, aby dowiedzieć się więcej.

Scenariusze funkcji Copilot w programie Outlook są dostępne tylko w podstawowej skrzynce pocztowej użytkownika. Nie są one dostępne w archiwalnej skrzynce pocztowej użytkownika, skrzynkach pocztowych grup ani udostępnionych i delegowanych skrzynkach pocztowych, do których ma on dostęp. Scenariusze funkcji Copilot nie są obsługiwane w skrzynkach pocztowych, które nie są hostowane w usłudze Exchange Online. 

Scenariusze funkcji Copilot w programie Outlook nie mogą uzyskiwać dostępu do zaszyfrowanych wiadomości e-mail. Wkrótce będzie dostępna obsługa wiadomości e-mail szyfrowania wiadomości platformy Microsoft 365, dla których właściwość ExtractAllowed ma wartość true. Inne metody szyfrowania, takie jak S/MIME lub Szyfrowanie podwójnym kluczem nie będą obsługiwane przez scenariusze funkcji Copilot.

Czat z funkcją Copilot w programie Outlook jest dostępny tylko wtedy, gdy używasz konta służbowego i korzystasz z nowego programu Outlook dla systemu Windows lub aplikacji Outlook w sieci Web. Obecnie środowisko czatu z funkcją Copilot nie ma kontekstu dla niczego, co można wybrać w okienku odczytu programu Outlook, ani nie może wyszukiwać ani wyodrębniać informacji z określonych folderów programu Outlook.

W przypadku usługi Wersja robocza z funkcją Copilot możesz wybrać ustawienia tonu i długości używane przez funkcję Copilot do generowania zawartości. Dowiedz się więcej o tym, jak utworzyć wersję roboczą wiadomości e-mail za pomocą funkcji Copilot w programie Outlook

Uprawnieni użytkownicy funkcji Microsoft Copilot for Sales mogą udostępniać istotne informacje z narzędzi CRM lub ERP podczas podsumowywania i tworzenia wersji roboczych wiadomości e-mail. W aplikacji Outlook Web i w nowym programie Outlook dla systemu Windows zostanie wyświetlona lista rozwijana w środowiskach usług Wersja robocza z funkcją Copilot i Podsumowanie z funkcją Copilot, aby umożliwić skoncentrowanie się na sprzedaży. Koncentracja na sprzedaży będzie domyślną opcją dla wiadomości e-mail z adresatami zewnętrznymi. 

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Znajdź rozwiązania typowych problemów lub uzyskaj pomoc od agenta pomocy technicznej.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×