Typ danych    Czas trwania

Typ wpisu    Obliczono lub wprowadzono

Opis Pole Czas trwania zawiera łączną ilość aktywnego czasu pracy nad zadaniem. Zazwyczaj jest to ilość czasu pracy od początku do końca zadania.

Sposób obliczania    W programie Project czas trwania zadania jest obliczany przez zliczanie aktywnego czasu pracy między zaplanowanym rozpoczęciem i zakończeniem zadania. Zazwyczaj jest to czas od początku do końca zadania bez zliczania czasu między podzielonymi zadaniami czy czasem braku czasu pracy.

Zalecane zastosowania    Podczas tworzenia zadań wprowadź czas trwania zadań. Pole Czas trwania jest jednym z głównych elementów obliczeń planowania w programie Project. Jest to zakres czasu widoczny na słupkach wykresu Gantta.

Przykład    Michał pracuje nad zadaniem "Pisanie propozycji" w środę, czwartek i piątek. Ewa jest zaplanowana do pracy nad zadaniem "Pisanie propozycji" w środę i czwartek. W poniedziałek i wtorek Sean ma pracować nad zadaniem "Pisanie propozycji". Zakres roboczy zadania "Pisanie propozycji" i jego czas trwania wynosi pięć dni (środa, czwartek, piątek, poniedziałek i wtorek).

Spostrzeżenia    W zadanie zaplanowane automatycznie, wartość domyślna dla nowych zadań jest szacowana jako 1 dzień (1d?). Znak zapytania oznacza, że czas trwania jest szacowany. Dodaj znak zapytania do dowolnego oszacowania czasu trwania. Usunięcie znaku zapytania w celu wskazania zatwierdzonego czasu trwania. Możesz filtrować lub sortować według szacowanych czasów trwania.

Uwaga: W przypadku programu Project 2007 i wcześniejszych wersji wszystkie zadania są planowane automatycznie.

W oknie dialogowym Opcje projektu można zmienić wartość domyślną jednodniową oraz wyrazić czas trwania nowych zadań w jednostkach innych niż dni.

W przypadku zadań planowanych automatycznie w programie Project czas trwania wprowadzany w programie Project jest używany do obliczania dat rozpoczęcia i zakończenia, a także współzależności zadań, ograniczeń, kalendarzy i innych czynników w zakresie planowania.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×