Domyślnie wiadomości e-mail są oznaczane jako przeczytane. Możesz użyć polecenia głosowego „Mark as unread” (Oznacz jako nieprzeczytane) lub użyć niestandardowej opcji szybkiego przesunięcia, aby oznaczyć pojedynczą wiadomość jako nieprzeczytaną.  

Aby dostosować, w jaki sposób wiadomości mają być oznaczane:

  1. Otwórz pozycję Ustawienia w aplikacji Outlook dla urządzeń przenośnych.

  2. Wybierz pozycję Odtwórz moje wiadomości e-mail.

  3. W obszarze Oznacz wiadomości e-mail jako wybierz pozycję Nieprzeczytane lub Przeczytane.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×