We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.
Czytanie plików i folderów offline w aplikacji OneDrive na urządzeniach przenośnych z systemem Windows

Oznaczaj pliki lub foldery jako „offline”, aby móc je odczytać w dowolnej chwili, nawet gdy nie masz połączenia z Internetem. Zmiany edycji wprowadzone w plikach w trybie online zostaną zsynchronizowane, Windows urządzenie przenośne nawiąże połączenie z siecią Web, masz więc dostęp do najnowszej wersji pliku.

Uwagi: 

  • Pliki lub foldery oznaczone jako offline są tylko do odczytu — możesz je edytować tylko w trybie online. W przypadku edytowania pliku w trybie offline zostanie on zapisany jako nowy plik, a oryginalny plik w usłudze OneDrive nie ulegnie zmianie.

  • Tryb offline jest dostępny dla użytkowników Premium OneDrive w ramach Microsoft 365 subskrypcji usługi.

  1. W aplikacji OneDrive zaznacz plik lub folder, który ma być dostępny do odczytu w trybie offline, a następnie naciśnij pozycję Pozostaw w trybie offline Zrzut ekranu przedstawiający ikonę Pozostaw w trybie offline w aplikacji OneDrive dla systemu Windows 10.

  2. Pliki lub foldery oznaczone do odczytu w trybie offline zawierają ikonę Pozostaw w trybie offline w widoku listy. Naciśnij plik na liście w dowolnej chwili, aby otworzyć go do odczytu.

Porada: Po oznaczeniu pliku lub folderu jako offline jest on również wyświetlany na liście w widoku Pliki offline w usłudze OneDrive. Naciśnij pozycję Menu Menu usługi OneDrive > Offline, aby błyskawicznie znaleźć Twoje wszystkie pliki i foldery offline.

Aby zatrzymać pozostawianie pliku lub folderu w trybie offline, zaznacz plik lub folder offline, a następnie naciśnij pozycję Tylko w trybie online Zrzut ekranu przedstawiający ikonę Tylko w trybie online w aplikacji OneDrive dla systemu Windows 10.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×