Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji DANE.CZASU.RZECZ w programie Microsoft Excel.

Opis

Pobiera dane czasu rzeczywistego z programu obsługującego automatyzację COM.

Składnia

DANE.CZASU.RZECZ(ProgID;serwer;temat1;[temat2];...)

W składni funkcji DANE.CZASU.RZECZ występują następujące argumenty:

  • ProgID    Argument wymagany. Nazwa identyfikatora ProgID zarejestrowanego dodatek automatyzacji COM zainstalowanego na komputerze lokalnym. Nazwa musi być ujęta w cudzysłów.

  • Serwer    Argument wymagany. Nazwa serwera, na którym dodatek ma zostać uruchomiony. Jeśli nie ma serwera, a program jest uruchamiany lokalnie, należy pozostawić ten argument pusty. W przeciwnym razie należy ująć nazwę serwera w cudzysłów (""). Gdy funkcja DANE.CZASU.RZECZ jest używana w języku Visual Basic for Applications (VBA), dla serwera jest wymagany podwójny cudzysłów lub właściwość VBA NullString, nawet jeśli serwer jest uruchamiany lokalnie.

  • Temat1; temat2...    Argument temat1 jest wymagany, a kolejne argumenty są opcjonalne. Od 1 do 253 parametrów, które wspólnie reprezentują unikatowy zestaw danych czasu rzeczywistego.

Spostrzeżenia

  • Na komputerze lokalnym należy utworzyć i zarejestrować dodatek automatyzacji COM funkcji DANE.CZASU.RZECZ. Jeśli nie zainstalowano serwera danych czasu rzeczywistego, to przy próbie użycia funkcji DANE.CZASU.RZECZ w komórce zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

  • Jeśli zaprogramowano serwer na ciągłe aktualizowanie wyników, to formuły DANE.CZASU.RZECZ w programie Microsoft Excel w trybie obliczenia automatycznego — w przeciwieństwie do innych funkcji — będą się zmieniały.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Formuła

Opis (wynik)

Wynik

=DANE.CZASU.RZECZ("mójdodatekcom.progid";;"Nazwa_serwera","Cena")

Dane czasu rzeczywistego pobrane z programu obsługującego automatyzację COM.

#NAZWA?

Uwaga

Na komputerze lokalnym należy utworzyć i zarejestrować dodatek automatyzacji COM funkcji DANE.CZASU.RZECZ. Jeśli nie zainstalowano serwera danych czasu rzeczywistego, funkcja DANE.CZASU zwraca #NAME? w komórce podczas próby użycia funkcji DANYCH.CZASU.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×