Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji DATA.WARTOŚĆ w programie Microsoft Excel.

Opis

Funkcja DATA.WARTOŚĆ konwertuje datę zapisaną jako tekst na liczbę kolejną rozpoznawaną przez program Excel jako data. Na przykład formuła =DATA.WARTOŚĆ("1 sty 2008") zwraca wartość 39448, czyli liczbę kolejną oznaczającą datę 1 stycznia 2008 r. Jednak wyniki funkcji DATA.WARTOŚĆ w konkretnym systemie mogą być inne niż w tym przykładzie ze względu na ustawienie daty używane w systemie komputera.

Funkcja DATA.WARTOŚĆ jest przydatna w sytuacjach, gdy arkusz zawiera daty w formacie tekstowym, które mają być filtrowane, sortowane, formatowane jako daty lub używane w obliczeniach dat.

Aby wyświetlić liczbę kolejną daty jako datę, należy zastosować do komórki format daty. Aby uzyskać więcej informacji na temat wyświetlania liczb jako dat, sprawdź łącza w sekcji Zobacz też.

Składnia

DATA.WARTOŚĆ(data_tekst)

W składni funkcji DATA.WARTOŚĆ występują następujące argumenty:

  • Data_tekst    Argument wymagany. Tekst reprezentujący datę w formacie daty programu Excel lub odwołanie do komórki zawierającej tekst określający datę w formacie daty programu Excel. Na przykład "2008-01-30" i "30 sty 2008" są ciągami tekstowymi w cudzysłowach reprezentującymi daty.

    W domyślnym systemie daty w programie Microsoft Excel dla systemu Windows argument date_text musi odzwierciedlać datę między 1 stycznia 1900 a 31 grudnia 9999. Funkcja DATA.WARTOŚĆ zwraca #VALUE! jeśli wartość argumentu date_text jest spoza tego zakresu.

    Jeśli w argumencie data_tekst pominięto rok, funkcja DATA.WARTOŚĆ przyjmuje bieżący rok z wbudowanego zegara komputera. Informacje dotyczące godziny w argumencie data_tekst są ignorowane.

Spostrzeżenia

  • Program Excel przechowuje daty jako uporządkowane liczby kolejne, których można używać w obliczeniach. Domyślnie 1 stycznia 1900 roku to liczba kolejna 1, a 1 stycznia 2008 roku to liczba kolejna 39 448, ponieważ przypada 39 447 dni po 1 stycznia 1900 roku.

  • Większość funkcji konwertuje automatycznie wartości daty na liczby kolejne.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

11

3

2011

Formuła

Opis

Wynik

=DATA.WARTOŚĆ("22.08.11")

Liczba kolejna daty wprowadzonej jako tekst.

40777

=DATA.WARTOŚĆ("22.05.11")

Liczba kolejna daty wprowadzonej jako tekst.

40685

=DATA.WARTOŚĆ("23.02.11")

Liczba kolejna daty wprowadzonej jako tekst.

40597

=DATA.WARTOŚĆ("5-LIP")

Liczba kolejna daty wprowadzonej jako tekst przy użyciu systemu daty 1900 i przy założeniu, że wbudowany zegar komputera zwraca rok 2011 jako rok bieżący.

39634

=DATA.WARTOŚĆ(A2 &"/"&A3 &"/"&A4)

Liczba kolejna daty utworzonej przez połączenie wartości w komórkach A2, A3 i A4.

40850

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×