Zwraca liczbę kolejną daty określonej przy użyciu parametru data_tekst. Za pomocą funkcji DATA.WARTOŚĆ można konwertować datę określoną tekstem na liczbę kolejną.

Składnia

DATA.WARTOŚĆ(data_tekst)

Data_tekst    jest tekstem określającym datę w formacie daty. Na przykład „2008-01-30” lub „30 stycznia 2008” są ciągami tekstowymi w cudzysłowach określającymi daty. Jeżeli w parametrze data_tekst zostanie pominięty rok, funkcja DATA.WARTOŚĆ używa bieżącego roku z wbudowanego zegara serwera. Informacje dotyczące godziny w parametrze data_tekst są ignorowane.

Spostrzeżenia

  • Daty są przechowywane jako liczby kolejne, co pozwala używać ich w obliczeniach. Domyślnie dacie 31 grudnia 1899 r. odpowiada liczba kolejna 1, a dacie 1 stycznia 2008 r. odpowiada liczba kolejna 39 448, ponieważ przypada 39 448 dni po 1 stycznia 1900 r.

  • Większość funkcji automatycznie konwertuje wartości daty na liczby kolejne.

Przykłady

Formuła

Opis (wynik)

=DATA.WARTOŚĆ("2008-08-22")

Liczba kolejna daty w formacie tekstowym (39 682)

=DATA.WARTOŚĆ("22-sie-2008")

Liczba kolejna daty w formacie tekstowym (39 682)

=DATA.WARTOŚĆ("2008/02/23")

Liczba kolejna daty w formacie tekstowym (39 501)

=DATA.WARTOŚĆ("5-LIP")

Liczba kolejna daty w formacie tekstowym przy założeniu, że w wewnętrznym zegarze komputera jest ustawiony rok 2000 (37 807)

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×