Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji DB w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca amortyzację środka trwałego w podanym okresie, obliczoną z wykorzystaniem metody równomiernie malejącego salda.

Składnia

DB(koszt;odzysk;czas_życia;okres;[miesiąc])

W składni funkcji DB występują następujące argumenty:

 • Koszt    Argument wymagany. Początkowy koszt środka trwałego.

 • Odzysk    Argument wymagany. Wartość środka trwałego po zakończonej amortyzacji (zwana również wartością odzyskaną środka trwałego).

 • Czas_życia    Argument wymagany. Liczba okresów, w czasie których środek trwały jest amortyzowany (zwana również okresem użytkowania środka trwałego).

 • Okres    Argument wymagany. Okres, dla którego zostanie obliczona amortyzacja. Argument „okres” musi być wyrażony w tych samych jednostkach, co okres użytkowania środka trwałego.

 • Miesiąc    Argument opcjonalny. Liczba miesięcy w pierwszym roku. Jeśli argument „miesiąc” zostanie pominięty, przyjmuje się, że liczba miesięcy jest równa 12.

Spostrzeżenia

 • Metoda równomiernie malejącego salda polega na obliczaniu amortyzacji przy stałej stawce. Funkcja DB używa następujących formuł do obliczenia amortyzacji w danym okresie:

  (koszt – całkowita amortyzacja z poprzednich okresów) * stawka

  gdzie:

  stawka = 1 – ((odzysk/koszt)^(1/czas_życia)), zaokrąglona do trzech miejsc dziesiętnych.

 • Amortyzację dla pierwszego i ostatniego okresu oblicza się inaczej. Dla pierwszego okresu funkcja DB używa następującej formuły:

  koszt * stawka * miesiąc / 12

 • Dla ostatniego okresu funkcja DB używa następującej formuły:

  ((koszt – całkowita amortyzacja z poprzednich okresów) * stawka * (12 – miesiąc)) / 12

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Opis

1 000 000 zł

Koszt początkowy

100 000

Wartość odzyskana

6

Czas użytkowania w latach

Formuła

Opis

Wynik

=DB(A2;A3;A4;1;7)

Amortyzacja w pierwszym roku z uwzględnieniem w obliczeniach tylko 7 miesięcy

186 083,33 zł

=DB(A2;A3;A4;2;7)

Amortyzacja w drugim roku

259 639,42 zł

=DB(A2;A3;A4;3;7)

Amortyzacja w trzecim roku

176 814,44 zł

=DB(A2;A3;A4;4;7)

Amortyzacja w czwartym roku

120 410,64 zł

=DB(A2;A3;A4;5;7)

Amortyzacja w piątym roku

81 999,64 zł

=DB(A2;A3;A4;6;7)

Amortyzacja w szóstym roku

55 841,76 zł

=DB(A2;A3;A4;7;7)

Amortyzacja w siódmym roku z uwzględnieniem w obliczeniach tylko 5 miesięcy

15 845,10 zł

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×