Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji DB w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca amortyzację środka trwałego w podanym okresie, obliczoną z wykorzystaniem metody równomiernie malejącego salda.

Składnia

DB(koszt;odzysk;czas_życia;okres;[miesiąc])

W składni funkcji DB występują następujące argumenty:

 • Koszt    Argument wymagany. Początkowy koszt środka trwałego.

 • Odzysk    Argument wymagany. Wartość środka trwałego po zakończonej amortyzacji (zwana również wartością odzyskaną środka trwałego).

 • Czas_życia    Argument wymagany. Liczba okresów, w czasie których środek trwały jest amortyzowany (zwana również okresem użytkowania środka trwałego).

 • Okres    Argument wymagany. Okres, dla którego zostanie obliczona amortyzacja. Argument „okres” musi być wyrażony w tych samych jednostkach, co okres użytkowania środka trwałego.

 • Miesiąc    Argument opcjonalny. Liczba miesięcy w pierwszym roku. Jeśli argument „miesiąc” zostanie pominięty, przyjmuje się, że liczba miesięcy jest równa 12.

Spostrzeżenia

 • Metoda równomiernie malejącego salda polega na obliczaniu amortyzacji przy stałej stawce. Funkcja DB używa następujących formuł do obliczenia amortyzacji w danym okresie:

  (koszt – całkowita amortyzacja z poprzednich okresów) * stawka

  gdzie:

  stawka = 1 – ((odzysk/koszt)^(1/czas_życia)), zaokrąglona do trzech miejsc dziesiętnych.

 • Amortyzację dla pierwszego i ostatniego okresu oblicza się inaczej. Dla pierwszego okresu funkcja DB używa następującej formuły:

  koszt * stawka * miesiąc / 12

 • Dla ostatniego okresu funkcja DB używa następującej formuły:

  ((koszt – całkowita amortyzacja z poprzednich okresów) * stawka * (12 – miesiąc)) / 12

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Opis

1 000 000 zł

Koszt początkowy

100 000

Wartość odzyskana

6

Czas użytkowania w latach

Formuła

Opis

Wynik

=DB(A2;A3;A4;1;7)

Amortyzacja w pierwszym roku z uwzględnieniem w obliczeniach tylko 7 miesięcy

186 083,33 zł

=DB(A2;A3;A4;2;7)

Amortyzacja w drugim roku

259 639,42 zł

=DB(A2;A3;A4;3;7)

Amortyzacja w trzecim roku

176 814,44 zł

=DB(A2;A3;A4;4;7)

Amortyzacja w czwartym roku

120 410,64 zł

=DB(A2;A3;A4;5;7)

Amortyzacja w piątym roku

81 999,64 zł

=DB(A2;A3;A4;6;7)

Amortyzacja w szóstym roku

55 841,76 zł

=DB(A2;A3;A4;7;7)

Amortyzacja w siódmym roku z uwzględnieniem w obliczeniach tylko 5 miesięcy

15 845,10 zł

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×