Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zwraca amortyzację środka trwałego w podanym okresie, obliczoną przy użyciu metody podwójnie malejącego salda lub innej metody określonej przez użytkownika.

Składnia

DDB(koszt;odzysk;czas_życia;okres;współczynnik)

Koszt     to początkowy koszt środka trwałego.

Odzysk     to wartość środka trwałego po zakończeniu okresu amortyzacji (argument ten nazywany jest nieraz wartością odzyskaną środka trwałego).

Czas_życia     to liczba okresów, w czasie których środek trwały jest amortyzowany (zwany również okresem użytkowania).

Okres     to okres, dla którego zostanie obliczona amortyzacja. Argument okres musi być wyrażony w tych samych jednostkach, co argument czas_życia.

Współczynnik     to szybkość zmniejszania się salda. Jeżeli współczynnik ten zostanie pominięty, to zakłada się, że wynosi 2 (metoda podwójnie malejącego salda).

Wszystkie pięć argumentów musi być liczbami dodatnimi.

Spostrzeżenia

  • Metoda podwójnie malejącego salda oblicza amortyzację w sposób przyspieszony. Wartość amortyzacji jest największa w pierwszym okresie i maleje w następnych okresach. Funkcja DDB używa następującej formuły do obliczenia amortyzacji w danym okresie:

    ((koszt – odzysk) – deprecjacja całkowita z poprzednich okresów) * (współczynnik/czas_życia)

  • Jeżeli użycie metody podwójnie malejącego salda jest niepożądane, należy zmienić współczynnik.

Przykłady

W poniższych przykładach wyniki zostały zaokrąglone do dwóch miejsc dziesiętnych.

Koszt

Odzysk

Czas_życia

Formuła

Opis (wynik)

2400

300

10

=DDB([Koszt];[Odzysk];[Czas_życia]*365;1)

Deprecjacja w pierwszym dniu przy automatycznym założeniu, że współczynnik ma wartość 2 (1,32)

2400

300

10

=DDB([Koszt];[Odzysk];[Czas_życia]*12;1;2)

Amortyzacja po pierwszym miesiącu (40,00)

2400

300

10

=DDB([Koszt];[Odzysk];[Czas_życia];1;2)

Amortyzacja po pierwszym roku (480,00)

2400

300

10

=DDB([Koszt];[Odzysk];[Czas_życia];2;1,5)

Amortyzacja w drugim roku, obliczona przy użyciu współczynnika równego 1,5 zamiast metody podwójnie malejącego salda (306,00)

2400

300

10

=DDB([Koszt];[Odzysk];[Czas_życia];10)

Deprecjacja w dziesiątym roku przy automatycznym założeniu, że współczynnik ma wartość 2 (22,12)

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×