Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji DDB w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca amortyzację środka trwałego w podanym okresie, obliczoną przy użyciu metody podwójnie malejącego salda lub innej metody określonej przez użytkownika.

Składnia

DDB(koszt;odzysk;czas_życia;okres;[współczynnik])

W składni funkcji DDB występują następujące argumenty:

  • Koszt    Argument wymagany. Początkowy koszt środka trwałego.

  • Odzysk    Argument wymagany. Wartość środka trwałego po zakończonej amortyzacji (zwana również wartością odzyskaną środka trwałego). Ta wartość może być równa 0.

  • Czas_życia    Argument wymagany. Liczba okresów, w czasie których środek trwały jest amortyzowany (zwana również okresem użytkowania środka trwałego).

  • Okres    Argument wymagany. Okres, dla którego zostanie obliczona amortyzacja. Argument „okres” musi być wyrażony w tych samych jednostkach, co okres użytkowania środka trwałego.

  • Współczynnik    Argument opcjonalny. Szybkość, z jaką zmniejsza się saldo. Jeśli ten współczynnik zostanie pominięty, zakłada się, że wynosi 2 (metoda podwójnie malejącego salda).

Ważne: Wszystkie pięć argumentów musi być liczbami dodatnimi.

Spostrzeżenia

  • Metoda podwójnie malejącego salda oblicza amortyzację w sposób przyspieszony. Wartość amortyzacji jest największa w pierwszym okresie i maleje w następnych okresach. Funkcja DDB używa następującej formuły do obliczenia amortyzacji w danym okresie:

Min((koszt – całkowita amortyzacja z poprzednich okresów) * (współczynnik/czas_życia);(koszt – odzysk – całkowita amortyzacja z poprzednich okresów))

  • Jeżeli użycie metody podwójnie malejącego salda jest niepożądane, należy zmienić współczynnik.

  • Funkcja VDB może być używana, jeżeli konieczne jest przełączenie do metody równomiernie malejącego salda wówczas, gdy amortyzacja jest większa niż obliczone malejące saldo.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Opis

 

2400 zł

Koszt początkowy

300 zł

Wartość odzyskana

10

Czas użytkowania w latach

Formuła

Opis

Wynik

=DDB(A2;A3;A4*365;1)

Amortyzacja po pierwszym dniu obliczona przy użyciu metody degresywnej z zastosowaniem podwójnej bazowej. Domyślny współczynnik wynosi 2.

1,32 zł

=DDB(A2;A3;A4*12;1;2)

Amortyzacja po pierwszym miesiącu.

40,00 zł

=DDB(A2;A3;A4;1;2)

Amortyzacja po pierwszym roku.

480,00 zł

=DDB(A2;A3;A4;2;1,5)

Amortyzacja w drugim roku obliczona przy użyciu współczynnika równego 1,5 zamiast metody degresywnej z zastosowaniem podwójnej bazowej.

306,00 zł

=DDB(A2;A3;A4;10)

Amortyzacja w dziesiątym roku. Domyślny współczynnik wynosi 2.

22,12 zł

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×